Ik voelde me ongemakkelijk toen ik voor het eerst begon te chanten – waarom is dit zo?

Als we beginnen met het chanten van de Naam van God naar gelang onze religie van geboorte of als we besluiten een voorgeschreven chant te chanten, ervaren we soms enige fysieke of mentale onaangenaamheid. Het fysieke ongemak uit zich in verschillende vormen zoals hoofdpijn, een gevoel van misselijkheid of een gevoel van lichtzinnigheid in onze hoofd. Mentale ongemak kan zich uiten in de vorm van irritatie en rusteloosheid.

Als iemand onbehaaglijkheid ervaart is het niet nodig om verontrust te raken omdat er een simpele verklaring voor is.

Als we chanten verkrijgen we toegang tot de zuivere energie van de Naam dat we aan het chanten zijn. Dit verhoogt het sattva component (oftewel de spirituele zuiverheid) binnenin ons. De meeste mensen zijn echter raja-tama gedomineerd. Deze raja-tama kaatst of botst met het sattva component waardoor de persoon die aan het chanten is ongemak ervaart. Mede dit, als er enige negativiteit of spoken ons vervelen, beginnen zij zich ellendig te voelen vanwege de verhoogde positiviteit. Dit is omdat spoken voornamelijk bestaan uit het subtiele basis-component raja-tama en het subtiele basis-component sattva niet kunnen vedragen. Er is een subtiele en ontastbare gevecht gaande tussen de positieve vibraties van de chant en de negatieve vibraties van de spook. Deze subtiele frictie manifesteert zich in een bepaalde vorm van fysieke ongemak.

Als het ongemak zoals hoofdpijn erg intens is dan is het, het beste om te stoppen met chanten en het te hervatten als de hoofdpijn verzwakt.

Deze ongemak kan enkele weken duren omdat het lichaam zich herstelt van negatieve energie en zich assimileert aan de nieuwe levels van zuiverheid uitgezonden vanuit de Naam van God dat gechant wordt. We moeten daarom aanhoudend blijven met het chanten omdat deze ongemak gewoonlijk niet lang duurt.