Ритуал със сол и синапено семе

Ритуал със сол и синапено семе

Метод: Сол и синапено семе като начин за преодоляване на уроки

Какво ще ни трябва за изпълняване на този ритуал?

1-bg-evil-eye-ritual-mustard-seeds

Метод за извършване на ритуала със сол и синапено семе за преодоляване на уроки

  • Стъпка 1: Молитва

    • Молитвата трябва да се направи от лицето, на което се извършва ритуалът след предлагане поклон на Бог Марути: “Нека урока хвърлен на мен (казване на името си) бъде отхвърлен и нека (името на лицето, осъществяващо ритуала) не бъде засегнат от него.”

    • Лицето, което изпълнява ритуала трябва да се моли на Бог Марути за предовратяване  на въздействие от негативна енергия върху него.
  • Стъпка 2: Заземете вашата позиция

Лицето, което е засегнато от негативна енергия, и на което се извършва ритуала трябва да седне на ниска дървена платформа или седалка с лице на изток, със свити колене и наведени към гърдите. Дланите трябва да са изправени нагоре и трябва да бъдат поставени на колене.

2_performing-ritual

  • Стъпка 3: Извършване на ритуала

Лицето, провеждащо ритуала трябва да застане в предната част на лицето. Вземете количеството на синапено семе и гранулирана сол, колкото можете да носите между пръстите във всяка от юмруците.

3_mustard-seeds

Прекосете юмруците си в предната част на тялото си. Юмруците трябва да се преминават като знак за умножение. Юмруците трябва да бъдат придвижвани от главата до петите на засегнатото лице, в противоположни посоки и след това да докоснат земята.

Ръцете се кръстосват само за начало. Когато започваме изпълняването на ритуала ние трябва да разделим ръцете си и едновременно с това да движим дясната ръка по посока на часовниковата стрелка от главата до петите, и лявата рака в обратна на часовниковата стрелка посока от главата до петите.

След докосване на земята ние отново започваме като по-горе т.е. разделяме ръцете и едновременно с това движим дясната ръка в посока на часовниковата стрелка от петите до главата, и лявата рака в посока обратна на часовниковата стрелка от петите до главата.

4_mustard-seeds

Следното трябва да бъде произнесено при извършване на ритуала “Нека уроките хвърлени на него от посетители, духове, дървета, минувачи, място, бъдат отхвърлени и той да бъде защитен от болести и наранявания”.

Причината за придвижване на юмруците и докосване до земята:

Чрез движение на юмруците както е описано, изтощителнте вибрации първо се усмукват във веществото използвано в ритуала, и чрез докосване на земята те се изтеглят в земята.

Броят на движенията на юмруците се решава въз основа на степента на дистреса. Магьосниците предимно правят черна магия в нечетни числа, оттук юмруците се придвиждват в кратни на нечетни числа.

  • Стъпка 4:

В края на ритуала, цялото съдържание трябва да се изпразни върху гореща желязна плоча или горящи въглени.