Джакин

1. Въведение

Джакин е петият в йерархията на духове във възходящ ред, спрямо техните духовни сили. Неговата духовна сила е 1000. (Виж статията на “Видове духове”). Въпреки че неговата духовна сила е същата като тази на Женският гоблин (хадал), ние сме го сложили по-високо в йерархията на духове. Това е така, защото женските гоблини работят под джакините. Около 2% от населението на света е засегнато или обладано от тях в настоящите времена до 2025 г. Като се има предвид процентът, относително по-малко хора в света са засегнати от тях, сме дали само кратък списък на неговите характерни особености.

2. Чертеж чрез неосезаемо знание на джакин

BG_(M)_Jakhin

Моля, имайте предвид, че това е само една груба насока, тей като духовете могат да заемат всякаква форма, в зависимост от това, което те се опитват да постигнат.

3. Най-характерното за джаки

  • Те са експерти в познаването на мантри. Те връзват фините тела с помощта на мантри, или те поемат контрола на фините тела с използването на мантри и ги принуждават да извършват различни работи.
  • Те решават кои фини тела да изберат да работят за тях по-рано, въз основа на тяхното поведение когато са живи на Земята.
  • Женските гоблини работят под джакините. Те даватна джакините информация за мъртви лица.

4. Средства

  • Песнопеене на Името Бог спрямо религията на раждане или спрямо съветите на Светец  е средство за получаване освобождение от дистрес от джакин. Песнопеенето трябва да се случва заедно с прогресивно по-високи нива на духовна практика, като например сатсангслужене на Абсолютната Истина (сатсева) и т.н.

Забележка: Духовното ниво на духовния изцелител трябва да бъде най-малко 20% повече от духа, които засяга или обладава лицето, което тои се опитва да изцели. Когато едно лице се третира с външни духовни средства, се чувства по-добре за известно време, но за да се отървете от този дистрес (което в много случаи ни следва от много раждания) завинаги е важно, да извършва духовна практика. Това помага да генерира непрекъсната и трайна позитивност от първа ръка вътре в себе си. По този начин човек не зависи повече от външни източници за изцеляваща енргия. Само тогава е възможно да се получи трайно излекуване.