Sattva, Raja și Tama – Cele 3 componente de bază ale creației

Abstract

Cele trei componente subtile de bază (trigunās), Sattva, Raja și Tama sunt chiar materialele Creației. Necunoscute științelor moderne, ele pătrund prin toate lucrurile, vii sau moarte, tangibi- le sau intangibile. Vibrațiile emise de orice lucru sunt dependente de componenta de bază subtilă predominantă. Aceasta influențează, deasemenea, comportamentul tuturor lucrurilor. Proporția acestor componente în ființele umane pot fi schimbate doar prin practică spirituală.

1. Introducere și definiție

Scopul acestui articol este să dea cititorilor noștri o bază puternică despre conceptul celor trei componente subtile de bază. Este un articol foarte important pentru cititorii noștri deoarece formează baza pentru multe din articolele de pe acest website.

Conform științelor moderne, Universul este construit din particule fizice de bază, care includ electroni, protoni, neutroni, mezoni, gluoni și quarci.

La nivel spiritual, însă, Universul este construit din ceva mult mai de la bază. Aceste particule de bază sunt cunoscute ca cele trei componente de bază (trigunās) respectiv

Sattva, Raja și Tama. În cuvântul triguna, “tri” înseamnă trei și “gunās” înseamnă componente-subtile.

Caracteristicile fiecărei componente sunt descrise pe scurt în următorul tablou:

Cele trei componente Caracteristici Atribute Exemple
Sattva Puritate și cunoaștere Sāttvik Omul Sāttvik – trăiește în serviciul societății fără nici o așteptare sau recompensă sau motiv ulterior
raja Acțiune și pasiune Rājasik Omul Rājasik – trăiește mai mult pentru căștig și realizare personală
tama Ignoranță și inerție Tāmasik Omul Tāmasik – nu are nici o problemă să te calce pe picioare pentru a avansa sau să afecteze societatea

Numim subtile aceste componente pentru că ele sunt intangibile, nu au natură fizică și nu pot fi văzute cu nici un instrument, ca de exemplu microscoapele electronice moderne. Din punct de vedere tehnic, nici în viitor instrumentarul fizic avansat nu va fi în stare să le măsoare. Aceste trei componente de bază subtile pot fi percepute doar de organe senzitive subtile sau de către cel de-al șaselea simț (ESP) al nostru.

 • Componenta subtilă de bazăSattva este cea mai subtilă sau intangibilă dintre cele trei componente subtile de bază. Este componenta cea mai apropiată de Divinitate. Astfel predominanța sa într-o persoană este caracterizată de fericire, mulțumire, virtuți ca: răbdare, perseverență, abilitatea de a ierta, dorință spirituală etc.
 • Componenta subtilă de bază Tamaeste componenta cea mai de la bază dintre cele trei. Predominanța sa într-o persoană este reflectată prin  lenevie, lăcomie, atașament față de lucrurile lumești etc.
 • Componenta subtilă de bază Rajaasigură combustibilul pentru celelalte două, de exemplu le pune în acțiune. Astfel, dacă o persoană este predominant sāttvik sau tāmasik, componenta subtilă de bază Raja va aduce acțiuni referitoare la Sattva sau la Tama.

Datorită naturii intangibile a componentelor subtile de bază Sattva, Raja și Tama, școlile și universitățile care predau științe moderne, nici nu conștientizează că acestea există. Așa că nu le includ în curriculum. Ca urmare, conceptul celor trei componente subtile de bază poate să ne apară străin unora dintre noi. Totuși, aceasta nu se reduce la faptul că ele ne străbat întreaga noastră existență și lumea în care trăim. În funcție de care dintre cele trei componente-subtile este predominantă în interiorul nostru, aceea ne influențează cum:

 • reacționăm la situații
 • luăm decizii
 • facem alegeri
 • ne trăim viețile

Deoarece nu sunt de natură fizică, este dificil să pui un deget pe ele și să le dai o caracteristică fizică. Prin acest articol ne-am străduit sa-ți dăm o idee despre ce reprezintă aceste trei componente-subtile și cum ne influențează ele viața.

2. Comparație între cele mai mici elemente fizice și cele trei componente subtile de bază

Următorul tabel ne indică câteva diferențe de bază dintre cele mai mici elemente fizice cunoscute de științele moderne și componentele-subtile mult mai de la bază, cunoscute de știința Spirituală.

Parametru

Particula fizică cea mai mică

Componenta subtile de bază

Tip Fizic Subtil sau intangibil
Cum să măsori ? Experimental, prin acceleratoare puternice de particule Prin cel de-al șaselea nostru simț (ESP) prin medium-ul simțurilor noastre subtile
Constituire Tot ceea ce există în lumea fizică Toată creația, din toate mediile fizic, psihologic sau Spiritual. Cele mai mici particule fizice sunt și ele constituite dintr-o combinație de Sattva, Raja și Tama. Chiar gândurile noastre, care sunt intangibile, sunt constituite din cele trei componente subtile.
Caracteristi-cile lor Influențează atributele fizice ale creației, ca de exemplu dacă ceva este solid sau fluid etc. Influențează comportamentul întregii creații, deciziile și alegerile pe care le facem etc. Totuși, componentele Sattva, Raja și Tama afectează și atributele fizice, de ex.componenta Tama produce materializarea și solidificarea.

3. Cum arată componentele subtile de bază?

Următoarea diagramă obținută prin al șaselea simț (ESP) indică cum ar arăta cele trei componente subtile de bază atunci când sunt active.

Cele trei componente subtile de bază sunt, pe scurt, particule intangibile. Când sunt active, de ex. când există energie care le însoțește, ele apar într-o formă de undă.

Explicarea diagramei

 • Culoare:Componenta subtilă de bază  Sattva  apare în culoarea galben, componenta subtilă de bază Raja apare în roșu, componenta subtilă de bază Tama apare în culoarea neagră când sunt percepute prin al șaselea simț foarte activ.
 • Lungimea de undă:Componenta subtilă de bază Raja  fiind cea mai activă, se reflectă în lungimea sa de undă, în timp ce componenta subtilă de bază  Sattva fiind mult mai calmă are o lungime de undă mai lungă. Natura dezorganizată și distorsionată a componentei subtile de bază Tama se reflectă în lungimea ei de undă neregulată.
 • Amplitudine:amplitudinea componentei Raja este cea mai înaltă deoarece ea este cea mai activă. Amplitudinea componentei subtile de bază  Sattva  este mai joasă și regulată, în timp ce aceea a  componentei subtile de bază Tama este joasă și neregulată.
 • Lungime:Lungimea lor este dictată în conformitate cu nevoia de funcționare.

4. Cele trei componente subtile de bază și cele cinci Principii Cosmice

Cele trei componente-subtile construiesc și cele cinci Principii Cosmice Absolute (Panchamahābhūtās). Cele cinci Principii Cosmice Absolute sunt: Principiul Absolut al Pământului (Pruthvītattva), Absolut al Apei (Āpatattva), Absolut al Focului (Tējtattva), Absolut al Aerului (Vāyutattva) și Absolut al Etherului (Ākāshtattva). Principiile Cosmice sunt intangibile în natura lor și reprezintă aspectul cel mai subtil al elementelor actuale pe care le putem vedea și simți. De exemplu, principiul Absolut al Apei este forma cea mai subtilă a apei care contribuie la facerea râurilor și oceanelor etc. Pe scurt, cele cinci Principii Cosmice Absolute sunt blocurile de construcție ale Universului. Însă, ele sunt constituite și din cele trei componente subtile de bază.

Următorul tablou indică cum fiecare Principiu Cosmic diferă în compoziția în ceea ce privește proporția celor trei componente subtile de bază. 

Cele trei componente subtile de bază și cele cinci elemente cosmice

Sattva Raja Тama
Pământ 10% 40% 50%
Apă 20% 40% 40%
Foc 30% 40% 30%
Aer 40% 40% 20%
Ether 50% 40% 10%

După cum putea vedea din tabloul de mai sus, Principiul Absolut al Pământului are cea mai mare cantitate de Tama; prin urmare este și cel mai greu. Componenta subtilă de bază Tama limitează existența, în timp ce componenta subtilă de bază  Sattva o face expansivă. Aceasta și explică de ce Principiul Absolut al Pământului este cel mai inferior printre cele cinci Principii Cosmice și explică, deasemenea, de ce Principiul Absolut al Etherului este cel mai subtil și sattvik și astfel cel mai puternic. Reducerea componentei subtile de bază Tama prin cele cele cinci Principii Cosmice Absolute face elementele progresiv mai puțin tangibile. De exemplu focul este mai puțin grosier sau tangibil decât Pământul.

Oamenii sunt constituiți în principal din Principiile Absolute Pământ și Apă. Cum un individ începe să evolueze spiritual, el sau ea încep să funcționeze la niveluri progresiv mai înalte, ca Principiul Absolut al Focului etc. Acesta este caracterizat de simțirea unei radiații emanând de la persoana evoluată spiritual. Pe măsură ce acest lucru se întâmplă, nevoile de bază ale persoanei încep să descrească, ca de exemplu nevoia de mâncare sau de somn. În plus, înțelegerea sa și capacitatea de a îndeplini diferite activități cresc vizibil, atât cantitativ, cât și calitativ.

5. Cele trei componente subtile de bază și lumea

5.1 Dezastrtele naturale

Dacă există o creștere Raja și Tama în lume, aceasta se traduce într-o creștere a războaielor, a activităților teroriste și a dezastrelor naturale. Creșterea Raja și Tama în lume cauzează o destabilizare a celor cinci Principii Cosmice rezultând dezastre naturale catastrofice. Vă rugăm să vedeți și articolul despre motivul din spatele creșterii intensității dezastrelor naturale

5.2 Lucrurile fără viață

Următorul tablou arată relația dintre lucrurile fără viață și cele trei componente subtile.

Proporția componentelor subtile de bază în diferite lucruri fără viață

Sattva Raja Тama
Temple ale Domnului, locuri sfinte, locuri de pelerinaj 5% 1% 94%
Locuri obișnuite/normale 2% 2% 96%
Locuri ale Răului 1% 1% 98%

5.3 Entitățile vii

Următoarea diagramă arată relația dintre entitățile vii și cele trei componente subtile. După cum se poate observa, viața are o valoare mai mare în ceea ce privește componenta subtilă de bază Sattva, în general, în comparație chiar și cu locurile religioase, așa cum se arată în tabelul de mai sus.

Proporția componentelor subtile de bază în diferite obiecte vii

Sattva Raja Тama
Sfânt 50% 30% 20%
Om obișnuit 20% 30% 50%
Persoana rău intenționată 10% 50% 40%
Persoana cu dizabilități intelectuale 10% 30% 60%
Animale și păsări 10–20% 25–40% 40–65%
Vegetația 5–10% 10–15% 65–85%

Note de subsol

 1. La o persoană, intelectul are o proporție mai mare de Sattva în comparație cu corpurile fizic și mental (a se vedea tabelul din secțiunea 6.1). Atunci când intelectul este compromis, așa cum este în cazul unei persoane cu dizabilități intelectuale, componenta generală de Sattva se reduce și, prin urmare, am furnizat componenta de Sattva ca fiind de 10%, ceea ce este mai puțin decât componenta de Sattva a unei persoane medii de 20%. Un intelect compromis se datorează, în cele mai multe cazuri, destinului nefavorabil cu care se naște o persoană.
 2. O persoană rău intenționată, pe de altă parte, își folosește intelectul doar pentru fapte negative și, prin urmare, componenta Sattva din intelectul său scade, iar componenta sa generală Sattva se reduce. Așadar, motivul reducerii componentei Sattva la o persoană cu handicap intelectual și la o persoană rău intenționată este diferit.
 3. În unele cazuri în care animalul este foarte sattvik, cum ar fi în cazul unei vaci indiene, proporția componentei Sattva poate fi chiar mai mare de 20%.

Acesta este unul din motivele principale importante de ce o persoană cu un nivel spiritual ridicat, particulare, are impact mai mare asupra tuturor vibrațiilor emanate din acel loc, spre deosebire de locul în sine. De exemplu, dacă o persoană de nivelul unui Sfânt intră într-un spațiu care are vibrații negative din cauza unor defecte de construcție, acest lucru va avea un efect neglijabil asupra Sfântului. Astfel, științele Feng-Shui și știința studierii spațiilor (vāstushāstra) sunt mai relevante pentru persoanele aflate la niveluri spirituale inferioare sau pentru cei care nu efectuează nicio practică spirituală.

6. Cele trei componente subtile de bază și ființele umane

În următoarele subsecțiuni, extindem explicațiile despre cum cele trei componente subtile de bază au impact asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre.

6.1 În relația cu componentele noastre din care suntem constituiți

Procentul celor trei componente subtile de bază

Corpul

Sattva

Raja

Tama

Corpul fizic

20%

40%

40%

Corpul Mental sau Mintea

30%

40%

30%

Corpul Cauzal sau Intelectul

40%

40%

20%

Corpul Supracauzal sau Ego-ul Subtil

50%

40%

10%

Întrucât componenta subtilă de bază Raja este legată de funcționarea corpului, proporția sa este aceeași în toate corpurile. Așa cum poți vedea din tabelul de mai sus, există o diferență considerabilă între componentele Sattva și Tama din cadrul diferitelor corpuri. Aceasta are un impact direct asupra abilității corpului de a ne asigura fericire sustenabilă și de lungă durată. De exemplu, componenta Sattva din corpul intelectului este mai mare comparativ cu cea din corpul fizic. Ca urmare, calitatea fericirii pe care o trăim când suntem stimulați și satisfăcuți intelectual  este mai înaltă și de mai lungă durată decât fericirea trăită datorată corpului fizic.

6.2 În relație cu nivelul spiritual

Nivelul spiritual și proporția celor trei componente subtile de bază sunt foarte intim interconectate.

Totuși, relația lor seamănă foarte mult cu aceea dintre ou și găină. Putem spune că nivelul spiritual al unei persoane este definit de predominanța componentelor SattvaRaja și Tama. Alternativ, putem spune că predominanța oricărei componente, SattvaRaja și Tama, definește nivelul spiritual al unei persoane.

Întrucât facem practică spirituală, începem să schimbăm proporția celor trei componente subtile de bază din interiorul nostru în direcția existenței unei proporții mai mari a componentei Sattva. În alte cuvinte, noi schimbăm componenta Tama în componenta Sattva. Deoarece generăm mai multă componentă Sattva în noi (comparativ cu celelate două componente subtile), aceasta afectează pozitiv nivelul nostru spiritual, precum și personalitățile noastre.

Următorul grafic arată diferitele proporții ale celor trei componente subtile de bază din noi pe măsură ce noi creștem nivelul nostru spiritual prin practică spirituală.

Note:

 1. Peste nivelul spiritual de 50%, proporția celor trei componente rămîne statică. Motivul pentru acest lucru este că o persoană nu poate avea mai puțin de 20% Dacă s-ar întâmpla, persoana ar începe să se dematerializeze. În consecință, atât timp cât cineva are un corp fizic, componenta Tama nu poate fi mai mică decât  20%. Totuși efectul componentelor asupra persoanei se diluează, cu o nouă creștere în nivelul spiritual, astfel încât la nivelul spiritual de 80%, efectul lor asupra persoanei este neglijabil. În următorul subcapitol explicăm în detaliu această diluare.
 2. Atât timp cât un Sfânt evoluat de 100% nivel spiritual este într-un corp fizic, el va fi constituit din cele trei componente subtile de bază. Odată ce moare și părăsește corpul fizic, toate cele trei componente subtile de bază se reduc la zero și Sfântul se contopește în totalitate cu Dumnezeu.

6.3 Reducerea influenței  celor trei componente subtile odată cu creșterea nivelului spiritual

Crescând spiritual, ceea ce intrinsec se întâmplă este faptul că întunecimea celor cinci simțuri, a minții și intelectului încep să se reducă și în consecință, Sufletul (de ex. Dumnezeu) din interiorul nostru începe să ilumineze. În legătură cu diagrama de mai jos, aceasta mai este cunoscută și ca disoluția celor cinci simțuri, a minții și intelectului. Ne referim la cele cinci simțuri, minte și intelect ca întunecime sau ignoranță deoarece ele ne țin departe de a ne identifica cu adevărata noastră stare, de ex. Cu Dumnezeul nostru interior sau cu sufletul.

Sufletul, care este Dumnezeu din interiorul nostru, este dincolo de cele trei componente subtile de bază și nu este cuprins de ele. Deci, cu cât lumina Sufletului ne luminează în interior prin practică spirituală, cu atât este mai slabă influența celor trei componente subtile în a dicta asupra personalităților, alegerilor și acțiunilor noastre. În fazele finale ale creșterii noastre spirituale când lumina Sufletului ne luminează aproape complet, noi ne trăim viețile în totalitate la unison cu voința Domnului și cele trei componente subtile sunt diluate și exercită o influență neglijabilă asupra personalităților noastre.

6.4 În legătură cu personalitatea noastră

 

În tabelul de mai jos am prezentat câteva indicii care vor ajuta în a distinge tipul de personalitate pe care o persoană o afișează conform componentei subtile predominante. Acestea sunt doar indicii pentru a oferi o ințelegere la nivel de bază. O analiză corectă a componentei subtile de bază predominante a unei persoane poate fi constatată numai prin cel de-al șaselea simț al cuiva(ESP).

Sattvik persoană tip

Rājasik persoană tip

Tamasik Persoană tip

Defecte de Personalitate

Control complet asupra emoțiilor, gândurilor și acțiunilor

Furios,gelos,mândru,egoist,poziție de șef căutarea atenției, lacom , a merge la extrem pentru a îndeplini ambiții și dorințe lumești, îngrijorat, visător cu ochii deschiși

Leneș, inactiv, depresiv, super egoist, a nu se gândi la alții sau chiar a-i răni pentru a-și îndeplini scopurile egoiste, iritabil

Virtuți

Toate virtuțile, adevărul și legalitatea, toleranța, seninătatea, stabilitatea intelectului, a nu fi egoist. Merge eventual dincolo de virtuți și defecte. Fără teamă de moarte.

Harnic, dar cu eforturi fără direcție în termeni ai creșterii spirituale

Nici una

Principalul mod de a câștiga fericirea

Dobândește cunoaștere, abilități, ajută pe alții, meditație, creșterea nivelului spiritual. Eventual, merge dincolo de fericire-nefericire și către beatitudine.

Câștigând autoritate, posesiuni lumești

Mâncatul, băutul, relațiile sexuale etc.

Relația cu alții

Trăind pentru a servi societatea și a ajuta oamenii să crească spiritual. Aici, creșterea spirituală înseamnă, într-un sens mai larg, în conformitate cu cele 6 legi de bază ale creșterii spirituale

Centrat pe sine sau ajutând pe alții dar cu foarte mult ego în legătură cu acest ajutor dat

Rănirea celorlalți. Majoritatea celor de tip tamasik – afectarea extinsă a societății, în numele religiei sau a unei anumite ideologii

Somn

4-6 ore

7-9 ore

12-15 ore

Putere spirituală

Înaltă

Superficială

Foarte joasă 1

Note:

 1. Excepție la aceasta este un vrăjitor din dimensiuni subtile(mantrik) care ar putea avea multă putere pentru că a făcut multă practică spirituală,însă, din motive de răutate, este predominant

Aceste atribute nu se exclud reciproc.  De exemplu, o anumită persoană sattvik poate avea nevoie de 9 ore de somn sau o persoană tamasik poate avea o virtute ca toleranța. Însă, natura persoanei este decisă de suma totală a virtuților și defectelor. De aici, cineva nu poate decide despre sine  sau despre alții bazându-se numai pe una sau două caracteristici, ci, trebuie luat în considerare tabloul de ansamblu.

De asemenea, este foarte rar ca o persoană să fie găsită în întregime sattvikrajasik sau tamasik. De cele mai multe ori, o persoană este predominant fie Sattva-Raja sau Raja-Sattva sau Raja-Tama. O persoană Sattva-Raja ar avea caracteristicile atât Sattva, cât și Raja în proporții aproape similare, cu o predominanță de Sattva. În cazul unei persoane Raja-Sattva ar putea fi invers.

Depinzând de componenta subtilă care este cea mai predominantă într-o persoană, va fi afișat acel tip de personalitate. Totuși, în funcție de cât de mult se poate deghiza sau camufla o persoană în spatele unor haine scumpe, a accesoriilor sau unor mici convorbiri sofisticate, frecvențele de bază pe care cineva le emite vor fi bazate pe componenta subtilă din interior care este cea mai predominantă. Oamenii cu un al șaselea simț avansat pot privi în spatele poleielii pe care oamenii o proiectează către lume și culeg aceste frecvențe subtile și intangibile. Astfel, ei pot spune cu ușurință care este natura de bază a unei persoane, de ex. sattvik, rajasik sau tamasik  și caracteristicile pe care sunt dispuși cel mai mult să le expună.

Când cineva este dezgolit și lăsat cu sinele său este ca un adevărat test cu turnesol în ceea ce privește componenta sa subtilă predominantă. În general, o persoană arată culorile sale adevărate într-o situație în care persoana nu  este monitorizată și este reflectată de comportamentul său individual. Următorul exemplu ajută la cristalizarea acestui punct de vedere.

Să luăm ca exemplu o clasă de elevi de clasa a 4-a. Sunt un grup zgomotos, bătăuș cu un profesor care încearcă din greu să-i disciplineze. Dacă vocea profesoarei este foarte fermă ea are o bună șansă să țină clasa liniștită. Ca rezultat, clasa este liniștită doar în prezența ei. Insă, în momentul în care ea părăsește clasa ei sunt iar înapoi la apucăturile lor rele. Aceasta pentru că acești copii sunt la bază de natură rajasik și tamasik.

Dacă pe de altă parte un copil din clasă este sattvik și colegul lui încearcă să-l facă să participe la o acțiune cam incorectă, ca de exemplu hărțuirea, jucarea unei feste urâte sau comiterea unei înșelăciuni, copilul nu va fi deloc în stare să cedeze, deoarece natura sa de bază este sattvik. Mai degrabă acceptă un nod în stomac decât să se bucure de orice i-ar sugera colegii de clasă. El nu ar mai putea trăi suportându-se pe sine dacă ar face orice act incorect.

Astfel că, mai degrabă, decât să încerce în mod superficial să-i schimbe pe copii prin lecții cu valoare morală, ar putea fi găsită o schimbare permanentă, dacă ar fi încurajați să facă practică spirituală și ar fi aduși într-un mediu spiritual favorabil care să ducă la creșterea componentei lor Sattva. 

7. Cele trei componente subtile de bază și stilul nostru de viață

Totul în jurul nostru poate fi catalogat ca sattvik, rajasik sau tamasik depinzând de componenta subtilă predominantă din care sunt făcuți. Componenta subtilă predominantă a orice poate fi măsurată doar cu al șaselea simț (ESP).

Noi, doar am oferit câteva exemple generice a diferitelor fațete ale lumii în care trăim și a componentei subtile dominantă. Depinzând de faptul dacă suntem indivizi sattvik, rajasik sau tamasik, noi vom gravita către stiluri de viață sattvik, rajasik sau tamasik. De asemenea, asociindu-ne pe noi cu componentele particulare, prin alegerile noastre privind stilul de viață, rezultă o creștere a componentelor subtile respective din noi.

Cele trei componente subtile de bază și stilul nostru de viață

Sāttvik Rājasik Tāmasik
sattvik food

Mâncare

Grâu, castravete, spanac, zahăr, lapte, unt, unt clarificat,(ghee), chimen, migdale, nucă, caju Alimente foarte sărate,amare, acre, iuți și fierbinți (de ex. Cafea sau ceai fierbinți ), ceapă, usturoi Legume uscate,mâncare rece sau înghețată, mâncare încălzită de două ori, mirosind urât, râncedă, spurcată, gătită pe jumătate (în carne aceasta este mai rar)), mâncare negătită, alimente greu de digerat, mâncare nevegetariană, vinurile și alcoolul
sattvik colors

Culoare

Alb,Galben, Albastru Roșu, Purpuriu, Verde, Violet Negru,orice nuanță de culoare care are un procent ridicat de negru
sattva material and clothes

Îmbrăcăminte (material)

Fibre naturale ca de ex.bumbac, mătase, piele de vacă Piei de animale Îmbrăcăminte făcută de om ca lycra, nylon etc.,haine rupte, haine necălcate
sattvik music

Muzică

Imnuri scrise de Sfinți, muzică compusă de Sfinți Musică country, musică pop, majoritatea cântecelor din filme etc. Heavy metal, muzica care încurajează violența și drogurile
Sattva and movies

Filme

Care să lumineze societatea pentru a face lumea un loc mai bun din punct de vedere spiritual sau la nivel mondial. Filme de acțiune, thrillere Pornografie, Violență, Filme horror
Sattva and books

Cărți

Cărți care cresc înțelegerea spirituală în sensul universal al cuvântului. Cărți care cresc emoțiile și atașamentul pentru lume Cărți care incită la degradarea Spiritualității, prejudiciind societatea
Sattva and students

Companie și divertisment

Căutători ai Domnului practicând Spiritualitatea conform celor șase principii de bază ale practicii spirituale Angajamente sociale în care subiectul conversației îl reprezintă în principal problemele lumii, afacerile etc. Shopping-ul ca distracție. Compania dependenților de droguri, petreceri delirante care promovează orice tip de dependență, întâlniri care provoacă prejudicii societății.
 Sattvik couples

Căsătorie

Creșterea spirituală ocupă scena principală în relațiile de cuplu, iubire spirituală fără așteptări Adunând posesiuni lumești, iubire lumească cu așteptări Discordie, neîncredere, violență și luptă

8. Cele trei componente subtile și stafiile( demoni, diavoli, energii negative etc.)

Stafiile(demoni, diavoli, energii negative etc.) sunt în primul rând predominant Raja și Tama O stafie care este mai jos în ierarhie, de ex.sub 50% putere spirituală, ca stafie obișnuită, este predominant Raja-Tama. O stafie care este mai sus în ierarhie, cu peste 50% putere spirituală, ca exemplu un vrăjitor subtil din a 6-a sau a 7-a regiune a Iadului (Pātāl), este predominant Tama-Raja.

Cum stafiile sunt predominant Raja-Tama, ele frecventează medii Raja-Tama pe pământ, unde este mult mai probabil să găsească oameni predominant Raja-Tama. Acești oameni cu minți asemănătoare sunt ținte ideale pentru posedare și pentru executarea planurilor stafiilor pe Pământ. Cu alte cuvinte, o persoană care este predominant tamasik și căreia îi face plăcere să îi rănească pe ceilalți, se expune unui mare risc de a fi controlați de stafii pentru a prejudicia societatea.

Principiul din spatele protecției cuiva împotriva unei stafii este de a crește sāttviktā (puritatea și cunoașterea) sa. Cum stafiile sunt tamasik, ele nu pot tolera medii sattvik înalte. Acesta este simplul motiv că ele nu pot poseda un Sfânt de nivel mai înalt sau un Guru.

Vezi și articolul despre: De ce o persoană posedată se manifestă atunci când este în contact cu o influență de tip sattvik mai înaltă?

9. În rezumat

Punctele cheie din acest articol sunt:

 • Toți emitem frecvențe de tip Sattva, Rajasau Tama în funcție de componenta subtilă care este predominantă în noi. Cu cât avem mai multă componentă Sattva în noi, cu atât sunt mai bune personalitățile noastre și mai mare și sustenabil succesul și mulțumirea în privința carierei, relațiilor și vieților noastre.
 • Componenta Sattva poate fi crescută prin practică spirituală și prin disocierea de influențele Raja și Tama pe cât de mult posibil.
 • Compania pe care o avem are o puternică influență în a ne ajuta în practica noastră spirituală.
 • Stafiile sunt avantajate de mediile predominant Tama și de oamenii care execută activitățile lor de a face rău societății și de a reduce Corectitudinea/ Dreptatea (Dharma) în lume.