Učestvuj u neprocenjivom služenju čovečanstvu – Pomozi u očuvanju jedinstvenog znanja o duhovnoj dimenziji

Om Namo Bagavate Vasudevaja

1-SERB_Goa-Ashram

1. Jedinstveno znanje SSRF proisteklo iz duhovnog istraživanja

SSRF definiše „suptilni svet“ ili „suptilna dimenzija“ kao svet koji je izvan razumevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svet se odnosi na nevidljivi svet anđela, duhova, neba, itd. koji može da se opaža samo putem našeg šestog čula.

Na slici je glavni duhovni istraživački centar SSRF. Smešten je u bujnoj zelenoj dolini u blizini grada Ponda u državi Goa, Indija. Ovaj centar je sasvim jedinstven. Postoje mnoge organizacije u oblasti Duhovnosti, ali organizacije koje se bave duhovnim istraživanjem na suptilnom nivou su retke. Tragaoci koji borave u ašramu su imali prilike da vide veliku raznolikost duhovnih pojava. Ove pojave pokazuju i pozitivne i negativne aspekte duhovne dimenzije kao i njihov uticaj na čoveka. Najvažnije je to što je znanje koje je stečeno u SSRF istraživačkom centru, na praktičnom nivou kroz seriju suptilnih eksperimenata i na teoretskom nivou kroz pristup Univerzalnom umu i intelektu, od velike koristi za čovečanstvo u milenijumima koji su ispred nas. Bujica primljenog znanja ne prestaje da teče i SSRF radi na osmišljavanju sistema koji treba da omogući upravljanje znanjem i katalogizaciju ovih informacija koje su u formi predmeta, tekstova, slika, audio i video materijala.

 

1.1 Do oktobra 2008. godine, u SSRF-u su sakupljeni

table-2-1 Predmeti
Stotine jedinstvenih predmeta koji pokazuju prisustvo i efekte duhovne dimenzije.
table-2-2 Tekstovi
Preko 40.000 strana A4 formata Božanskog znanja o različitim temama koje direktno ili indirektno utiču na naš svakodnevni život. SSRF je publikovao manje od 1% ovog znanja na pojednostavljen način.
table-2-3 Slike
Hiljade suptilnih slika koje su nacrtali tragaoci koji mogu da opažaju suptilnu dimenziju kao što mi možemo da vidimo fizičku dimenziju. Ove slike daju čovečanstvu uvid u prirodu, događaje i efekte duhovne dimenzije.
table-2-4 Video
Preko 4000 sati video zapisa različitih duhovnih fenomena. Postoje video zapisi intervjua sa osobama koje su bile izložene različitim suptilnim eksperimentima kao što su eksperimenti duhovnog isceljenja, intervjui sa duhovnim isceliteljima i drugim autoritetima na duhovnom planu.

 

1.2 Neki primeri sakupljenih pozitivnih predmeta

4_-pouchOvo je torbica koju je u prošlosti koristio Njegova Svetost Dr. Atavle. Ona emituje Božanski miris već tri godine. Miris koji se neprekidno emituje iz torbice ima sposobnost duhovnog isceljivanja. To znači da kada su ljudi pogođeni ili zaposednuti duhovima (negativnom energijom) i kada se nađu u blizini ove torbice ili aktivno udišu vazduh iz nje, oni doživljavaju smanjenje ometanja. Kod onih koji nisu pogođeni uticajem duhova dolazi do povećanja pozitivne duhovne energije jer upijaju Božansku svesnost (Čaitaniju) koja dolazi iz torbice. Takođe, ljudi sa niskom vitalnom energijom (Prana-šakti) doživljavaju značajan porast nivoa vitalne energije kada udišu taj miris. Miris se menja prema potrebama osobe koja ga udiše iz torbice.

5_-bottle

Ova tegla sadrži malu posudu (vidi na dnu tegle) koja je iznenada počela da emituje Božanski miris odmah nakon što je bila odložena u ormar u sobi Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Kasnije se ovaj miris materijalizovao kao tečni miris u maloj posudi.

Miris iz tegle je zaista jedinstven i različit od bilo kog svetovnog mirisa. On je korišćen u eksperimentima duhovnog isceljivanja. Videlo se da duhovima koji se ispoljavaju kod ljudi vidno smeta miris što su pokazali kroz različite grimase, krivljenje tela, previjanje i pokušaje da uklone teglu ili da od nje pobegnu. Posle nekog vremena duhovi iscrpe sposobnost da utiču na svoje subjekte.

Kliknite na sliku da biste videli uvećan prikaz.

 

6_-PP-shirt

Ovo je košulja Njegove Svetosti Dr. Atavlea po kojoj su se pojavile crvenkaste nijanse. Kada je sprovedeno duhovno istraživanje kako bi se utvrdio razlog zašto je do toga došlo, utvrđeno je da su ružičaste nijanse ispoljavanje Božanske ljubavi Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

Kada se košulja prikaže ljudima koji su pod uticajem negativnih energija ona na njih deluje kao sredstvo za duhovno isceljivanje.

Kliknite na sliku da biste videli veći prikaz slike.

 

7_-mug

Ovo je šolja koju je koristio Njegova Svetost Dr. Atavle tokom mnogo godina. Tokom prošle godine je počela da menja boju u belu. Razlog ovome je što je Njegova Svetost Dr. Atavle napredovao ka neispoljenom Božjem  principu pa se tako menjaju i stvari koje je on dotakao.

Kada tragaoci pod uticajem duhova udišu vazduh iz šolje ili stave svoje uvo na nju, na njima se dešava duhovno isceljivanje.

 

8_-Car

Ovo je vozilo kojim Njegova Svetost Dr. Atavle uglavnom putuje. Primećeno je da tragaoci osećaju pozitivne vibracije kada prolaze pored njega. Tragaoci su kasnije otkrili da obilaženje oko auta ili samo sedenje u njemu deluje kao duhovno isceljivanje.

SSRF je na video snimcima zabeležio mnoge tragaoce koji su zaposednuti, kako se ispoljavaju u blizini kola posle čega su im se smanjila ometanja samo zahvaljujući pozitivnosti kola.

 1.3 Neki primeri sakupljenih negativnih predmeta

Duhovna istraživanja sprovedena u SSRF istraživačkim centrima imaju svoju cenu. SSRF istraživački centri su stalno ometani od strane duhova viših nivoa (negativne energije). Duhovi ometaju centar da bi zastrašili i zaustavili sprovođenje daljih istraživanja. Razlog je u tome što ovo istraživanje pravi velike iskorake time što svet upoznaje sa postojanjem duhovne dimenzije, njenim štetnim efektima i načinima zaštite od negativnih strana duhovne dimenzije.

9_-Spontaneous-combustionOvo je primer slike Sveca koju su duhovi suptilnim sredstvima oštetili. Sila koja je izvršila ometanje je prouzrokovala izgaranje dela slike i nestajanje jednog njenog dela bez ikakvog spoljnog uticaja.

 

 

 

10_-Kurta

Ovo je haljina koja je pripadala tragateljki i koja je pronađena pocepana u ormanu, bez ikakvog razloga ili spoljnog stimulansa. Duhovna istraživanja pokazuju da su haljinu pocepali duhovi višeg nivoa.
11_-cap

Ova slika pokazuje kapu tragaoca, prekrivenu krvavim mrljama koje su se pojavile iznenada i bez ikakvog spoljnog razloga.
Pojava sveže krvi na podu ili na nečijoj odeći je uobičajena pojava u SSRF istraživačkim centrima gde duhovi viših nivoa pokušavaju da zastraše tragaoce od nastavka duhovnog istraživanja ili duhovne prakse.

 

12_-Clothes-burntOva slika pokazuje sari na kome su kada je uziman iz ormana primećena spaljena mesta. Duhovno istraživanje pokazuje da su to uradile negativne energije viših nivoa.

 

 

 

2. Kako možete učestvovati u očuvanju ovog jedinstvenog znanja o duhovnoj dimenziji

2.1 Očuvanje stvari

Navedeni predmeti su prikupljeni tokom mnogo prethodnih godina. Nedavno je ustanovljeno da je stanje nekih od predmeta počelo da se pogoršava. Hitno je potrebno da sačuvamo ove predmete i zaštitimo ih od budućih oštećenja sa ciljem da buduće generacije mogu nastaviti da ih izučavaju i da budu deo duhovnih istraživanja. Proces zaštite je vrlo specijalizovan i on varira u zavisnosti od stvari koju treba zaštititi. U nastavku su navedeni neki od načina na koje i vi možete da učestvujete ovom zadatku.

  • Pružajući informacije o tome kako obezbediti očuvanje predmeta
  • Donirajući materijal koji je neophodan u procesu zaštite/konzervacije ovih stvari
  • Pružajući novčanu pomoć koja može da pomogne u procesu očuvanja ovih stvari
  • Kontaktirajući muzeje i stručnjake u oblasti konzervacije koji mogu da pruže pomoć
  • Ako imate znanja u oblasti konzeravacije možete pomoći tako što ćete voditi proces očuvanja

Ako želite da učestvujete u ostvarenju ovog plemenitog cilja molimo vas da pišete na e-mail [email protected] ili pozovite + 91 94224 37125
Kontakt osoba: G. Bhanu Puranik

2.2 Montaža i katalogizacija video snimaka

Neprocenjivi snimci u kojima su zabeležene duhovne pojave u poslednjih 10 godina treba da budu zavedene u kataloge i kategorisane. Ovo će pomoći budućim generacijama da pristupe različitim duhovnim fenomenima koji su zabeleženi na video snimcima. Ceo ovaj proces će imati potrebe za kvalifikovanom radnom snagom, vremenom i tehničkom opremom. U nastavku su neke od stvari koje možete da uradite da biste učestvovali u ovom zadatku.

  • Doniranje opreme koja može pomoći u uređivanju i katalogizaciji snimaka i skladištenju najmanje 50 tera bajtova video snimaka
  • Pomaganje u katalogizaciji video snimaka. Ovo naročito ako imate prethodno iskustvo u tome.
  • Montaža video materijala na softveru, kao što su Adobe Premiere Pro i Apple’s Final Cut Pro i pomaganje u renderovanju nekompresovanih .avi formata u druge kompresovane video formate za odlaganje na hard disku.

Ako biste želeli da učestvujete u ovom služenju Apsolutnoj Istini (satseva) molimo vas da pišete na e-mail adresu [email protected]
Kontakt osoba: gđa Sonal Đoši