1. Pengenalan

Terdapat masa tertentu untuk semua perkara. Ini adalah benar juga bagi amalan kerohanian. Jika berlaku perkara yang betul pada masa yang tidak sesuai, maka hasil yang diingini tidak tercapai. Sebagai contoh, jika benih disemai pada bulan-bulan kering bukannya musim hujan, ia tidak akan berakar, tidak kira berapa subur tanah itu. Begitu juga, beberapa jenis amalan kerohanian lebih kondusif bagi pertumbuhan kerohanian bergantung kepada era alam semesta yang mereka turut mengamalkannya.

2. Era alam semesta, tahap kerohanian manusia dan amalan kerohanian yang disyorkan

2.1 Maklumat latar belakang

 • Dalam artikel kami mengenai penyelidikan kerohanian ke atas usia alam semesta dan kitarannya, kami menjelaskan bahawa alam semesta sejak permulaannya telah melalui 4 era yang utama. Ia adalah Satyayug, Trētāyug, Dwāparyug dan Kaliyug di mana Satyayug adalah era pertama dan Kaliyug adalah zaman yang kita sedang hidup sekarang. Purata tahap kerohanian orang-orang di Bumi berbeza dengan ketara di antara 4 era tersebut.
 • Kami juga menjelaskan dalam artikel kami mengenai prinsip asas amalan kerohanian yang ke-4, yang menjalankan amalan kerohanian berdasarkan tahap kerohanian seseorang, bahawa amalan kerohanian seseorang perlu disesuaikan dengan tahap kerohanian mereka. Oleh itu, amalan kerohanian yang disyorkan untuk setiap era alam semesta juga akan berbeza.
 • Sila rujuk kepada artikel kami tentang tahap rohanian untuk memahami konsep ini secara terperinci.

2.2 Jalan amalan kerohanian yang disyorkan untuk setiap era

Dalam jadual berikut, kami memaparkan purata tahap kerohanian berdasarkan 4 era.

Era Era dalam tahun Purata tahap kerohanian2 Bentuk generik jalan kerohanian yang disyorkan %kelemahan personaliti % ego
Satyayug 1,728,000 80% Jalan Pengetahuan 103 54
Trētāyug 1,290,000 70% Jalan Penebusan dosa (Penance) dan Meditasi 20 15
Dwāparyug 864,000 50% Jalan Ibadat Ritual 30 20
Kaliyug1 432,000 20% Jalan canta/menyebut nama Tuhan bersama-sama dengan usaha dalam Penyucian Kelemahan Personaliti (PDR) dan Penyucian Ego (ER) 50 30

Sumber: Penyelidikan kerohanian

Nota kaki:

 1. Sehingga 2016, selama 5118 tahun kita dalam era Kaliyug yang juga dikenali sebagai ‘Era Persengketaan’.
 2. Purata tahap kerohanian menurun dengan setiap zaman berikutnya.
 3. Sehingga seseorang mencapai tahap kerohanian 100%, kelemahan terus wujud pada tahap yang minimum dengan keamatan minimum.
 4. Ego ini adalah berkaitan dengan kelemahan yang masih ada dalam diri seseorang sehingga dia mencapai tahap kerohanian 100%.

2.3 Jenis amalan kerohanian yang disyorkan untuk setiap zaman

Terdapat dua jenis amalan kerohanian yang kami telah bincangkan di laman web SSRF, iaitu vyashṭi sadhana dan samashṭi sadhana. Vyashṭi sadhana bermakna amalan kerohanian yang dilaksanakan untuk pertumbuhan kerohanian seseorang. Samashṭi Sadhana bermakna amalan kerohanian yang dilaksanakan untuk membantu menyebarkan kesedaran Kerohanian dan untuk pertumbuhan kerohanian yang lain. Bergantung kepada era, kepentingan kedua-dua jenis amalan kerohanian akan berbeza-beza.

Era Vyashṭi sadhana Samashti sadhana Total
Satyayug 1001 0 100
Trētāyug 80 20 100
Dwāparyug 70 30 100
Kaliyug 502 502 100
Kaliyug (1999-2023) 302 702 100

Nota kaki:

 1. Semasa Satyayug tahap kerohanian setiap orang adalah tinggi, jadi tidak ada keperluan untuk Samashṭi Sadhana
 1. Dalam Kaliyug terdapat penekanan yang sama pada samashṭi sadhana. Ini kerana terdapat peningkatan keseluruhan dalam pencemaran kerohanian (spiritual pollution) dalam persekitaran dan tahap kerohanian orang adalah lebih rendah dan mereka memerlukan bantuan kerohanian. Walau bagaimanapun, dunia dalam tempoh 1999-2023 kini sedang melalui suatu fasa yang bergelora (turbulent phase) dan terdapat ancaman Perang Dunia Ketiga yang pasti akan berlaku tidak lama lagi. Hanya amalan kerohanian yang boleh membantu para pencari (seekers) hidup pada masa-masa yang buruk. Oleh itu, pada masa kini, 30% kepentingan diberikan kepada vyashṭi sadhana dan 70% kepentingan diberikan kepada samashṭi sadhana.

2.4 Maklumat amalan kerohanian berdasarkan era

 • Satyayug: Ini adalah satu era yang sangat suci dari segi kerohanian dimana purata tahap kerohanian seseorang adalah 80% (ini adalah tahap Seorang Suci (Saint) yang berperingkat tertinggi). Orang-orang era ini begitu suci dari segi kerohanian maka Jalan Pengetahuan (Path of Knowledge) merupakan yang paling sesuai untuk mereka. Ini adalah kerana mereka mempunyai potensi untuk berada dalam perhubungan dengan Tuhan (in communion with God) dan pengetahuan keseluruhan dimensi kerohanian ada pada mereka. Mereka mempunyai keupayaan untuk memahami makna tersirat semua kitab-kitab kerohanian yang hanya terdapat dalam bentuk halus (subtle form). (Kitab-kitab Suci mendapat bentuk bertulis dalam era kemudian.)
 • Trētāyug: Dalam era ini, tahap kerohanian orang biasa menurun kepada 70% dan dengan itu mereka kehilangan potensi mereka untuk mengikuti Jalan Pengetahuan (Path of Knowledge). Walau bagaimanapun, mereka secara kerohanian cukup mampu untuk melaksanakan penebusan dosa (penance) yang gigih (jenis yang membenarkan seorang pencari untuk berdiri di atas satu kaki selama 12 tahun) dan meditasi (jenis yang membuat seorang pencari bermeditasi cukup lama untuk sebuah busut semut terbentuk di seluruh kepadanya).
 • Dwāparyug: Terdapat penurunan seterusnya dalam tahap kerohanian dan orang-orang kehilangan potensi mereka untuk penebusan dosa yang ketat dan meditasi yang berterusan. Sehubungan dengan itu, Tuhan telah menetapkan bahawa mereka boleh membuat kemajuan melalui ibadah ritual (ritualistic worship). Upacara dan kebakaran korban (yadnyas) tersebut memakan masa yang sangat lama dan sukar kerana mereka terpaksa melakukan untuk mengekalkan tatakelakuan (code of conduct) yang ketat. Bersama-sama dengan ini terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti untuk butiran yang terakhir. Walau bagaimanapun, orang-orang zaman ini adalah cukup berfikiran agama (religious-minded) untuk menghabiskan masa, tenaga dan wang untuk melakukannya.
 • Kaliyug: Ini diterjemahkan sebagai ‘Era Persengketaan’ dan tempoh semasa kita hidup. Purata tahap kerohanian orang telah menurun kepada hanya 20%. Kemampuan kita untuk mengikuti mana-mana jalan kerohanian era sebelum telah banyak berkurangan. Selain itu, persekitaran dunia semasa tidak begitu kondusif untuk pertumbuhan kerohanian berbanding dengan era sebelumnya. Terdapat peningkatan yang ketara dalam komponen halus Raja dan Tama kerana sebahagian besar daripada kelemahan personaliti (personality defects) di kalangan manusia dan peningkatan aktiviti tenaga negatif dari dimensi kerohanian. Ini telah menimbulkan pencemaran kerohanian (spiritual pollution) yang menimbulkan (poses) halangan yang serius kepada sebarang bentuk amalan kerohanian dan dengan itu menghalang pertumbuhan kerohanian.

Memandangkan masa yang bergelora dan keadaan hidup kita yang tertekan serta bersama-sama dengan kekurangan kapasiti kerohanian semasa kita – Tuhan telah membuat suatu peruntukan yang mudah bagi kita untuk maju secara kerohanian terhadap semua kemungkinan. Ini adalah melalui membuat usaha-usaha untuk mengurangkan kelemahan personaliti dan ego serta canta/mengucap nama Tuhan semata-mata. Sebenarnya, canta nama Tuhan merupakan amalan dalam erti kata yang sebenar (iaitu, dengan tumpuan dan emosi kerohanian, sepanjang hari) hanya boleh dilakukan pada tahap kerohanian yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, dengan usaha pada diri sendiri dan menghapuskan kelemahan personaliti dan ego daripada minda seseorang, seseorang boleh mengekalkan fokusnya. Oleh yang demikian, seseorang itu dapat mengamalkan canta nama Tuhan secara berterusan.