Kako to da suptilno telo preminulog pretka nižeg duhovnog nivoa ima snage za stvaranje nevolja, ali ne i za pružanje pomoći?

Za zadovoljenje svetovnih želja ne možemo dobiti Božansku pomoć: Skoro u svim slučajevima, svrha “pomoći” za suptilna tela preminulih predaka i potomke je ograničena na svetovnu pomoć. Kada je pomoć ograničena na svetovne potrebe, suptilna tela predaka nisu u stanju da pristupe Božanskoj pomoći da ih podrži u ostvarivanju njihovih želja. Zbog toga oni zavise od sopstvene snage koja je zanemarljiva. Ako je cilj da se potomku pomogne duhovno, suptilna tela preminulih predaka imaju pristup Božanskom posredovanju i podršci.

Potreba da svoju snagu koriste da bi se zaštitili: Kvalitet i količina pomoći koju suptilna tela preminulih sa duhovnim nivoom između 20-30%, mogu da pruže svojim potomcima će da bude time umanjena zbog njihove manje duhovne snage. Suptilna tela preminulih predaka zbog nižeg duhovnog nivoa u najvećem broju slučajeva misle samo na opstanak i ne mogu da razmišljaju dalje od svojih potreba. Nesnosno okruženje u nižim regionima, a to su Čistilište i Pakao, kao i uticaji jačih duhova, im nanose veliku patnju. Zato, umesto da pomognu svojim potomcima, oni i sami vape za pomoć.

Oni pokušavaju da komuniciraju sa svojim potomcima i to rade tako što stvaraju probleme svojim potomcima.  Količina problema koje mogu  da prouzrokuju je nesrazmerno veća od njihove sposobnosti da pomognu.

Uticaj duhova višeg nivoa: Jače negativne energije, osiguravaju suptilnim telima preminulih predaka potrebnu crnu energiju za pravljenje problema u regionu Zemlje. Oni koriste suptilna tela preminulih predaka da nepovoljno utiču na ljude uz korišćenje najmanje moguće količine energije.

Suptilna tela preminulih predaka koja su na duhovnom nivou između 20-30% su uglavnom sebična i egocentrična i prema tome više se usredsređuju na umanjivanje sopstvenih patnji u nižim suptilnim regionima. Zbog toga su njihovi pokušaji da pomognu svojim potomcima zanemarljivi.

Stvaranje problema je vid komunikacije sa potomcima: Kad živimo na Zemlji, imamo spektar pitanja koja odvlače našu pažnju. Naša energija je raspodeljena na razne aspekte kao što su posao, veze, poslovi i zadaci, zabava, itd.  Međutim, kad umremo ne postoje takve aktivnosti da nam odvlače pažnju. U suptilnim regionima, suptilna tela naših preminulih predaka u punoj meri osećaju sreću ili nesreću u skladu sa svojim vrlinama i manama. Suptilna tela preminulih predaka nižeg duhovnog nivoa obično imaju više mana i kao rezultat toga više pate. Bez toga što bi im odvuklo pažnju, kao u regionu Zemlje, oni postaju usredsređeni samo na to da te patnje budu umanjene ili da ostvare neku svetovnu žudnju. Oni se koriste svojim potomcima na Zemlji da učine nešto povodom toga. Kako nemaju fizičko telo, nemaju potrebu za snom i mogu da dopru do svojih potomaka sa neverovatnom usmerenošću na taj cilj. Ova  usredsređenost i usmerenost  samo na jedan cilj povećava njihovu sposobnost da utiču na nas.