A kántálás spirituális haszna

 

1. A kántálás előnye, a Spirituális tudomány szerint

1.1 A kántálás spirituális terápiaként hat

Bizonyos kántálások specifikus testi szervekkel állnak összefüggésben. A kántálás képes meggyógyítani egy hibásan működő szervet, amennyiben annak oka spirituális természetű. Ezek a bizonyos frekvenciák – melyek a kántálás eredményeképpen jönnek létre, segítenek feljavítani a megbetegedett szervtől származó abnormális, természetellenes és aránytalan frekvenciákat. További részletekért, kérjük olvassa el a kántálás az egészségért című fejezetünket.

1.2 A sors legyőzhető a kántálással

A sorsunk terhének súlyossága csökken és elviselhetőbbé válik, ha folyamatosan kántáljuk Isten Nevét. Így akár sorsunk felhalmozott számláját is legyőzhetjük.

Hogy a sors ránk gyakorolt hatásait mérsékeljük, és hogy gyorsabb spirituális növekedést érjünk el, a beleszületett vallásunknak megfelelő Isten Nevét javasolt kántálni.

1.3 Az elhunyt őseink által okozott problémák legyőzhetők a kántálással

Manapság, mivel sokan nem végeznek rituálét az elhunyt őseikért, ezért disztresszt tapasztalnak az őseik kielégítetlen szubtilis-testeitől. (A disztressz szó alatt azokat a fájdalmakat, akadályozó tényezőket és problémákat értjük, melyek eredete spirituális.) Házasságra való képtelenség, a férj és feleség közötti disszonancia, képtelenség a teherbe esésre, abortuszok, tanulási nehézségek, stb. az elhunyt őseink által okozott disztressz tünetei.

Hogy védelmet nyerjünk az elhunyt őseink által okozott problémákkal szemben, a „Shrī Gurudev Datta” védőkántálást javasoljuk. Részletesebb leírás is elérhető az alábbi cikkünkben: „Mit tehetek azért, hogy megvédjem magamat az ősök okozta problémáktól?"

Olvassa el Cyriaque esettanulmányát, aki legyőzte a dohányzás- és alkoholfüggőségét, miután elkezdte a „Shri Gurudev Datta” kántálást.

1.4 Kántálás a helyiség megtisztításáért

A kántálás által generált energia megtisztítja a teret, melyben élünk (vāstu). Ha a vastu–ban disztresszelő frekvenciákat érzékelünk, akkor érdemes valakitől tanácsot kérnünk, aki aktív hatodik érzékkel vagy szubtilis érzékelési képességgel rendelkezik. Ő tanácsot adhat nekünk, hogy Isten melyik Nevét érdemes kántálni erre a célra. Ha ez nem lehetséges, akkor a beleszületett vallásunknak megfelelő Isten Nevét javasolt kántálnunk 20-60 percig, a disztressz intenzitásától függően.

1.5 A kántálás megsemmisíti a disztresszt

A negatív energiák miatt az életünkben folyamatosan fizikai-, illetve mentális problémákkal vagy más, bizonyos akadályokkal kell szembesülnünk. Jóllehet külsőleg úgy érezhetjük, hogy ezek problémák okai fizikaiak, pszichológiaiak vagy világiak, ám a valódi okok a negatív energiák általi zaklatás. Amikor ilyen disztresszt tapasztalunk, mindegy hogy milyen durva formájú kezelést választunk, a disztressz nem lesz eltávolítható teljesen. Ez ahhoz hasonlatos, amikor a maláriás beteget lázcsillapító gyógyszerrel kezeljük; helyette malária ellenes gyógyszerrel kellene kezelni, mely képes elpusztítani a malária baktériumait. A negatív energiák akadályokat gördítenek a keresők spirituális gyakorlatai elé, s így megakadályozzák a keresőket, hogy spirituális gyakorlataik gyümölcseit élvezhessék. Amikor Isten Nevét kántáljuk, akkor magunkhoz vonzzuk azt a specifikus Isteni Princípiumot, mely védelmet biztosít a számunkra a negatív energiákkal szemben.

Jelen korunkban, 2018-ig, az Úr Krisna Princípiuma a legaktívabb a világon, így ajánlott kántálni az ‘Om Namo Bhagavate Vāsudevāya’ napi 2 órán át.

1.6 A szomorúság elkerülhető a kántálással

A. A szomorúságunk gyökere a különböző dolgok iránti ragaszkodásunk. A kántálás által szeretet alakul ki bennünk Isten felé és ezzel a ragaszkodásunk a világi dolgokhoz csökken, a szomorúságunk eltűnik és több Üdvösséget (Ānand) tapasztalunk.

B. Bizonyossággal boldogságot fogunk tapasztalni az Isten Nevének kántálása által, hiszen Isten természeténél fogva mindörökké üdvös.

1.7 Természetfeletti képességek (siddhi-k) szerzése a kántálással

A Siddhi-k spirituális gyakorlattal megszerzett természetfeletti képességek. Egy specifikus kántálás végzésével szert tehetőnk egy bizonyos Isteni Princípium irányítására és az azzal járó természetfeletti képességekre. Például, a Nap Isten Nevének kántálásával szert teszünk az Abszolút Tűz elem (Tējtattva) irányítására- és ennek következtében nem hat ránk a hőség. A Siddhi-k a spirituális gyakorlat melléktermékei és nem céljai.

1.8 Hasznok még a halál után is

A folyamatos kántálással kialakul az áhítat központ a tudatalatti elmében. A halál bekövetkeztekor ez elkíséri a szubtilis testünket. Ezáltal a kántálás folytatódhat a halál után is. Ez megvéd bennünket a másvilágon és segít lendületbe jönnünk a létezés szubtilis síkjain.

2. A kántálás pozitív hatásai a spirituális gyakorlatra

2.1 Emlékezés és meditáció a kántálás által

Megemlékezünk Istenről az elménkben, tehát kántálunk. Miközben kántálunk, természetes módon Istenre emlékezünk (meditáció).

2.2 A kántálással egy introvertált attitűd alakul ki bennünk

Amikor introvertált attitűd kezd kialakulni bennünk – az extrovertáltság helyett, ami spirituális fejlődést jelent. A materialista beállítottságunk lényegesen csökkeni kezd és önmagunk mélyére kezdünk ásni. Ez segít a befelé fordulás kifejlődésében, mely hasznos a spirituális gyakorlatunkban.

2.3 A kántálás a tökéletes spirituális gyakorlat

A tökéletes spirituális gyakorlat olyan, mely összhangban van a test és az elme működésével. A kántálás egy ilyen spirituális gyakorlat. Bárki által végezhető, bárhol és bármikor. Ezért egy kiváló eszköz, hogy közelebb kerüljünk általa az Istennel való természetes közösségben-levés állapota (sahajāvasthā) felé. Ez az állapot azoknál a személyeknél áll fent, akiknél a kántálás mélyen a tudatalatti elmében zajlik, mely által folyamatos kapcsolatuk van az Isteni Princípiummal.

2.4 A hit és a spirituális érzelem kialakulása a kántáláson keresztül

A Névbe vetett hittel egybekötött, az Úr Nevének ismételt kántálása spirituális élményeket eredményez. A spirituális élmények – melyeket a kántálással nyerünk, létrehozzák és megerősítik bennünk az odaadást és a hitet. Amikor hitünk szárba szökik, hogy Isten Neve képes mindent megadni a számunkra, Ő iránta érzett erős vágyakozással kezdünk kántálni és így a spirituális érzelem (bhāv) gyorsabban kialakul. Egy mondás szerint „Isten ott van jelen, ahol spirituális érzelem van”, így a Spiritualitásban kiemelkedő fontossággal bír a spirituális érzelem fejlesztése

Megerősödő hit Istenben: Gyakran, munka után a hazafelé úton, 10 percet kellett gyalogolnom a buszmegállótól a házamig. Ha a munka estig elhúzódott, akkor egyedül kellett a sötétben gyalogolnom egy elhagyatott úton. Ilyenkor riadt voltam az egyedüllét miatt és a lépteim felgyorsultak félelmemben attól, hogy esetleg valaki megtámad vagy követ engemet. Miután tudomást szereztem az Isten Nevének kántálásáról, ilyenkor kántálni kezdtem és segítségül hívtam Istent, hogy védelmezzen, hogy biztonságban hazajuthassak. Ilyenkor nem éreztem félelmet, sőt úgy éreztem, mintha Isten velem sétált volna. Ennek hála, az aggodalmam nagyban lecsökkent és a hitem Istenben megerősödött. – Ms. Christie Leung, Vancouver, Canada

2.5 Az elvárások nélküli kántálás feloszlatja az érdemeket

Amikor világi hasznok iránti elvárások nélkül kántálunk, spirituális érzelem fejlődik bennünk és az Isten Neve iránti szereteten keresztül, elérjük Istent. A mérhetetlen Üdvösség miatt, amit az Isten-megvalósításkor tapasztalunk, az összes érdemünk feloszlik, mivel azon a szinten még az érdemeink is megakadályoznak bennünket a Végső Felszabadulás (Moksha) elérésében. Az ilyenfajta odaadás, amit ebben az állapotban tapasztalunk, mind számunkra, mind pedig a körülöttünk levők számára hasznos.

2.6 A kántálás elpusztítja a bűneinket

A kántálás egy egyszerű eszköz, mely elégeti néhány életünk bűneit. – Szent Tukaram Maharaj

Az Isten Nevének hatalmas ereje van, mely képes korlátlan mennyiségű bűnt elpusztítani. Egy mondás szerint, az ember nem tud elkövetni olyan bűnt, melyet Isten Neve nem képes eltörölni.

Őszentsége Kane Maharaj, az indiai Maharashtra-i Narayangaon-ból, a következőképpen írta le a kántálás azon képességét, hogy az elpusztítja a bűneinket: „A bűneink, melyeket az azelőtti időszakban követtünk el, hogy kántálni kezdtünk, eltöröltetnek. Ha bűnöket követünk el, miután kántálni kezdtünk, azok megmaradnak mindaddig, míg a Nevet újra nem kántáljuk. Ha elmulasztunk újra kántálni, akkor viselnünk kell az elkövetett bűneink következményeit.”

A kántálás képes semlegesíteni a tudattalanul elkövetett bűneinket. Ám azokat nem, melyeket szándékosan követtünk el.

A kántálás felsőbbrendű a vezeklésnél – a bűnök eltörlésében, mert a vezekléssel a bűneink eltöröltetnek, de a bűnös attitűd megmarad. Amikor motivációnk intenzívvé válik a Végső Felszabadulásra, akkor a bűnök elkövetésére való vágyunk lecsillapodik és a bűneink eltöröltetnek.

2.7 A kántálás a cselekvést átformálja nem-cselekvéssé

Bármilyen ügyletről is legyen szó, hiába az aprólékos igyekezet az “adok és kapok egyenleg” minimalizálására, mégis közel lehetetlen a pontos csere. Más szóval, az adok és kapok egyenleg mindig fennáll. Hogy ezt elkerüljük, kulcsfontosságú hogy nem-cselekvést végezzünk.

Bármely cselekvés, melyek az Úr Nevének kántálása mellett végzünk, nem-cselekvéssé (akarma-karma) válik. Így nem szerezünk sem erényt sem érdemtelenséget. Ennek következtében a sorsunk érvényesül és az élet és halál körfogásából való felszabadulásunk hamarabb lehetségessé válik.

2.8 A kántálás megtisztítja a tudatalatti elmét, hogy kedvezővé tegye azt a spirituális tudás befogadására

Amiképpen nem arathatunk bőségesen anélkül, hogy előbb a földet felszántanánk, hogy azt termékennyé tegyük, úgy a tudás sem képes a szubtilis-testbe hatolni, míg az nem tisztul meg.

2.9 A kántálás előmozdítja a spirituális gyakorlatot

Sokan megrekednek a spirituális gyakorlatukban, miután spirituális élményeket szereznek: mint például különböző színek látása, fény látása vagy különböző hangok hallása. Sőt, akár a negatív energiák is félrevezethetik őket, mert az Istentől kevesebb védelmet élveznek. Az Isten Nevének kántálásával az összes ilyen élményt átugorjuk és egyenesen Istenhez jutunk.

2.10 Az ego felolvadása

Amiképpen a tisztított vaj (ghee) megolvad a tűz közelében, úgy az ego is feloldódik a kántálás „tűzétől”.

Amikor valaki adoptál bennünket, fel kell adnunk a régi nevünket és lecserélni az újra, hogy a mostohaszüleink javait örökölhessük. Hasonlóan, hogy Isten kegyelmét elérhessük, fel kell áldoznunk az egónkat, elfelejteni a nevünket és lecserélni az Övére (kántálva az Ő Nevét). Így, megfeledkezve önmagunkról, az Isten Nevének kántálásába merülve, végső soron feloldódunk a Névben. – Őszentsége Bhaktaraj Maharaj

2.11 A Guru kegyelme elnyerhető a kántálással

Nagy szerencse, ha maga a Guru tanácsolja nekünk, hogy melyik Nevet kántáljuk. De még akkor is, ha nem találkozunk egy Guruval, akkor is tanácsos folytatnunk a kántálást. Ez azért van így, mert a kántáláson keresztül fogunk rátalálni a Gurura.

2.12 Egybe tudunk olvadni Istennel a kántálás által

Aki kántál, az képes egybeolvadni Isten Nevével vagy Isten egyik aspektusával, akinek a Nevét kántálja. Amikor a három eggyé válik, akkor létrejön a nem-dualitás (egység) állapota.

3. Összefoglalás

A kántálás eltávolítja az összes spirituális akadályt az életünkben, és még a túlvilágon is gondoskodik rólunk.

A kántálás az egyetlen spirituális gyakorlat, amely folyamatosan végezhető. Például, nem tudunk meditációban ülni, jógaórákon részt venni, dicsérő énekeket énekelni vagy zarándoklatokon részt venni stb. a nap 24 órájában. De kántálhatunk még akkor is, mikor a mindennapos feladatainkat végezzük – miközben például az otthonunkról, gyermekeinkről, munkákról stb. gondoskodunk. Ha egyesülni vágyunk Istennel, akkor folyamatos és korlátok nélküli spirituális gyakorlatot kell végeznünk. Ez csak a kántáláson keresztül lehetséges.

A kántálás a tudatalatti elménket is megtisztítja és elégeti az érdemeinket és a bűneinket, ebből és az előző életekből egyaránt, mellyel lehetővé teszi a számunkra az élet és halál körforgásából való felszabadulást. Feloszlatja az egónkat és hitet és odaadást fejleszt bennünk, mely a környezetünkben tartózkodók számára is kedvező.