Японски поздрав – поклон

1. Въведениe

В някои култури и страни, например в Япония, има обичай да се поздравяват помежду си с поклон. Като част от нашата серия от статии за поздрави, тук ще споделим духовното изследване на поклон като форма на поздрав.

2. Описание на поклон като форма на поздрав

Поздрав с поклон се прави когато двама души, стоящи един срещу друг, навеждат тялото си един към друг, по едно и също време, и в определен ъгъл, за да се поздравят един друг.

Като форма на поздрав (особено в Япония, Корея, Тайван и Виетнам), основните поклони произхождат от кръста и се извършват с изправен гръб и ръце в страни (за мъже) или кръстосани отпред (за жени), и с очите надолу. Поклоните общо могат да бъдат разделени на три основни типа: неформални, формални, и много официални. Неформалните поклони се прават под ъгъл от около петнадесет градуса и по-формалните поклони на около трийсет градуса. Много официалните поклони са по-дълбоки. (Ref: Wikipedia)

3. Духовнатa перспектива на поздрав с поклон

Точността на изображението чрез неосезаемо знание се изразява в проценти. Неговата точност се определя чрез напреднало шесто чувство от H.С. Д-р Атавле, които след това да го поправя за евентуални неточности в науката. Неосезаемото знание е извън обхвата на петте сетива, ума и интелекта. Следователно, например 80% представлява много висока степен на точност, в сравнение с способноста шесто чувство на обикновения човек, който не може да възприеме духовното измерение въобще.

Един от нашите търсачи с еволюирало шесто чувство, г-жа Йоя Вале е изготвила неосезаема картина на този поздрав заедно с Божественото познание за това какво се случва, когато двама души се поздравяват помежду си по този начин. Тя е проверена и заверена от H.С. Д-р Aтавле. Когато е проверена чрез напреднало шесто чувство, картината е установена да бъде 80% точна.

Картината по-долу дава подробности които стоят зад всеки от неосезаемите аспекти на поклонa като форма на поздрав. Вижте статията за чакрите, за да придобиете по-добро разбиране на картината по-долу.

Японски поздрав – поклон

Когато двама души се поздравяват помежду си с поклон, защитна обвивка от Божествената Енергия (Шакти) се формира около всеки един от тях. Частици от Божествената енергия започват да се излъчват от тях, да запълняват пространството между тях. Обвивка от Енергията на Сътворението, която помага ускоряване на мисията на разпространението на Духовността се формира  в непосредствена близост до телата им, и излъчва частици от тази енергия в пространството между тях.

Тъй като в днешно време по-голямата част от хората не извървшат духовна практика, някаква сума от черна енергия под формата на фини покрития около телата им  обикновено присъства около тях непрекъснато. В този тип поздрав, тъй като няма физически контакт между хората, това черно енергийно покритие не е предадено от единия към другия.

Въпреки че двамата не се докосват помежду си, поради много мисли, личностни дефекти и емоции, които те имат в своя ум, интелект и его, духовни пръстени от черна енергия на ниво на чакрата по средата на челото (Адня чакра) и короната чакра (Сахасрара чакра) започват излъчване на мъгливи вълни на черна енергия заедно с частици от черна енергия под формата на мисли. Това се случва, тъй като те не са в общение с Бога, но в контакт един с друг на ниво на мисъл и емоция.

Този поздрав не притежава Божествено съзнание (Чайтаня), тъй като няма общение с Бога, но частици от Божествената енергия се отделят от двете лица.

3.1 Духовните ползи от поклон като форма на поздрав

  • Черна енергия не се предава между хората ангажирани в този поздрав.
  • За известно време Божествена Енергия обгръща хората в този поздрав.
  • То повишава енергията, която осигурява скорост към действията (каря-шакти), от която могат да се възползват лицата, ангажирани в този поздрав.
  • Този начин на поздрав е уважителен и намалява егото. Сумата на намаленото его чрез този поздрав ще зависи от духовната емоция (бхав) към Бог на човека, който участва в поклона.

3.2 Духовни недостатъци на поклона

  • Не са открити мисли за Бог или общение с Бога.
  • Налице е формалност, която намалява усещането на близостта.
  • Черна енергия под формата на мисли и емоции се обменя между двама души, ангажирани в тази форма на поздрав.

4. В заключение

От духовна перспектива, поздрав с поклон е по-благоприятен, отколкото някои други често срещани форми на поздрави като прегръдка, целуване или ръкостискане. Обаче поклона не увеличава Сатва компонента в нас, както е в случая с поздрава намаскар.