Hoeveel Heiligen zijn er in de wereld?

Het volgende tabel, dat verkregen is door spirituele onderzoek, laat het totaal aantal Heiligen zien die er aanwezig zijn hier op Aarde. Een persoon wordt een Heilige genoemd als Zijn of Haar spirituele level 70% of hoger is.

Er is een aanzienlijke afname ontstaan in de laatste paar jaar wat betreft het aantal Heiligen op de wereld. De redenen hiervoor zijn als volgt :

  • Heiligen verlaten Hun lichaam (overlijden) naar gelang God’s wens voordat de rampzalige tijden aanbreken welke de wereld zal moeten ondergaan in de volgende decennium. Dit is omdat Zij beter in staat zullen zijn om zoekers van de subtiele positieve zones van het Universum te helpen gedurende deze tijden. Bovendien, mensen zullen zich meer in overlevingsmodus bevinden in tegenstelling tot het actief zoeken naar spirituele begeleiding.

  • Na 2018, (als de derde wereldoorlog tot een einde komt), zal er weer een stijging optreden in het aantal Heiligen en dit zal voornamelijk gebeuren om de mensheid te helpen zich te stabiliseren tijdens de vestiging van het tijdperk van ontwaking van Spiritualiteit in de mensheid.