Siapakah itu seorang ‘pencari’?

1. Pengenalan

Melalui penyelidikan kerohanian, kita mendapati bahawa terdapat dua sebab mengapa kita dilahirkan:

 1. Untuk mengalami takdir (destiny)
 2. Untuk mencapai kemajuan kerohanian

Mengalami takdir adalah salah satu proses yang sebahagian besarnya kita tidak mempunyai kawalan ke atasnya, akan tetapi kita boleh berusaha untuk mencapai kemajuan dalam kerohanian. Dengan adanya matlamat kerohanian dalam kehidupan dan kualiti-kualiti tertentu maka ia membantu kita berusaha agar mencapai kemajuan kerohanian. Di dalam artikel ini, kita menerangkan siapakah itu seorang 'pencari', apakah kualiti yang berguna bagi seorang 'pencari' dalam perjalanan kerohanianya dan bagaimana seseorang boleh mula membentuk / mengembangkan kualiti – kualiti tersebut .

2. Siapakah itu seorang pencari?

Seorang pencari adalah seseorang yang:

 • Berusaha dengan jujur dan ikhlas setiap hari agar maju secara kerohanian
 • Mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mencapai kemajuan kerohanian, dan
 • Berusaha keras untuk meningkatkan amalan kerohanian mereka secara kuantitatif dan kualitatif secara rutin / tetap

Adalah penting bahawa usaha seorang 'pencari' terhadap pertumbuhan kerohanian mematuhi enam prinsip-prinsip asas amalan kerohanian.

3. Perbezaan di antara seorang 'bukan pencari' dan 'pencari'

Introversi kerohanian ( tumpuan perhatian ke dalam batin secara kerohanian) atau memberi fokus pada Tuhan diperlukan untuk menjadi 'pencari' Tuhan yang sebenar. Introversi kerohanian (spiritual introversion) secara beransur-ansur akan mengurangkan identifikasi (perapatan) dengan pancaindera, minda dan intelek. Malahan, 'bukan pencari', berusaha meningkatkan identifikasi pancaindera, minda dan intelek. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan di antara seorang 'pencari' dan 'bukan pencari'.

'Bukan pencari' 'Pencari'
Tujuan utama adalah maju / berkembang secara materialis Tujuan utama adalah maju / berkembang secara kerohanian
Berusaha untuk mencapai peningkatan dan perkembangan minda, badan dan intelek  Berusaha untuk mencapai pembubaran / penguraian (dissolution) minda, badan dan intelek
Perjalanan luaran (external journey) ( mengarah 'ke arah diri' ) Perjalanan dalaman (internal journey) (menuju 'ke dalam batin diri')
Membentuk kecacatan / kekurangan  personaliti /keperibadian (personality defects) seperti perapatan, bangga, marah dan lain-lain Membentuk sifat-sifat ketuhanan seperti kasih sayang kerohanian, introversi ( perhatian ke dalam diri batin ), emosi kerohanian terhadap Tuhan dan lain-lain
Merasakan bahawa `Saya adalah pelakunya Merasakan bahawa Tuhan adalah pelakunya

4. Kualiti seorang 'pencari'

Seorang pencari mempunyai beberapa kualiti asas. Kualiti ini membantu seorang 'pencari' tersebut dalam amalan kerohanian mereka, seperti berikut;

MALAY_Seeker-table

Sebagai tambahan, terdapat beberapa kualiti yang dimiliki oleh seorang 'pencari' yang ideal. Kami telah senaraikan beberapa kualiti tersebut di bawah.

 • Mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk Pembebasan (Liberation) daripada kitaran kelahiran dan kematian.

 • Mempunyai keinginan untuk menghapuskan kecacatan/kekurangan keperibadian/personaliti dan mengisi batin/menyerapi ciri-ciri Ilahi ( Ketuhanan)

 • Cuba mematuhi segala-galanya dari perspektif kerohanian

 • Memberi tumpuan kepada Tuhan atau Guru semasa melakukan perkhidmatan kepada Kebenaran Mutlak / Tuhan (satsēvā)

 • Cuba untuk memberikan 'sikap pelaku' (doership) terhadap setiap tindakannya kepada Tuhan

 • Cuba melaksanakan setiap aktiviti dengan penuh kesempurnaan

 • Cuba melakukan setiap tindakan sebagai amalan kerohanian dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk berbuat sedemikian.

 • Merasakan kasih sayang terdapat segala-galanya yang dicipta oleh Tuhan

Sebagai 'pencari' yang berkembang maju secara kerohanian, mereka menyerap (mengisi batin) dengan lebih banyak kualiti yang ideal ini. Seorang pengikut (murid) memaparkan banyak daripada kualiti yang sedemian melalui setiap tindakannya.

5. Bagaimana mengembangkan kualiti seorang 'pencari Tuhan'

Sekiranya kita mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mengubah diri kita untuk menjadi 'pencari' dan manusia yang lebih baik, semua usaha akan menjadi dengan mudah. Dalam kerohanian, kepentingan keinginan untuk berkembang maju secara kerohanian adalah sebanyak 80%.

Di bawah ini terdapat beberapa langkah-langkah konkrit yang boleh diambil oleh seseorang untuk mengembangkan kualiti seorang 'pencari' Tuhan yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian, di tempat kerja, di rumah dan sebagainya.

 • Secara consisten / tekal meningkatkan kualiti dan kuantiti amalan kerohanian yang kita sedang lakukan pada masa ini. Sebagai contoh, jika kita mengucap dan mengulangi nama Tuhan (chanting) 2 jam setiap hari bersama-sama dengan aktiviti harian kita, kita boleh cuba mengucap dan mengulangi nama Tuhan 3 jam pada bulan berikutnya, kemudian 4 jam setelah bulan tersebut dan sebagainya.

 • Memerhati / mengamati kualiti-kualiti dalam diri orang lain dan memuji serta mencontohinya. Sebagai contoh, kekemasan, ketepatan masa. Sebagai contoh, jika kita perhatikan rakan kita sentiasa menemui kita tepat pada masanya, maka kita boleh bertanya kepada diri kita sama ada kita sentiasa datang ke mesyuarat tepat pada masanya dan membuat usaha untuk menepati masa.

 • Mengembangkan sikap belajar dari segala situasi / keadaan. Sebagai contoh, jika seorang rakan sentiasa berasa marah terhadap kita, jangan berasa marah terhadap diri kita sendiri sebaliknya kita boleh cuba untuk melihat bagaimana untuk bertenang, belajar bagaimana kita boleh membantu orang lain, memastikan perspektif kerohanian terhadap keadaan tersebut dan membangunkan kasih sayang tanpa jangkaan terhadap orang lain adalah kualiti Ketuhanan / Ilahi dan lain-lain.

Dengan giat mengerjakan / mengaplikasikan perkara-perkara tersebut di atas dengan sendirinya mengembangkan kualiti seorang 'pencari' Tuhan di dalam diri kita. Adalah penting untuk mengingat bahawa menjadi seorang 'pencari ' bukanlah sebuah status, tetapi ia merupakan suatu sikap yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Kesimpulan

Pertumbuhan kerohanian akan menjadi pesat sekiranya jika seseorang menanam kualiti- kualiti seorang 'pencari'. Perjalanan kerohanian juga menjadi lebih lancar dengan mengembangkan kualiti-kualiti ini dan seseorang mungkin mengalami lebih banyak Kebahagiaan Abadi (Ānand).

Kami menemui ramai orang yang telah benar-benar mengikuti beberapa amalan kerohanian, kadang-kadang lebih 20 atau 30 tahun, dan tidak mencapai pertumbuhan kerohanian yang diharapkan. Untuk mengelakkan hal yang sedemikian, selain daripada menanam kualiti-kualiti seorang 'pencari', kami menyarankan amalan kerohaniaan yang mematuhi enam prinsip-prinsip asas kerohanian.

Wahai para 'pencari', bergerak dengan pantas, Pembebasan anda adalah di tangan anda – H. H. Dr. Athavale