Spontana pojava masnih mrlja na zidu sobe Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea

Sobu Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea neprestano ometaju negativne energije najviših nivoa. Tim za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci uočio je da se u njoj tokom niza godina pojavljuje mnoštvo pozitivnih i negativnih duhovnih fenomena. Zbog delovanja negativnih energija visokog nivoa, tim za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci  je primetio spontana pojavljivanja ogrebotine na zidovima, mrlje na odeći Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea kao i životinjske tragove po podu, itd. Samo negativne energije viših nivoa imaju dovoljno snage za uticaj na sobu Sveca najvišeg nivoa. Soba Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea je idealna za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, a u ovom tekstu ćemo da  opišemo masne  mrlje koje su se pojavile u njoj.     

U februaru 2010. godine, došli smo u sobu Njegove Svetosti Dr. Đajanta Atavlea. Hteli smo da Mu postavimo nekoliko pitanja vezanih za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci koje sprovodimo. Tada smo na zidu iza Njega zapazili kružne mrlje. Tim za duhovna istraživanja se već naviknuo da viđa razne znakove i mrlje koje nastaju u Njegovoj sobi.

Kada smo bolje pogledali, primetili smo malo uzdignuće u sredini mrlje. Pomoću šestog čula osetili smo ometajuće vibracije koje su izvirale iz njega. Njegova Svetost  Dr. Đajant Atavle takođe je, kada je ugledao mrlju, potvrdio timu za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci da je uzdignuto područje izvor crne energije koju ono emituje.

Nedelju dana kasnije, u toku razgovara sa Njegovom Svetošću Dr. Đajantom Atavleom, primetili smo još jednu manju masnu mrlju koja se nalazila pored predhodne, takođe blago uzdignutu u sredini. Tokom suptilnog čitanja osetili smo slične ometajuće vibracije. Svaka mrlja, znak ili iskrivljenje koji su stvoreni od negativnih energija viših novoa, ima potencijal da stalno ispušta crnu energiju. Neprekidnim stvaranjem opisanih poremećaja,  negativne  energije imaju mogućnost da ozbiljno ugroze vitalnu energiju višeg nivoa. Pogledajte članak – Zašto se ovakvi napadi dešavaju Njegovoj Svetosti Dr. Đajantu Atavleu?