Caștigînd experiențe spirituale din practica spirituală

În Spiritualitate, doar 2% din importanță este acordată cunoașterii intelectuale, iar 98% din importanță constă în experimentarea acelei cunoșteri. Aceste experiențe sunt cunoscute ca experiențe spirituale și ne ajută să generăm încredere în înțelegerea noastră intelectuală a științei Spiritualității. Experiențele spirituale se pot manifesta în multe feluri.

Unele dintre aspectele mai tangibile sunt când cineva experimentează ceva cu cele cinci simțuri fără o cauză rațională.

De exemplu, o persoană stă linistită într-o cameră de meditație și a închis ușa și fereastra pentru a evita orice perturbări. Subit, începe să perceapă o mireasmă de bețișor parfumat. Este derutat și se uită împrejur pentru sursa miresmei, verifică în jur în casă și chiar deschide ferestrele. Mireasma îl urmează pretutindeni. Acesta este modul prin care Dumenzeu ne încurajează. Mai multe detalii află din articolul legat de experiențele spirituale.

Pe de altă parte, cineva poate experimenta cum intervenția Divină lucrează prin aplicarea unui principiu sau concept spiritual în viața sa. Ca rezultat, persoana caștigă încredere în acest principiu și îl internalizează.