SSRF съветва продължаване на традиционното медицинско лечение заедно с духовни изцелителни средства за лечение на физически и психични заболявания.

Читателите са посъветвани да вземат което и да е средство за духовно изцеление  по своя преценка.

1. Желателен и нежелателен начин на използване на SSRF ароматните пръчици

1.1 Желателен начин на използване на SSRF ароматните пръчици

Привличане до максимум на принципа на божество:

Ползата от ароматните пръчици на SSRF се основава предимно на конкретен аспект на Бога (божество), който е привлечен от аромата от запалената ароматна пърчица. Следователно всички усилия за постигане на максимална атракция на този божествен принцип ще се добави към ползите.

  • Колкото по-голямо e уважението на лицето което пали SSRF ароматна пърчица, толкова повече ще бъде в полза. Това чувство на уважение се отнася и за всички които са в непосредствена близост и ще се възползват от изцелителната енергия.
  • Много е важно дома да е чист и спретнат. Чист дом означава по-малко РаджаTaмa. Това работи по два начина. По-ниско ниво на РаджаTaмa в домашна среда води до привличане на повече боженствен принцип. Също като, тей като привлечения боженствен принцип трябва да се бори с по-малко съществуваща РаджаTaмa, повече полза от Божественото съзнание (Чайтаня) се получава от лицето и помещението.

Държачи за ароматни пърчици:

Най-добре е да се има подходящ държач за ароматни пръчици или някакъв Сатвик държач. Това е от гледна точка на уважение, от гледна точка на безопасността, както и от гледна точка на събиране на Светия пепел от ароматните пръчици на SSRF.

BG-Incense-stick-holder

  • От гледна точка на уважение: Някои хора поставят ароматни пръчици в пукнатини и цепнатини в стените и т.н. Това е духовно неправилно. Също така, пепелта пада на земята и може да се стъпче, което възлиза в неуважение на Светия пепел. Използване на държач за ароматни пърчици заедно с чиния отдолу е най-добрият начин на събиране на Светия пепел след горенето на ароматната пърчица. Ако някой не иска да го събира Светия пепел, Сатвик държачите като плодове (например ябълка), картофи, купа от зърно и др. могат да бъдат използвани
  • От гледна точка на безопасността: Пепелта изпусната върху килим или плат може да причини пожар. Затова се препоръчва да се използва чиния за събиране на пепелта когато тя падa.

Съхранение

Тей като SSRF ароматните пръчици са предназначени главно за духовно изцеление, най-добре е да се съхраняват на закрито, с предпочитание пред олтара (на сухо място), от гледна точка на запазване на тяхната сатвикта.

1.2 Кога не е желателно да се използват SSRF ароматни пръчици

По време на менструация

Неосезаемата основна Раджа компонента у жената се увеличава по време на петте дни на менструацията, или докато кървенето продължава. Ето защо, ако една жена в менструална фаза дойде в контакт с ароматни пръчици, духовната чистота или неосезаемата основна Сатва компонента в тях намалява. Затова е препоръчително да не се докосват ароматните пръчици по време на менструация. Също така е най-добре да не се палат ароматни пръчици или ползват за пречистване на помещението по време на периода на менструацията.

Въпреки това, ако една жена пребивава сама, тя може да оттдели малък брой на ароматни пръчици пред менструацията, и да ги използва по време на този период. По този начин не е нужно да се докосва главния резерв на ароматни пръчици, тъй като това ще доведе до намаляване на неговата духовна чистота до известна степен.

2. Колко дълго мога да използвам наличните ми SSRF ароматни пръчици?

SSRF ароматните пръчици имат срок на годност от две години. Най-добре е да ги използвате в рамките на този периодот време, тъй като силата на аромата намалява с преминаване на времето. Все пак е най-добре запасите от ароматните пърчици да се използват в рамките на три месеца от покупката, тъй като оставени наоколо в къщата може да доведе до генериране на покритие от черна енергия и намаляване на тяхната сила.

Духовете могат да покрият ароматните пръчици с черна енергия, за да се намали тяхната ефективност за духовно изцеление. Най-добрият начин да се избегне това е да ги държим пред олтара, и да се молим за защита на ароматните пръчици. Също така, преди всяка употреба можем да се молим за отстраняване на всякакво черно покритие създадено около тях.

3. Използване на кутията от SSRF ароматните пръчици за духовно изцеление

Обложката на кутията от SSRF ароматните пръчици  е с високо съдържание на неосезаемата основна Сатва компонента. Обложката се проверява за оптимална духовна чистота от Негово Светейшество Д-р Атавле. Също така наличието на SSRF ароматните пръчици в нея добавя към своята сатвикта. Най-важното нещо е, че в нея има непроявена решителност на Неговото Светейшество Д-р Атавле. Оттук и самата кутия е много сатвик и може да се използва като инструмент за духовно изцеление.

От тази гледна точка, кутията от SSRF ароматните пърчици може да бъде поставена в шкафове, гардероби и т.н. Тя може да бъде сплескана, и след това да се държи под матраци, възглавници и т.н. Всички тези неща, както и хората влизащи в контакт с тези неща се възползват от сатвиктата на кутията.