Tehnika autosugestija B1

Tehnika autosugestija B1

1. Uvod u tip autosugestije B1

Tokom dana osoba žonglira bezbrojne stresne situacije, bilo da se radi o dolasku na posao nakon probijanja kroz saobraćajnu gužvu, brigama o zdravlju i finansijama, nesporazumima sa porodicom ili svakodnevnom suočavanju sa nezgodnim šefom – i lista je beskrajna. Dodamo li tome vaše dete koje se iznenada setilo da ima važan test sledećeg dana ili se prepiralo sa braćom i sestrama i učinilo ih nesrećnim, ili imate podređenog na poslu koji neprestano popušta u projektima ili zazire od teškog rada. Tada puknete i prepustite se situaciji.

Pokušavamo da rešimo probleme prema našem razumevanju, impresijama iz podsvesti i ličnim životnim iskustvima. Međutim, u većini slučajeva, izloženi smo stresu dok pokušavamo da rešimo stvari ili završimo u stresu. Uz sve to problemi takođe nisu nužno rešeni. Na kraju optužujemo druge ili situaciju. To postavlja temelje za nestabilan um.

Da li postoji način da upravljamo našim pojačanim emocijama kada nas drugi (deca ili podređeni) iritiraju ili nisu u pravu? Prema procesu uklanjanja mana ličnosti, postoji duhovna tehnika – tehnika autosugestije B1, koja pomaže da se poveća sopstvena svest i introvertnost, uči nas da se obuzdavamo da bismo mogli da delujemo precizno i smireno, čak I kada je druga osoba napravila grešku.

2. Definicija tehnike autosugestije B1

Tehnika autosugestije B1 koristi se za smanjenje mentalnog stresa, uklanjanjem mana ličnosti drugih ili promenom nepovoljne situacije. Za ovu autosugestiju, konkretno, druga osoba bi trebalo da bude ili podređena ili mlađa od nas. To mogu biti naša deca, zaposleni ili svako ko prihvata naše predloge. Iako je grešku napravio neko drugi, ove autosugestije pomažu u rešavanju i prevazilaženju naših reakcija. Pošto postoji mogućnost dijaloga s drugom osobom, ovom tehnikom nešto se može učiniti da se druga osoba promeni ili da se do određene mere promeni situacija. Ovom tehnikom moguće je prevazići mane kod drugih kao što su podređeni, deca itd., dajući objašnjenje, kaznu itd. dotičnoj osobi iznova i iznova. Ova tehnika je posebno korisna za roditelje ili kada vodite kompaniju i imate podređene koji rade za vas.

2.1 Kako formulisati autosugestiju tipa B1 :

Njen format je :

Događaj koji izaziva reakciju + akcija koju treba preduzeti da se situacija promeni

Dakle, u slučaju ranije spomenute greške, može se koristiti autosugestija u nastavku.

Tehnika autosugestija B1

Greška je što sam osetila ljutnju prema Nikolini (mojoj mlađoj sestri), jer ne održava kuću urednom.

  • Dakle, prema formatu autosugestije B1, autosugestija bi bila – Kad god vidim da je Nikol ostavila kuću neurednom, mirno ću joj reći da je važno da se kuća održava urednom jer će u suprotnom to uticati na vibracije u kući.
  • Autosugestija započinje sa „Kad god”, inakon toga dolazi deo greške koja je stvarni uzročnik. U ovom slučaju, to je Nikolina koja je ostavila svoju odeću razbacanu po kući.
  • Zatim sledi akcija koja se može preduzeti da bi se mirno rešila situacija – a to je da ću joj mirno reći da je važno održavati kuću urednom, jer će se u suprotnom vibracije u kući poremetiti. Ovde su najvažnije reči „mirno ću joj reći“, jer pomažu da ostanemo usredsređeni na sebe i to gde možemo da se poboljšamo.

3. Kako odlučiti kada da odaberemo tehniku autosugestije B1

Tehnike autosugestija B1 koristi se kada drugi uzrokuju grešku, a mi imamo reakciju. Neki primeri takvih grešaka i mana ličnosti odgovornih za našu reakciju navedeni su u nastavku.

Greške ili situacija Reakcije zbog naših mana ličnosti
1 Dete ne uči uprkos tome što mu je rečeno mnogo puta Ljutnja, očekivanja
2 Podređeni ne dolazi na vreme uprkos tome što je mu je više puta skrenuta pažnja Predrasude, ljutnja
3 Posluga često traži povišicu Briga, ljutnja
4 Studenti se loše ponašaju u nastavi Ljutnja, prigovaranje
5 Suprug ne pomaže kod kuće Ljutnja, predrasuda, prigovaranje, emotivnost
6 Supruga nije štedljiva Predrasuda, krivljenje drugih
7 Tinejdžer prečesto igra video igrice Briga, očekivanja
8 Mlađi brat troši puno vremena i novca na druženje Emotivnost, očekivanja

Jedna stvar koja je zajednička u svim gore navedenim situacijama jeste da se one mogu menjati ili kontrolisati. Na primer, dete koje ne uči uprkos tome što mu je nekoliko puta rečeno da uči, nešto je što se može poboljšati ili ljubavlju, strpljenjem i razumevanjem ili kažnjavanjem u zavisnosti od glavne mane ličnosti deteta. Slično tome, mlađi brat koji troši vreme i novac u druženju kada bi trebalo da se uozbilji radi svoje budućnosti takođe je nešto što se može kontrolisati ili razgovorom ili strogošću.

Gore navedeni stresori nisu jedini. To su situacije sa kojima se suočavamo s vremena na vreme, a odgovori se obično zasnivaju na našim dominantnim manama ličnosti. Možemo izraziti naše reakcije, ili mogu ostati neizražene, međutim, u svim takvim slučajevima, um postaje nestabilan i negativni utisci u našoj podsvesti postaju čvršći. Da dodamo tome, ovo može u većoj meri otežati naše odnose sa drugima, ponekad nanoseći nepovratnu štetu našim odnosima i karijeri. Zato je bitno da se usredsredimo na svoje reakcije i prepoznamo glavnu manu ličnosti koja uzrokuje stres.

4. Kako odabrati i analizirati upotrebu tehnike autosugestije B1

Sledeći grafikon slikovito prikazuje kako možemo znati kada da odaberemo tehniku autosugestije B1 da bismo odgovorili na grešku.

Tehnika autosugestija B1

Uzmimo grešku u nastavku kao praktičan primer i ilustraciju kako da znamo kada treba odabrati  tehniku autosugestije B1.

Greška : Bio sam frustriran i šokiran kada sam čuo od razrednog nastavnika da moj sin Ranko nedelju dana nije završio svoj domaći zadatak. Lagao me je da ga je završio.

  1. Prvo pitanje koje treba da postavimo kako bismo odredili vrstu autosugestije je – čija mana ličnosti je pre svega uzrok stresa u situaciji ili ko je odgovoran za grešku.

Odgovor : Ovde su drugi (moj sin Ranko) jer me je lagao da je završio domaći zadatak.

  1. Sledeće pitanje koje bismo postavili je:„Da li je ova greška bila neispravna akcija, misao ili emocija ili je bila neispravna reakcija?“

Odgovor : Ovde je to neispravna reakcija.

Dakle, na osnovu analize, pošto je ova greška neispravna reakcija koju su prouzrokovali drugi (to je dete, i nešto se može učiniti da se situacija promeni, tako što ćemo razgovarati sa njim, ukoriti ga ili kazniti ako je potrebno), može se primeniti autosugestija B1.

Njen format je :

Događaj koji izaziva reakciju + akcija koju treba preduzeti da se situacija promeni

Dakle, u slučaju ranije navedene greške, može se koristiti autosugestija u nastavku.

Predložena autosugestija : Kad god mi razredni nastavnik kaže da moj sin Ranko nedelju dana nije završio svoj domaći zadatak, shvatiću da možda ima neke prepreke i možda se oseća preopterećeno. Zato ću mirno razgovarati sa njim i pomoći mu da završi domaći zadatak.

5. Primeri autosugestija tipa B1

U ovom odeljku vam pružamo nekoliko primera situacija gde se može koristiti autosugestija tipa B1 i kako da je formulišete.

6. Zaključak

Naši podređeni, braća i sestre, deca, oslanjaju se na nas tražeći podršku i ohrabrenje. Međutim, da li smo u stanju da ostanemo tolerantni i stabilni kada stvari ne idu onako kako bismo mi voleli. Ovo naročito kada se ponašaju neprikladno. Svi bismo želeli da promenimo ljude ili okolnosti koji nam uzrokuju nezadovoljstvo. Međutim, jedini način da promenimo druge jeste da zadržimo fokus na sopstvenim greškama i da imamo nepristrasan i širok pogled na situaciju. Tehnika autosugestije B1 nam pomaže da radimo na našim reakcijama, tako da postanemo tolerantniji prema drugima.

Autosugestije pomažu u oblikovanju naše ličnosti na bolje. „Idealna ličnost je ona koja ima najmanje mana ličnosti, koja ima sposobnost da ostane stabilna čak i u nepovoljnim uslovima i da prevaziđe nevolje, koja uvek ima idealne i optimistične misli i ohrabruje druge da deluju na ispravan ili idealan način“.