what is ego

Ebben a cikkben a Spirituális Tudomány segítségével definiáljuk az egót.

1. Az ego spirituális meghatározása

Spirituális nézőpontból az ego (aham) azt jelenti, hogy valaki önmagát különálló lénynek éli meg, Istentől és a többiektől elválasztva. Ennek oka a fizikai testtel való azonosulás és a szubtilis test különböző központjaiban lévő impressziók (benyomások, hatások, sanskār). Az ego meghatározza életünket, mert elhisszük, hogy létezésünk az 5 érzékszervre, elménkre és intellektusunkra korlátozódik és meggyőződésünkké válik, hogy egyéniségek vagyunk a tömegben.

A Spiritualitás Tudománya szerint igaz Önvalónk a Lelkünk, vagyis a bennünk lakozó Istenprincípium. Ennek tudatában és ehhez méltóan kellene élni a mindennapi életünket. Mivel mindannyiunkban ugyanaz az Isten lakik, spirituális szemszögből az egész Teremtés – Egy.

Az egónk szintjétől függően vagyunk képesek magunkat az Istenprincípiummal, azaz a Lelkünkkel azonosítani. Amennyiben nagy az egónk, csak csekély mértékben fedezzük fel a bennünk lakozó Istent.

2. Az ego pszichológiailag vizsgálva

Egy laikus ember az egót büszkeségnek írná le. Olyan gondolatok, mint „az én testem, az én emlém, az én intellektusom, az én életem, az én birtokom, az én feleségem, az én gyerekeim, az én boldogságom, stb”, mind-mind az egóból erednek.

Ego (ahankār), én-tudatra ébredés (ahambhāv), büszkeség, önfejűség, önzőség, az „én” szóval összekötött jelenségek csak pszichológiai szinten állnak kapcsolatban az egóval vagy „aham”-mal.

3. Szubtilis kép egy egóval rendelkező személyről

Alább láthatjuk egy egoista személy szubtilis (finomrezgésű) képét, amelyet az SSRF egy magasan fejlett hatodik érzékkel (ESP) rendelkező Istenkeresője rajzolt. A sötét árny, ami körülveszi a Lelket, az az ego. Mivel ennek a személynek magas az egója, képtelen magát a Lelkével azonosítani. Az egója miatt fekete energiaburok gyűlik köréje. Mikor egónk magas, az megakadályozza, hogy az Istentől folyó Kegyelem eljusson hozzánk.

subtle picture of ego

A fekete energiaburok miatt nem éri el a személyt Isten Áldása. Ez életét negatív irányba befolyásolja.