Waar leven spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)?

1. Waar leven spoken?

Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) bestaan voornamelijk in de Infernale zone (Bhuvarlok) en in de zones van de Hel (Patal). Vanuit daar vestigen ze zich ook op het Aardse zone (Bhulok) en ontroeren of bemachtigen ze mensen en andere wezens.

2. Zone van oorsprong naar gelang de spirituele kracht

De zone die spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) bezetten of vandaan komen, varieert afhankelijk van hun spirituele kracht, capaciteiten, etc. Iedere wezen (oftewel mens of subtiele lichaam) voelt zich comfortabel in hun eigen respectievelijke zone omdat hun frequenties overeenkomen met die van de bijbehorende zone. Met toenemende spirituele kracht, worden de spoken zelfs subtieler in aard en worden dan progressief in diepere negatieve zones aangetroffen. Dus spoken die het minste spirituele kracht bezitten worden in de Infernale zone aangetroffen. De spoken die in de diepere zones van de Hel worden aangetroffen zijn progressief krachtiger en kwaadaardiger.

3. Tumult van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) tussen zones

  • Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) kunnen zich binnen een paar seconden verplaatsen over grootschalige natuurkundige afstanden op het Aardse zone van bestaan.
  • Ze kunnen zich ook zeer gemakkelijk verplaatsen tussen het Aardse zone en de subtiele zones in slechts een paar seconden.
  • Spoken vanuit de subtielere zones van het Universum kunnen zich vanuit hun eigen wil verplaatsen naar de grofstoffelijkere zones zoals de Aardse zone. Bijvoorbeeld, een spook van de 3de zone van de Hel kan zich gemakkelijk verplaatsen naar de Infernale of Aardse zone van bestaan
  • Als regel, kunnen mensen of subtiele lichamen van het Aardse zone en de Infernale zone respectievelijk niet de zones bezoeken die subtieler in aard zijn, oftewel de hogere positieve zones zoals de Hemel (Swarga) of de lagere negatieve zones zoals de Hel.

4. Waar worden spoken op Aarde aangetroffen?

Spoken bestaan in een variëteit van plaatsen op Aarde. Ze kunnen een kernpunt voor zichzelf creëren in levende en niet-levende objecten. Met kernpunt bedoelen we een plaats waarin ze hun zwarte energie in opslaan. Het kernpunt functioneert als een doorgangspunt en als een punt voor het ontvangen of uitstralen van hun zwarte energie. Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) creëren gewoonlijk een kernpunt voor hunzelf in mensen, bomen, huizen, elektrische uitrustingen, etc. Als ze een center in mensen creëren, is het om hun verlangens te vervullen zoals voor eten, drinken, roken, seks of om een geef-en-neem account te settelen. Omdat spoken gemaakt zijn uit het Absolute Lucht Principe (Vayutattva), kunnen ze niet waargenomen worden zonder subtiele visie.

Spoken worden hoogstwaarschijnlijk in de volgende plaatsen aangetroffen.

Mensen: Spoken leven rondom, op en in mensen om hun verlangens te bevredigen, om wraak te nemen, om hun geef-en-neem account met betreffende personen te settelen of om plezier te verkrijgen uit het kwellen van bepaalde mensen. De spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) bezetten iedere deel van het fysieke lichaam, geest of intellect van de persoon. Dit is doorgaans bekend als demonische bezetenheid.

De tijdsduur van demonische bezetenheid kan zich voor vele jaren of levens uitbreiden. In de meeste gevallen weet de persoon niet dat hij of zij bezeten is, of volgens de wens van de beheersende spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) handelt.

Of de spook zich nu in of buiten de bezeten persoon of object bevindt is van akademische belang. Dit is omdat de mate van controle dat wordt uitgeoefend door een spook over een mens niet gerelateerd is tot of ze zich binnenin of buitenom een persoon begeven.

Zie artikel 3.1 Wat is de betekenis van het “aangetast” en “bezeten” zijn door spoken, (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)?

Dieren: Spoken worden meestal op dieren gevonden. Ze treden maar zelden een dier binnen; maar ze doen dit als ze de mensheid willen bemoeilijken door de dieren in bezit te nemen. Het bezeten dier zal wild worden en mensen aanvallen, waardoor de mensen verontrust raken.

Sommige dieren en vogels zoals honden, paarden, uilen en kraaien zijn gevoeliger voor de aanwezigheid van spoken. Als honden plotseling in de nacht blaffen of huilen zonder enige klaarblijkelijke reden, kan het komen doordat ze de aanwezigheid van spoken bemerken.

Vegetatie: Meestal settelen spoken zichzelf op beplantingen. Hier geldt weer dat de bomen wiens frequenties soortgelijk zijn aan die van de spoken geprefereerd worden. (Alles in het Universum heeft een zekere frequentie. Een aura is een manifestatie van deze frequentie). De tamarinde boom zoals aangegeven in de afbeelding, is een algemene bekende en gedocumenteerde voorbeeld. Spoken settelen zich ook regelmatig op bomen zoals de Indiase vijgenboom (Ficus Indica) en de Heilige vijgenboom.

Zie het artikel – Kunnen dieren en planten/bomen ook bezeten worden?

 

Spokende plek: Als land via gewelddadige gruwelijke maatregelen bemachtigd wordt en als de slachtoffers hiervan in het proces komen te sterven, zullen hun subtiele lichamen de plaats gaan najagen. Ze zullen niemand toestaan om dat gebied te betreden. Ze kwellen enige binnendringers. Zulke plekken zijn bekend als spokende plaatsen.

Spokende huis: In het bovengenoemde voorbeeld, kunnen met verloop van tijd enkele inwoners van het huis hun levens verliezen, en hun subtiele lichamen zullen ook de omgevingen najagen. Later, zullen zelfs buitenstaanders leed ervaren in de vorm van het horen van stemmen of kreten op nieuwe/volle maan dagen of rond middernacht. Dan is het bekend als een spokende huis.

Rijtuig : Als een persoon vermoord is of zijn of haar leven in een auto-ongeluk heeft verloren, zal zijn of haar subtiele lichaam de voertuig najagen. Dit gebeurt niet noodzakelijk in iedere voorval. Het is ook afhankelijk van andere factoren zoals het lot van de persoon, zijn of haar spirituele level, aantal negatieve impressies, ego en aard van daden tijdens zijn of haar leven, etc.

Als mensen herhalend verschillende vormen van onverklaarbare leed ervaren, of in of anders rondom een voertuig zoals het zich beducht voelen, het ervaren van een aanwezigheid in of rondom het voertuig, als het voertuig uit controle raakt, etc. is het hoogstwaarschijnlijk zo dat het voertuig aangetast is door een spook.

Roads: In veel gevallen van fatale ongelukken op de weg, jagen de subtiele lichamen van de overleden personen die betrokken waren in het ongeluk de plaats na. Woedend over hun eigen dood, veroorzaken ze voertuig-ongelukken. Veel van de subtiele lichamen van deze slachtoffers bezetten dat gedeelte van de weg. Na verloop van tijd, stijgt het aantal van slachtoffers steeds meer waadoor er steeds regelmatiger ongelukken plaatsvinden op die locatie. Tenzij stappen ondernomen worden op een spirituele level om deze subtiele lichamen van deze gehechtheid te verlossen, zullen de ongelukken zich voor blijven doen, ondanks alle inspanningen om het tegen te kunnen gaan op een natuurkundige level. Dit is waarom sommige punten erg riskant voor het treffen van een ongeluk, ondanks dat de plek zich op een relatief rechte uitlijning van de weg bevindt met duidelijke signalen over dat het een plek is van veelvoorkomende ongelukken, etc.

Sommige mensen bouwen kleinschalige gedenkzuilen op zulke gebieden in herdenking van de overleden persoon of personen. Door dit te doen, raakt het subtiele lichaam van de persoon gehecht aan de herinnering van de locatie van het ongeluk. Hierdoor raakt het verdere proces van het subtiele lichaam richting de subtiele zone waar het naartoe moet, belemmerd. Als resultaat ervaart het subtiele lichaam leed.

Politiebureaus: De subtiele lichamen van gevangenen die dood zijn gegaan door de marteling door de politie, bespoken de cellen tot een grote mate. Dit is een van de redenen waarom we ons niet prettig kunnen voelen in politiebureaus waar zulke sterfgevallen zich voor hebben gedaan.

Gevangenissen: Subtiele lichamen van vele personen die ten onrechte opgehangen werden, bespoken de gevangenissen.

Ziekenhuizen: De subtiele lichamen van veel personen die sterven na het hard te hebben gevochten voor hun leven toen ze zich in een ziekenhuis bevonden, bespoken de omgevingen. De aanwezigheid van deze subtiele lichamen of van diegenen die spoken zijn geworden creëert een atmosfeer van negativiteit. Dit tast zowel de zieke persoon als zijn of haar bezoekers van bloedverwanten en vrienden aan. Het effect van deze negativiteit kan zich manifesteren in een vertraagde helingsproces, etc. Enkele kwetsbare patiënten, hun bezoekers of ziekenhuis-gesettelden kunnen aangetast of bezeten zijn door spoken tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, zonder dat ze zich hierover bewust zijn.

Begraafplaatsen en crematoriums: Vaak bezetten de subtiele lichamen van diegenen wiens uitvaart-ceremonies inadequaat zijn uitgevoerd, de plek van hun uitvaart. Dit is een van de redenen waarom veel mensen zich ongemakkelijk, zwaar, vermoeid, etc. voelen na het bezoeken van zulke plaatsen. Maar, in de meeste gevallen wordt het slechts veroorzaakt door uitsluitend psychologische redenen.

Als mensen herhalend verschillende vormen van onverklaarbare verontrusting ervaren, rondom een gebied, persoon of object, is het hoogstwaarschijnlijk zo dat de plaats, persoon of object aangetast of bezeten is door een spook. Gevoelens van verdriet kunnen het volgende omvatten:

  • gevoel van bevreesdheid en onderdrukking;
  • gevoel van een ontastbare eigenaardige aanwezigheid;
  • gevoel dat onze gehele energie-peil wordt uitgezogen of uitgeput, etc. of;
  • herhalende teleurstellingen of misslagen die plaatsvinden op een zekere locatie, zonder enige duidelijke reden.

De daadwerkelijke aanwezigheid van de spoken is echter alleen aantoonbaar voor diegenen met een geactiveerde zesde zintuig. De spoken die er aanwezig zijn berokkenen leed aan diegenen die in de buurt komen of bemachtigen hen zelfs, vooral diegenen die psychologisch kwetsbaar zijn (oftewel bevreesd, depressief) of spiritueel (oftewel lage spirituele level, alreeds aangetast of bezeten door spoken).

5. Wat kunnen we doen om onszelf tegen spoken te beschermen?

Regelmatige spirituele oefening helpt om spirituele kracht op te bouwen en dit zorgt in ruil voor een beschermende bepantsering voor ons tegen aanvallen door spoken. Voordat we spokende gebieden zullen betreden, moet we eerst bidden tot God voor bescherming. Als we hierbovenop ook constant de Naam van God chanten overeenkomstig onze religie van geboorte, sterken we God’s beschermende schild rondom ons heen aan.

Sommige mensen denken, “Ik moet gewoon wegblijven van dingen uit te vinden over spoken, etc., dan zullen ze me ook niet lastig vallen”.

Voor deze mensen, benadrukt SSRF dat het erg belangrijk is om onderricht te worden over de aanwezigheid van spoken en hoe we onszelf kunnen beschermen tegen hun invloeden. Door onszelf in onwetendheid of illusie te houden of door een struisvogel-houding aan te nemen over de aanwezigheid van spoken, bespaart ons niet van hun schadelijke effecten. Tegengesteld, het wordt gemakkelijker voor spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) om zulke mensen aan te tasten omdat ze vanwege hun onwetendheid niet de geschikte maatregelen treffen om zichzelf te beschermen.