Duhovni efekat bezalkoholnih gaziranih pića

U ovom članku kroz crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije opisujemo suptilne vibracije koje popularna “kola” pića privlače i emituju. Nacrtala ga je gđa Joja Vale, tragalac sa razvijenim šestim čulom. Autentičnost crteža je potvrdio Njegova Svetost  Dr. Đajant Atavle. Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci putem visoko razvijenog šestog čula, utvrđeno je da je crtež 80% tačan.

Sledeća tabela daje objašnjenje prethodnog crteža.

Br. Objašnjenje
1 Zbog tamasik prirode ovog pića, stvaraju se prstenovi ometajućih energija
1A Zato se stvara prsten aktivirane ometajuće energije koja zrači ka napolje
1B Iznad toga se stvaraju i aktiviraju razarajuće (marak) čestice ometajuće energije
1C Konstantno aktiviranje bodljikavih suptilnih čestica ometajućih energija
1E Isijavanje aktiviranih čestica crne energije
1F Emitovanje talasa ometajuće energije u visinu
2 Stvaranje i aktiviranje iluzornog (majavi) prstena
2A Širenje iluzornih (majavi) talasa u okolinu
2B Emitovanje iluzornih (majavi) talasa ka gore
3 Stvaranje vibrirajućeg prstena energije privlačenja (akaršan-šakti)
3A Isijavanje toka energije privlačenja u okolinu
3B Privlačenje ometajućih energija iz okoline

Slede neka dodatna zapažanja (dobijena putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci) o suptilnim uticajima konzumiranja gaziranih pića :

  • Gazirana pića poput “kola” napitaka su tamasik prirode i iz duhovne perspektive se smatraju najštetnijim među svim vrstama pića uključujući  i alkohol. Suptilna očitavanja različitih pića putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, temelje se isključivo na njihovim duhovnim kvalitetima i ne obuhvataju psihološku ili zdravstvenu perspektivu. Dakle, iz duhovne perspektive u alkoholu preovladava rađa – tama dok u “kola” napicima preovladava tama komponenta. Drugim rečima, iako alkohol primetno ili vidljivo pogoršava sposobnosti na fizičkom, psihološkom i intelektualnom nivou, konzumiranje “kola” napitaka, zbog preovladavajuće tama komponente u njima, smatra se štetnijim na duhovnom nivou.

  • Prilikom konzumiranja “kola” napitaka, suptilna tama komponenta se prenosi kroz telo i stvara u ćelijama centre crne energije (na različitim mestima) korišćenjem  Apsolutnog kosmičkog elementa Zemlje.

  • Višak tama preovladavajućih suptilnih vibracija prouzrokuje iscrpljenost tela i smanjenje vitalne energije ili Praṇ-šakti, što dovodi do ometanja od negativnih energija.

  • Negativna energija prisutna u piću privlači ljude, ali  posle izvesnog vremena taj osećaj  nestaje i posle unošenja veće količine oseća se neprijatnost.

  • Rezultat prethodno navedenog je da je osoba pod uticajem negativnih energija u većoj meri u kraćem vremenskom periodu.