V članku ‘Kaj je duhovno čustvovanje? smo razložili kaj je duhovno čustvovanje. V tem članku pa bomo pojasnili razliko med običajnim in duhovnim čustvovanjem.

 

1. Kaj so čustva (bhavana)?

Vsak od nas čustvuje (bhaavanaa) in zaznava čustva tako pri sebi kot pri drugih. Čustva so občutki povezani z našim vsakdanjim posvetnim življenjem. Pravzaprav gre za odnos našega zavestnega uma. Naša čustva nas lahko osrečujejo ali pa nam povzročajo žalost in so povezana z našim malim 'jazom'. Kljub temu pa med čustvovanjem še bolj deluje vseh naših 5 čutil, um in intelekt. Posledica intenzivnega čustvovanja je še močnejša vkoreninjenost v našo lastno posvetnost obenem pa povečuje naše zavedanje o lastni eksistenci. Če torej čustvujemo zelo intenzivno, nas to oddaljuje od Boga.

 

2. Kaj je duhovno čustvovanje (bhaav)?

Duhovno čustvovanje(bhaav) je stanje enosti z Bogom in je povezano s podzavestnim umom (chitta). Ko se v nekom prebudi duhovno čustvovo, ta preseže svoj običajen občutek poistovetenja z zemeljskim bivanjem. Prav tako se zmanjša tudi zavedanje o posameznikovi lastni eksistenci. Ko duhovno čustvujemo, torej presežemo svoj mali 'jaz' in se poistovetimo z velikim 'JAZom'. Izkusimo blaženost (Aanand). Blaženost je občutek neskončne sreče, ki je čustvo nad vsako običajno srečo ali nesrečo.

3. Kako razlikovati med duhovnim in posvetnim čustvovanjem?

V primeru močno čustvujočega človeka velikokrat zamenjujejmo običajno (bhaavanaa) in duhovno čustvovanje (bhaav), še posebno če se pojavi na nekem duhovnem prizorišču. To se lahko zgodi v nekem verskem prostoru, kjer nekdo mučno čustvuje, ali pa v primeru prisotnosti duhovnega voditelja, če je nanj nekdo močno psihološko navezan. Občutenje duhovnega čustvovanja se lahko potrdi samo z ativiranim šestim čutom ali nadčutnim zaznavanjem (NZ). Z upoštevanjem spodaj navedenih kriterijev lahko na intelektualnem nivoju do določene mere ocenimo ali čustvujemo samo na običajen način ali pa gre za duhovno izkušnjo:

 • Zmanjšanje ega ali malega 'jaza': V stanju duhovnega čustvovanja se naš ego močno zmanjša. Kljub temu lahko preverimo izražanje našega ega kot pomoč pri ugotavljanju ali je naše čustvovanje duhovno ali čisto običajno.Tako lahko npr. preverimo ali je naš ego prisoten v stanju duhovnega čustvovanja samega. V primeru, da duhovnega čustvovanja ne vzdržujemo, lahko naš ego zraste tudi pozneje.

 • Zmanšanje zavedanja telesnosti: Med duhovnim čustvovanjem, ko se do določene mere poistovetimo z veliki 'JAZom', do te mere izgubimo tudi zavedanje o naši telesnosti. Ko se prebudijo duhovna čustva in se izrazijo v katerikoli od osmih oblik kot so solze, blaženost itd., se ne zavedamo samih sebe. To se lahko zgodi celo zelo plašni ali zadržani osebi, ko se ji vzbudijo duhovna čustva v prisotnosti množice tujcev.

  .SSRF iskalec, starejši moški zaposlen v neki mednarodni banki je hodil po cesti in se spomnil svojega Guruja. Ob tem se mu je vzbudilo močno duhovno čustvo, ki je bilo tako globoko, da se ni zavedal solz, ki so mu polzele solze po licih

 • Doživljanje Preeti oz. ljubezni brez pričakovanj:  Duhovno čustvo jev bistvu stanje doživljanja Boga v sebi in v drugih. V tem stanju je zavedanje samega sebe zelo šibko, zato občutimo ljubezen do drugih brez pričakovanj..

 • Hladne solze:  Če se naše duhovno čustvovanje izrazi v obliki solz, so te hladne. Pod drugi strani pa so solze kot posledica običajnih čustev so na otip tople..

 • Vrste joka:  Jok, še posebno če je posledica žalovanja, je lahko v obliki hlipanja. Posledica duhovnega čustva je običajno tiho jokanje..

 • Čutenje kot posledica nekega stanja: Naj ponovno povemo, da je duhovno čustvo stanje enosti z Bogom in po takem čustvovanju nas še naprej preveva poistovetenje z velimi 'JAZom'. To lahko občutimo kot zmanjšanje svoje ozkosrčnosti, večje stabilnosti, povečanje duhovne zrelosti, večjemu intelektualnemu prepričanju glede duhovne prakse in uresničenje v Bogu, itd.`.

 

 • Kdo je Guru?
 • Kaj je ego?
 • Kaj je pot Gurujeve milosti?
 • Blog: Ali so moje solze posledica duhovnega čutenja?