Најчесто поставувани прашања

Во еден од вашите написи споменавте дека една од причините поради којa суптилните тела на нашите преминати предци не вознемируваат е тоа што не е подмирена сметката на земање и давање. Меѓутоа, зар не е судбински предодредено колкава сметка на земање и давање ќе подмириме, и со кој, во одреден живот?

Да, но ние секогаш не ја подмируваме сметката до крај, а покрај тоа правиме нова сметка на земање и давање, исто така.