Hoe goed te slapen – slaaphouding

 

1. Inleiding

Een ieder van ons zou wel graag willen weten hoe we een goede nachtrust kunnen ervaren zodat we goed uitgerust op kunnen staan. Hierbij spelen er een aantal factoren een rol, een van deze factoren is onze slaaphouding. We hebben allemaal onze eigen typische slaaphouding en we voelen ons comfortabel in de bijzondere slaaphouding van onze voorkeur. Vanuit het perspectief van onze lichamelijke gezondheid zijn we ons bewust van de gevolgen van onze slaaphouding en ook dat er psychologische verklaringen zijn voor de verschillende slaaphoudingen die we kunnen aannemen. In dit artikel echter, zullen we uitleggen hoe we goed kunnen slapen vanuit een spirituele perspectief. We zullen ons focussen op wat de beste slaaphouding is en waarom. We zullen ook toelichten wat er eigenlijk in de spirituele dimensie gebeurt met betrekking tot iedere soort slaaphouding, zodat we een onderrichte beslissing kunnen maken over hoe we het beste kunnen slapen en welke slaaphouding daarbij relevant is.

Aanvankelijk moeten we begrijpen dat:

  • Vanuit een spirituele perspectief, slaap in principe een conditie is dat het meeste betrekking heeft tot het subtiele basis Tama-component. Dit wil zeggen dat tijdens onze slaap het subtiele basis Tama-component in onze lichaam verhoogd wordt.

  • Onze spirituele oefening zich op het laagste level bevindt tijdens onze slaap, we zijn tijdens onze slaap ontzettend kwetsbaar. Als resultaat, zijn we tijdens onze slaap vatbaarder voor aanvallen door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën etc.)

We moeten verder ook een basis-begrip hebben over het Kundalini-energie-systeem van het lichaam.

De Kundalini is de inherente spirituele energie-systeem in het lichaam. Het bestaat uit 7 hoofdpunten of chakra’s, 3 hoofdkanalen – de Zon Kanaal (rechterkanaal of Pingalānāḍī), de Maan kanaal (linkerkanaal of Iḍānāḍī) en centrale kanaal (Sushumnanāḍī) en talloze mini-kanalen en mini-leidingen.

Hieronder is een strategische weergave te zien van de inactieve Kundalini-energie-systeem in een mens.

Zie ook het diagram van de chakra’s met betrekking tot het fysieke lichaam.

De energie voor de lichamelijke en mentale functies stroomt door de Zon- en Maan-kanalen. De energie welke door de Centrale Kanaal stroomt is geassocieerd met spirituele groei.

De Zon Kanaal is Raja-dominant, terwijl de Maan Kanaal Sattva-dominant is. De energie stroomt afwisselend door de Ida en Pingala. Deze verlegging vindt iedere 3-4 minuten plaats. Ondanks dat de veranderingen in de stroom van energie zo vaak plaatsvindt, omdat de Ida en Pingala van kanten wisselen in het lichaam, ontvangen beide delen van het lichaam adequate energie van iedere type. Dit onderhoudt een balans tussen de 2 soorten van enerige-stromingen.

Tijdens de wisseling van de Zon- naar de Maan-kanaal, wordt de Centrale Kanaal, voor maar 1-2 seconden, in mensen geactiveerd die een lagere spirituele level hebben. Dit is van geringe waarde vanuit het perspectief van iedere soort profijt dat door de geactiveerde Centrale Kanaal verkregen wordt. Met een stijgende spirituele level, neemt de duur van de activering van de Centrale Kanaal toe. Boven de 55% spirituele level, blijft de duur van activering voor meer dan 1-2 minuten, waardoor er zekere voordelen verkregen worden in termen van spirituele ontwikkeling.

De activering van de kanalen is ook afhankelijk van de slaaphouding. De kanaal dat tegengesteld staat tot de zijde op welke we slapen, wordt overheersend geactiveerd. Als mensen boven de 55% spirituele level op hun rug slapen, wordt de Centrale Kanaal in hun lichaam geactiveerd. In mensen beneden de 55% spirituele level, wordt geen kanaal geactiveerd.

De activering van de Zon- of Maan-kanaal kan ook plaatsvinden naar gelang de behoefte van het lichaam. Bijvoorbeeld, na onze maaltijden wordt de Zon-kanaal overheersend geactiveerd om de vertering van onze eten te faciliteren.

Ook als we een uitbarsting van emoties tonen, wordt de Zon-kanaal geactiveerd. Als de emoties weer verslappen, wordt de Maan-kanaal geactiveerd. Maar, als er vlotte en frequente weifelingen zijn in de emotionele conditie, is er een vlotte en onregelmatige verlegging in de activering van de twee kanalen omdat de Zon-kanaal overheersend geactiveerd blijft. Als resultaat, treedt er een onbalans op in de twee soorten van energie-stromingen (Raja en Sattva). In een persoon die van aard emotioneel is ingesteld, continueert deze uitbarsting van emoties zelfs in zijn of haar slaap in het onderbewustzijn van de persoon. Dit is omdat de impressies in het onderbewustzijn zelfs in de slaap actief zijn.

Zie de handleiding – De spirituele aard van het verstand.

2. Slaaphouding 1 – slapen op de rug

Als we op onze rug slapen Chetanaa

  • wordt de chetana (het aspect van Zuivere Bewustzijn dat regeert over de functionering van het verstand en lichaam) in de cellen van onze lichaam inactief en gaat het over naar de ongemanifesteerde conditie.
  • wordt onze lichaam het meeste blootgesteld aan de Zone van de Hel (Patal), omdat een grootschalige portie van het lichaam naar de vloer gericht is.

 

Spiritual levelDoor het gecombineerde effect van de twee bovenstaande factoren, zijn de lichaamscellen niet in staat om de aanvallen door verontrustende vibraties vanuit de Zone van de Hel te verjagen.

Maar, het effect van deze slaaphouding verschilt naar gelang het spirituele level van de persoon.

Scenario 1: Spirituele level beneden de 50%

Disciple

In een persoon beneden de 55% spirituele level, is de mate van emoties behoorlijk hoog in vergelijking tot zijn of haar spirituele emotie (bhav). Hierdoor, zijn er frequente en vlotte weifelingen tussen de kanalen. Daarom is er een constante onbalans in de energie-stromingen van de Zon- en Maan-kanalen van het Kundalini-energie-systeem in het lichaam.

Zoals hierboven is uitgelegd, wordt het Centrale Kanaal van een persoon beneden de 55% spirituele level, tijden de slaaphouding van op de rug liggen, niet geactiveerd. Maar, door zijn of haar emotionele aard is er een ongebalanceerde stroom van energie naar het lichaam. De onbalans tussen de twee energie-stromingen van de Zon- en Maan-kanalen kunnen een vlotte overdracht van de subtiele basis RajaTama-componenten in het lichaam van de omliggende atmosfeer veroorzaken. Als er een toename is in de subtiele basis RajaTama-componenten, loopt een persoon een hogere risico van aangevallen te worden door verontrustende vibraties van de Zones van de Hel. Maar, zodra een persoon eenmaal gevorderd is naar het level van ongemanifesteerde spirituele emotie, kan hij of zij de energie-stromingen beheersen. In de tijd dat deze conditie nog niet bereikt is, is het het beste om de slaaphouding van slapen op onze rug te vermijden waarbij er een maximale blootstelling van het lichaam aan de grond is, en daarmee aan de Zones van de Hel.

Hieronder volgt een tekening dat gebaseerd is op subtiele kennis over de effecten van het slapen op de rug als een persoon een spirituele level van hoger dan 55% heeft.

Ressource: Maar, als een persoon voor een of andere reden niet op zijn of haar rug slaapt, kan het risico van verontrusting verlaagd worden door de toepassing van spirituele ressources zoals het branden van een sattvik wierookstok, zoals de wierookstokken van SSRF, nabij het bed voor het slapen gaan, het houden van een afbeelding van God onder de kussen, spirituele zuivering van de slaapkamer, vooral nabij het bed, afspelen van de chant van de Naam van God op een erg lage volume gedurende de nacht, etc.

 

Scenario 2: Spirituele level boven de 55%

Als een persoon boven de 55% spirituele level op zijn of haar rug slaapt, wordt zijn of haar Centrale Kanaal van het Kundalini-systeem geactiveerd. De spirituele emotie van deze persoon is behoorlijk hoog; terwijl de invloed van emoties tamelijk verminderd is. Als een persoon zich boven de 55% spirituele level bevindt, verkrijgt hij of zij controle over de stroom van de subtiele basis RajaTama in het lichaam naar gelang de noodzaak. Dit gebeurt op het level van de persoon’s ongemanifesteerde spirituele emotie. Dit is omdat de persoon dan meer en meer begint te functioneren op het level van de Energie van de Ziel (atmashakti). Dit is in tegenstelling tot het level van Energie van het Verstand (manaha-shakti) in het geval van mensen beneden de 55% spirituele level. Deze Energie van de Ziel onderhoudt het balans tussen de Zon- en Maan-kanalen van het Kundalini-systeem.

3. Slaaphouding 2 – slapen op de buik

Als een persoon op zijn of haar buik slaapt, ontstaat er een druk op de ruimtes in de persoon’s onderbuik. Deze druk stookt de neerwaartse stroom van de subtiele vrijkomende gassen in de ruimtes in de onderbuik aan. Soms als de proportie van deze subtiele uitstotende gassen hoog in de borstkas aanwezig is, bewegen ze ook in de opwaartse directie en verlaten ze het lichaam via de neus en de mond. Tijdens het verloop van deze uitstoting van de subtiele vrijkomende gassen, is het lichaam erg gevoelig voor het absorberen van de frequenties van de subtiele basis RajaTama-componenten vanuit de externe atmosfeer. Als een persoon in deze houding slaapt, worden de moties van de lichamelijke organen vertraagd en de ruimtes rondom de organen worden geactiveerd door de druk van de subtiele vrijkomende gassen. Hierdoor, wordt het proces van uitstoting van de subtiele uitstotende gassen, vrijkomend vanuit de organen en gevuld in de ruimtes, versneld. Tijdens deze periode is een persoon’s lichaam hypersensitief voor het proces van transmissie van de subtiele basis RajaTama-componenten op het subtiele level. Als resultaat, is de persoon kwetsbaar voor aanvallen door spoken vanuit de atmosfeer zowel als vanuit de Zones van de Hel.

Hieronder volgt een tekening dat gebaseerd is op subtiele kennis, over de effecten van het slapen op onze buik.

4. Slaaphouding 3 – slapen op de zij


Als een persoon op zijn of haar zij slaapt, worden de Zon- en Maan-kanalen van het Kundalini-systeem grotendeels geactiveerd.

Hieronder volgt een tekening dat gebaseerd is op subtiele kennis, over de effecten van als een persoon op zijn of haar zij slaapt.

  • De Maan-kanaal wordt geactiveerd als een persoon op zijn of haar rechterzijde slaapt.

Hieronder is een tekening te zien dat gebaseerd is op subtiele kennis, over de effecten van slapen op de linkerzijde.

  • De Zon-kanaal wordt geactiveerd als een persoon op zijn of haar linkerzijde slaapt.

Als de Zon- of Maan-kanalen geactiveerd zijn, blijft de chetana in de cellen van het lichaam actief. Als resultaat, wordt er een lagere level van het subtiele basis Tama-component geactiveerd en de chetana helpt ook in de bescherming van de persoon tegen aanvallen door spoken.

5. In het kort

Vanuit een spirituele perspectief is het verstandig als we op onze zij (links of rechts) slapen, tenzij we een spirituele level van hoger dan 55% hebben bereikt.