Algemene concepten in Spiritualiteit

Verspil geen spirituele energie

Door het praktiseren van spirituele oefening verkrijgen we spirituele energie. Als we deze energie gebruiken bijvoorbeeld in de form van een gebed om wereldse doeleinden dan raakt de spirituele energie verspild en het komt dan terecht op een laag niveau. De reden hierachter is omdat we onze waardevolle spirituele energie gebruiken om iets te bereiken voor onze wereldse verlangens of behoeften. Omdat onze spirituele energie dan niet wordt gebruikt om spirituele groei te verkrijgen kunnen we zelfs spiritueel achteruitgaan. Er is geen einde aan wereldse moeilijkheden en de meeste wereldse moeilijkheden zijn vanwege onze lot. Met spirituele groei verkrijgen we een toenemende bekwaamheid om het lot te tolereren en ook om het lot uiteindelijk te overmeesteren.