Tu tập là việc nên thực hành mỗi ngày

 

Mình đã hoàn tất công phu cho tu tập hôm nay chưa

Nếu chúng ta nghiêm túc với bất kỳ nỗ lực nào trong cuộc sống, chúng ta cần phải vừa kiên trì vừa đều đặn.

Ví dụ, nếu một người muốn có thân hình cân đối thì cần phải tập thể dục thường xuyên. Cũng vậy, nếu một người muốn có được sự hỷ lạc trường tồn thì người ấy cần phải công phu đều đặn.