MKD-holy-sacrament

Светата храна (Прасад) е подарок или предмет (често ужинка или бонбона), дадена од страна на духовно возвишено лице или Светец, кое е над 70% духовно ниво.

Кога едно лице ќе добие Прасад од Светец, тоа се здобива со Божествената Енергија од тој подарок. Божествената или позитивна енергија се шири низ целото тело, како што се прикажано на цртежот заснован на суптилното знаење. 

Бидејќи Божествената енергија добиена преку Светата храна (Прасад) е краткотрајна, сигурен начин преку кој може да се добие постојана Божествена енергија е обавување редовна духовна пракса според шесте основни принципи на Духовноста и пеење на Божјото Име според религијата на раѓање.