Tụng Niệm Chú Niệm Om

1. Om là gì? Om?

Om được cho là Quốc vương của mọi chú niêm. Tất cả bījamantras và chú niệm mantras được bắt nguồn từ đó. Nó là bắt đầu cho một số chú niệm. Nó tượng trưng cho Nguyên Tắc Chúa Trời Tối Cao (Supreme God Principle) (Parabrahman).

2. Tác dụng của tụng niệm Om liên tục

Năng lượng liên hệ với Om là của Quy Luật Vũ Trụ của Chúa Trời (God Principle) không hiện hữu (nirguṇ). Năng lượng không hiện hữu của Chúa Trời chính là năng lượng dùng để tạo ra toàn bộ Vũ Trụ hiện hữu (sagu). Kết quả là rất nhiều năng lượng được tạo ra khi ta tụng niệm Om.

Chỉ tụng niệm Om có thể có tác dụng phụ bất lợi nếu người tụng niệm có mức độ tâm linh spiritual level thấp vì họ có thể không có đủ khả năng chịu đựng năng lượng tâm linh tạo ra bởi lời tụng niệm.

Bảng dưới đây minh họa những người có thể chịu đựng việc chỉ tụng niệm Om.

Người Mức độ tâm linh để chịu đựng được tụng niệm Om1
Đàn Ông2 50%
Phụ Nữ2 qua độ tuổi sinh con 50%
Phụ Nữ2 trong độ tuổi sinh con 60%

Chú thích:

  1. Những bài đọc này phù hợp với người tụng niệm Om với sự tập trung và cảm xúc tâm linh (bhāv) trong khoảng bốn tiếng. Chúng không áp dụng cho người tụng niệm Om làm tiền tố cho Tên của Chúa Trời như trong Om Namaha Shivaya. Một người bình thường (nam hoặc nữ) có thể tụng niệm Om Namaha Shivaya mà không bị ảnh hưởng bởi chữ Om trong lời tụng niệm.
  2. Do năng lượng được tạo ra khi tụng niệm Om, một người ở mức độ tâm linh thấp có thể bị ảnh hưởng xấu khi tụng niệm Om thường xuyên. Người đó có thể bị ảnh hưởng tệ về thể chất, ví dụ như tăng tiết axit, tăng nhiệt độ cơ thể…hoặc ảnh hưởng tệ về tâm lý như bồn chồn. Một khuyến cáo đặc biệt răng phụ nữ không nên chỉ tụng niệm Om. Những tần số phát ra từ Om tạo ra rất nhiều năng lượng, từ đó tạo ra nhiệt lượng bên trong và ngoài cơ thể. Điều này không ảnh hưởng tới cơ quan sinh sản nam giới vì chúng nằm ngoài khoang cơ thể. Tuy nhiên, ở phụ nữ, nhiệt lượng này có thể tác động tới cơ quan sinh sản của họ vì chúng nằm bên trong khoang bụng. Vì vậy, phụ nữ có thể gặp những ảnh hưởng tệ dưới dạng kinh nguyệt ra nhiều, vô kinh (không có kinh nguyệt), đau bụng kinh (đau tử cung dữ dội trong kỳ kinh nguyệt), vô sinh, v.v… Do đó, phụ nữ được khuyến cáo không nên chỉ tụng niệm Om, trừ khi nó được đặc biệt dặn dò bởi Giáo Trưởng (Guru) hoặc một vị Thánh Saint.

3. Hình in chữ Om ở những nơi khác nhau

Một định luật cơ bản của khoa học tâm linh tuyên bố rằng “từ ngữ, sự tiếp xúc, hình dạng, mùi, vị và năng lượng liên quan của nó cùng tồn tại”. Điều này nghĩa là khi biểu tượng của Chúa Trời hiện diện thì năng lượng liên quan của nó cũng hiện diện. Bằng cách đặt biểu tượng chữ Om lên áo phông hoặc hình xăm, những tác dụng phụ bất lợi sau đây mà bạn có thể cảm thấy:

  • Ảnh hưởng tệ về thể chất, ví dụ như tăng tiết axit, tăng nhiệt độ cơ thể…v.v
  • Ảnh hưởng tệ về tâm lý như bồn chồn.

Một khía cạnh quan trọng khác là việc đặt biểu tượng chữ Om ngẫu nhiên là chơi đùa với một biểu tượng liên quan đến Chúa Trời, và do đó gây ra tội lỗi.