Hoe goed te slapen – Effect van laat in de nacht te gaan slapen

Effect of going to sleep late

 

1. Inleiding over laat in de nacht gaan slapen

Een ieder van ons zou wel graag willen weten hoe we goed kunnen slapen, zodat we op onze maximale vermogen kunnen functioneren als we weer opstaan. Een van de belangrijke parameters betrokken in hoe goed te kunnen slapen is de tijd waarop we gaan slapen. De meerderheid van ons heeft het wellicht ervaren dat we niet echt helemaal lekker in onze vel zitten als we laat gaan slapen. Enkele van ons zijn zich bewust van de negatieve effecten, op een fysieke en mentale level, van het laat naar bed gaan. Maar of door werkdruk of festiviteiten, gaan meer en meer mensen laat in de nacht pas slapen. In dit artikel zullen we gaan kijken naar wat er in de spirituele dimensie gebeurt als we laat naar bed gaan. Dit zal ons helpen om een onderrichte beslissing te kunnen maken over hoe we een goede slaap kunnen ervaren vanuit het perspectief van op welk moment we het beste kunnen gaan rusten.

2. Spirituele onderzoek over hoe goed te kunnen slapen – tijd van het naar bed gaan

Zoekers van SSRF die begiftigd zijn met een ontwikkelde zesde zintuig of metafyisische gewaarwording onderzochten, op een spirituele level, het effect van de tijd waarop we gaan slapen als een parameter van hoe gezond het is. De Zuivere Kennis die zij ontvingen werd goedgekeurt door Zijne Heiligheid Dr. Athavale.

3. Voordeel van onze handelingen naar gelang de tijd na zonsondergang

Van zonsopgang tot zonsondergang, vibreren er kloksgewijze of positieve frequenties in de atmosfeer. Na zonsondergang beginnen de anti-kloksgewijze of verontrustende frequenties te vibreren in de atmosfeer. Derhalve ontvangen we progressief minder en minder voordeel van onze handelingen. Om dit in meer details te kunnen begrijpen, verdelen we de 12 uren tussen zonsondergang tot zonsopgang in 4 tijdsblokken van 3 uur per blok. Het volgende diagram toont aan hoe het voordeel van onze handelingen na zonsondergang steeds minder waarde heeft. (In dit voorbeeld hebben we 18.00 uur als de tijd van zonsondergang en 06.00 uur als de tijd van zonsopgang genomen).

sleeping-late-quadrant

  

4. Toenemende invloed van subtiele basis raja-tama in de nacht

De tijd na zonsondergang is een periode van hogere subtiele basis raja-tama activiteit. Hoe later het in de nacht wordt, hoe hoger het raja-tama subtiele basis-component wordt. Deze component is niet gunstig voor positieve activiteit. Aldus is het zo dat als we iets proberen te voltooien tijdens de periode van zonsondergang, we moeten functioneren tegen de getijde van een hogere trilling van het subtiele basis raja-tama component. Hierdoor wordt een hoop van onze energie verspilt in slechts het overmeesteren van de negatieve invloed van de verhoogde subtiele raja-tama in de atmosfeer. Derhalve spenderen we veel meer energie in het volbrengen van al onze taken rond deze tijdsperiode.

De fluctuatie van de subtiele basis-componenten van sattva, raja en tama is 5%. Tijdens de vroege ochtenduren is het subtiele basis sattva-component op het hoogste punt ervan. Als de zon opkomt, oftewel tijdens het verloop van de dag, stijgt het subtiele basis raja-component stevig. Met zonsondergang begint het subtiele basis tama-component dominant actief te worden en bevindt zich op het hoogste punt rond 00.00 uur tot 03.00 uur in de nacht. Aldus zijn de vroege ochtenduren het meeste geschikt voor het volbrengen van iedere positieve activiteit. Dit komt doordat de sterke invloed van saattviktaa in de atmosfeer rond die tijdsperiode onze capaciteit om te werken vergroot en doordat de subtiele basis raja en tama componenten dan minder actief zijn, is de weerstand voor activiteit ook lager.

5. Invloed van spoken in de nacht

Een andere belangrijke factor om in overweging te nemen is de invloed van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Door de sterke toename in het subtiele basis tama component na zonsondergang, wordt de invloed van spoken op twee manieren verhoogd:

• Toegenomen vermogen om zwarte of negatieve energie te absorberen vanuit de atmosfeer.

• Verhoogde capaciteit van het gebruiken van deze energie, bijvoorbeeld door het uitputten van de vitale energie van mensen en door het stoppen van negatieve gedachten in hun verstand.

Hun invloed neemt progressief na deemstering toe en bevindt zich op het toppunt na middernacht. De periode van 00.00 uur tot 03.00 uur is de periode van hun maximale invloed. Het is ook de periode waarin het effect van spirituele oefening het meest gering is, zoals alreeds uitgelegd hierboven. Daarom zijn we dan ook kwetsbaarder voor hun aanvallen.

6. In het kort

Dus is het laat in de nacht gaan slapen ongunstig en schadelijk vanuit zowel een lichamelijke, psychologische en spirituele perspectief. Ook is het zo dat als we laat in de nacht gaan slapen we vervolgens weer laat in de ochtend opstaan. Zoals alreeds uitgelegd is het sattva component het meeste dominant in de uren voorafgaand zonsopgang en ook in de uren vlak erna. Aldus verliezen we het profijt van deze sterke trilling van het sattva-component als we niet rond deze tijd actief werken. Dus vanuit het perspectief van het verkrijgen van maximale waarde voor de tijd dat we inzetten, is het het beste om niet laat in de nacht te gaan slapen.