1. Inleiding

Iedere dag weer worden talloze families en hun betreffende doktoren overal op de wereld, geconfronteerd met de zeer pijnlijke beslissing om een geliefde opzettelijk met forcering te laten sterven, alleen om de vreselijke pijn van hun dierbare(n) te vergemakkelijken. Dit is doorgaans bekend als euthanasie. De wetten over euthanasie verschillen van land tot land.

Verkregen vanuit een Grieks woord dat letterlijk ‘goede dood’ betekent, komt euthanasie in verschillende vormen voor. Het woord ‘euthanasie’ kent verschillende definities waaronder bijvoorbeeld:

 • Vrijwillige euthanasie: Dit verwijst naar de handelingen gemaakt door een medicus en de patiënt, die beiden akkoord gaan (met geïnformeerde overeenkomst) om de patiënt’s leven te beëindigen. Dit is alleen in het geval van een patiënt die lijdt en ongeneesbaar is en ook aanhoudend aan de arts heeft gevraagd om hem of haar te laten sterven. (Ref: Medterms.com)

 • Niet-vrijwillige euthanasie: Dit is als een persoon niet in staat is om euthanasie aan te vragen (omdat hij of zij zich mogelijk buiten bewustzijn bevindt of anders niet in staat is om te communiceren) of om een betekenisvolle keuze te maken tussen leven en dood. In dit geval, maakt een aangewezen ‘gezonde’ persoon de beslissing namens het stervende patiënt, mogelijk in samenspraak met de (alreeds) bekendgemaakte wensen door de patiënt. Situaties waarin de patiënt geen beslissing kan maken of zijn of haar wensen niet bekend kan maken, omvat kwesties waarbij:

  • De persoon in coma is.

  • De persoon te jong is (bijvoorbeeld een erg jonge baby).

  • De persoon seniel is.

  • De persoon een zwaar psychiatrische patiënt is.

  • De persoon aan een zeer heftige hersensbeschadiging lijdt.

  • De persoon mentaal dusdanig vertroebeld is dat de patiënt zelfs voor zichzelf beschermt moet worden (Ref: About.com).
 • Actieve euthanasie: Het opzettelijk veroorzaken van een patiënt’s dood door het uitvoeren van een handeling zoals het geven van een dodelijke injectie.

 • Passieve euthanasie: Het opzettelijk veroorzaken van een patiënt’s dood door het weigeren van verschaffing van de essentiële en gewoonlijke/gebruikelijke (gangbare en gewoontegetrouwe) zorg van voeding en water.

Euthanasie blijft een onderwerp van onenigheid en woordwisselingen. Medterms.com somt de discussie als volgt op: “[Het is] een onderwerp in welke opvattingen ruimschoots variëren en dat euthanastische voorspraak, begeleide acceptatie, openhartige afwijzing en heftige verworpenheid omvat, door euthanasie met moord te vergelijken.”

2. Een aantal spirituele concepten

In dit artikel belichten we euthanasie puur vanuit een spiritueel perspectief. Maar, eerst zullen we een aantal spirituele concepten bespreken.

2.1 Het lot 

Het lot is het gedeelte van onze leven waarover we geen enkele controle hebben. Alle grote gebeurtenissen in onze leven zijn meestal voorbestemde gevallen.

 

 

2.2 Het spirituele doel van het leven 

 

Vanuit een spiritueel perspectief, zijn er twee generieke redenen waarom we worden geboren. Deze redenen definiëren het doel van onze leven op een meeste wezenlijke level. De redenen zijn:

 • Om onze lot en karma te voltooien met de verschillende mensen met wie we een account van karma hebben opgebouwd.

 • Om spirituele vooruitgang te maken met het ultieme doel van het verenigen met God waarmee we voor altijd verlost zullen worden vanuit de herhalende oneindige cyclus van geboorte en dood.

Het menselijke leven is erg waardevol. Dit is omdat als we ons op het Aardse zone van bestaan bevinden, we de beste mogelijkheid hebben voor spirituele ontwikkeling. Zie het artikel over het spirituele doel van het leven.

2.3 Concept van de tijd van de dood 

Een ieder van ons gaat op een bepaald moment dood en dit is besloten volgens onze lot. Naar gelang onze lot zijn er enkele voorbestemde tijdsperioden in onze leven, in welke we kunnen komen te sterven. Hoe een persoon zal sterven verschilt en is niet noodzakelijk voorbestemd. Bijvoorbeeld, als een persoon voorbestemd is om dood te gaan in een voorbestemde tijdsperiode, zal hij of zij dan komen te sterven. Maar, de wijze waarop zo een persoon zal sterven, kan via het proces van euthanasie zijn, middels geassisteerde zelfmoord of door normale medische redenen. In het geval van Mahāmrutyuyoga (definitieve dood), is het zeldzaam dat euthanasie, geassisteerde zelfmoord of niet-geassisteerde zelfmoord de oorzaak zal zijn van de dood. God zorgt voor een natuurlijke manier van de dood. Mensen die een gewelddadige dood tegemoet gaan, maken dit meestal mee vanwege hun lot

Zie het artikel over ‘Tijd van de dood’.

3. Euthanasie – een spiritueel perspectief

In deze sectie zetten we een aantal gezichtspunten uiteen die ons een aanvullende perspectief kunnen bieden indien we te maken krijgen met een kwestie waarin euthanasie op onszelf of op onze dierbaren mogelijk toegepast zal moeten worden.

Tijdens het doen van onderzoek voor dit artikel, kwamen we langs de website van BBC betreft zedenleer waarin het volgende stond aangegeven:

Euthanasie is tegen het woord en de wil van God. “Religieuze mensen beredeneren niet dat we onszelf niet kunnen doden, of anderen hierbij om hulp kunnen vragen. Zij weten dat we dit kunnen doen omdat God ons een eigen wil heeft gegeven. Hun argument is dat euthanasie verkeerd is.

“Zij geloven dat iedere mens de creatie is van God, en dat dit zekere beperkingen op ons imponeert. Onze levens zijn er niet voor om maar te doen wat ons goed lijkt”.

“Het doden van onszelf, of door iemand anders hierbij om hulp te vragen, staat gelijk aan het negeren van God. Met deze daad negeren wij Zijn rechten over onze levens en Zijn recht om de lengte van onze levens en de manier waarop onze levens zullen eindigen te beslissen.”

Ref: BBC over euthanasie

Commentaar van de redacteur:

 • Dit is een erg oppervlakkige en simple perspectief op euthanasie. Als we naar onze eigen levens kijken is er, volgens het pad van devotie (Bhaktiyoga), niets dat ons kan overkomen zonder God’s wil. God heeft volledige gerechtigheid over onze levens en er is niets dat we kunnen doen om dat recht te overstijgen.

 • Overeenkomstig het pad van actie (Karmayoga), is 65% van onze levens voorbestemd en de overige 35% zijn gebeurtenissen die ontstaan vanuit onze eigen wil. Euthanasie gebeurt mogelijk niet altijd vanwege onze eigen wil en vele spirituele factoren kunnen het resultaat van onze beslissing beïnvloeden.

3.1 Bekwaamheid om spirituele oefening te doen  

Als we in harmonie blijven met onze spirituele doel van het leven, is het aanbevolen dat er geen euthanasie wordt toegepast op de patiënt, indien hij of zij in staat is om spirituele oefening te doen. Dit is omdat het gemakkelijker is om spirituele oefening te doen tijdens het verblijf in een fysieke lichaam in tegenstelling tot als we ons begeven in een subtiele lichaam. In de subtiele zones van de Infernale wereld (Bhuvaloka) en de Hel, is het leed veel intenser dan op het Aardse zone van bestaan. In deze subtiele zones, hebben subtiele lichamen zeer minimale tot geen vreugde. De intensiteit van het leed neemt alleen maar toe als we naar de lagere zones van de Hel gaan en ook neemt de bekwaamheid om spirituele oefening te doen af.

 

 

In tegensteling tot de populaire overtuiging van enkele grootschalige religieuze stromingen, gaat er minder dan 1% van de mensheid in het huidige tijdperk van Kaliyuga, naar de subtiele zone van de Hemel. In de subtiele zone van de Hemel (Swargaloka), vergeten de aanwezige subtiele lichamen de noodzaak van spirituele oefening, omdat ze daar volledig geabsorbeerd zijn in het genieten van de ‘vruchten’ van hun verdienstelijkheden. Alleen in de subtiele zones van Mahaaloka en hoger, waar minder dan 0,1% van de mensheid in dit huidige tijdperk van Kaliyuga heen zal gaan na de dood, vindt er spirituele oefening plaats. Ook ondergaat een subtiele lichaam in de subtiele zones van de Infernale wereld en in de zones daarbeneden, meer aanvallen van hogere-level spoken dan een persoon aanwezig op het grofstoffelijke Aardse zone van bestaan. Zie het artikel over ‘Naar welke subtiele zone van bestaan gaan subtiele lichamen meestal heen na het sterven?’.

Het kernpunt is dat er geen spirituele profijt is voor een gemiddele patiënt door te vragen om euthanasie. Het versnellen van de dood resulteert niet in een mindering van subtiele pijn of in de bekwaamheid om spirituele oefening te kunnen doen in de subtiele zones van het Universum. Maar, een persoon kan wel verdienstelijkheden verzamelen afhankelijk van zijn of haar reden(en) voor het verzoek om euthanasie.

Zie sectie 4.2 over ‘Opgelopen zonde door een persoon met betrekking tot vrijwillige euthanasie

3.2 Spirituele level

Voor een persoon in coma of in een permanente vegatieve conditie, is het onderbewustzijn alsnog actief en dus ook het kerpunt van karma. In het geval van een persoon die spirituele oefening doet overeenkomstig de zes basis-principes van spirituele oefening en die de 50-60% spirituele level heeft bereikt, continueert spirituele oefening zich in het onderbewustzijn. Maar, als zo een persoon niet stevig ‘geworteld’ is in spirituele oefening voordat hij of zij in coma raakt, is het onmogelijk om spirituele oefening te beginnen tijdens het verkeren in de conditie van coma. Voor een persoon van een gemiddelde spirituele level die permanent ziek is maar zijn of haar faculteiten wel intact heeft, zal het concentreren op spirituele oefening hem of haar in het hiernamaals profijt geven en ook zal het de persoon’s pijn verlagen voordat hij of zij zal komen te sterven. Terwijl dit theoretisch wel mogelijk is, is het voor een persoon die volledig ziek is en ook erg lijdt moeilijk om spirituele oefening te starten volgens de 6 basis-principes. In zo een situatie kan palliatieve zorg hulp bieden – Zie het artikel over palliatieve zorg.

Zie het SSRF klaslokaal voor de handleiding over de Functionele aard van het verstand en Hoe chanten werkt.

3.3 Permanente vegetatieve conditie 

Welke gemoedstoestand is vereist als een dierbare van ons zich in een permanente vegetatieve conditie bevindt met geen hoop op herstel?

Een persoon (patiënt) ondergaat zo een conditie vanwege zijn of haar lot. De impact ervan wordt zowel door de patiënt als door de familieleden van de patiënt ervaren. Dit is afhankelijk van de karma tussen de patiënt en de mensen betrokken die de patiënt verzorgen of onderhouden. Als het leven van de patiënt wordt afgenomen voordat zijn of haar karma voltooid is, of voordat de ‘units’ van verdriet voldaan zijn volgens zijn of haar lot, zal de patiënt dit moeten ervaren in een volgende leven. Daarom is het zo dat terwijl we hun pijn in dit huidige leven beëindigen, het toch nog ervaren zal moeten worden in een andere leven. De verandering dat plaats kan vinden in het volgende leven treed in werking in de intensiteit van het probleem. Bijvoorbeeld, een persoon en zijn of haar familie kan in het huidige leven, door middel van de daad van euthanasie, 10 ‘units’ aan pijn hebben verzameld, verdeeld over vijf jaar tijd. In een navolgende leven, kan het veranderen naar 25 ‘units’ van pijn, verspreidt over twee jaar tijd.


Ook familieleden moeten zich oriënteren op wat de werkelijke reden van de patiënt is voor het verlangen van euthanasie. Bijvoorbeeld, stemt de familie in voor hun eigen vreugde of hebben ze gewoon geen tijd en willen ze doorzetten met hun wereldse levens, of willen ze hun tijd toewijden aan het verspreiden van Spiritualiteit? Afhankelijk van hun intentie, ontvangen de familieleden of verdienstelijkheden of zonden als resultaat van hun handelingen of ze overstijgen zelfs de wet van Karma.

Zie het artikel – Spirituele hoofdoorzaken van moeilijkheden in het leven

 

3.4 Een perspectief op de toegepaste hulpmiddelen voor het levend houden van een persoon die geen kans maakt op herstel

Medische beslissers ondergaan alreeds moeilijke morele dilemma’s bij het kiezen tussen tegenstrijdige verlangens voor hun beperkte financiën. Wat is de zingeving van het levend houden van een persoon die zich in een vegetatieve conditie bevindt (zonder enige hoop op herstel) als de financiën gebruikt kunnen worden voor mensen in nood die wel hersteld kunnen worden?

De volgende criteria zullen helpen om enige perspectief te verschaffen over deze kwestie vanuit een spirituele standpunt:

 • Het voornamelijke doel van onze leven is om spiritual oefening te doen en om spiritueel te ontwikkelen. Als een persoon in staat is om spirituele oefening te doen of om behandeling van spirituele heling in palliatieve zorg te ondergaan, zal het leven van zo een persoon verlengd moeten worden. Zie sectie 6 – Wat kan er gedaan worden voor een volledige zieke patiënt in palliatieve zorg?

 • Als het bovenstaande niet plaats kan vinden, is het beter om de persoon euthanasie toe te dienen zodat de financiën gebruikt kunnen worden om anderen te helpen die wel enige spirituele oefening kunnen doen. Dit is in harmonie met het spirituele principe dat het onderhoud van de samenleving veel belangrijker is dan het voorzien in de behoeften van een enkele individu.

3.5 Obstakel in spirituele oefening

Als het zorgen voor de patiënt een obstakel is voor de spirituele oefening van zijn of haar familieleden, kunnen de familieleden soms euthanasie overwegen indien de patiënt zich in een permanente vegetatieve conditie bevindt. Als de intentie puur draait om tijd en financiën te gebruiken om de eigen spirituele oefening te versterken, dan is de proportie van de opgelopen zonde slechts minimaal.

3.6 Een perspectief over leed en verlies van waardigheid

Sommige patiënten kunnen de voorkeur hebben om te overlijden dan afhankelijk te moeten zijn van anderen, puur omdat ze het niet als aangenaam ervaren om voor al hun lichamelijke functies te moeten steunen op anderen en ook vanwege hun consequente verlies van privacy en waardigheid. Voor een zoeker van God, kan deze uitdagende periode gebruikt worden als een manier voor het verlagen van ego en lichamelijke bewustzijn/gehechtheid aan het lichaam en zodoende kan zo een persoon middels deze gemoedstoestand spirituele vooruitgang maken. Zowel ego en het lichamelijke bewustzijn zijn obstakels in spirituele ontwikkeling.

H.H. Pethe Aji

In 2008 had Haar Heiligheid Pethe Aji, een Heilige die spirituele oefening praktiseerde onder begeleiding van SSRF, een hersenbloeding opgelopen dat Haar gedeeltelijk verlamd maakte en afhankelijk van andere zoekers voor Haar dagelijkse behoeften totdat Ze 4 maanden later kwam te overlijden. Maar, Ze was in deze vier maanden, vanwege haar intense focus op spirituele oefening, in staat om Haar spirituele level te verhogen met 4%, oftewel van 74% naar 78% tot aan het moment van sterven. Bovendien, ervaarden de zoekers die voor Haar zorgden, spirituele genezing, alleen al door in Haar aanwezigheid te mogen zijn. We citeren dit incident als een getuigenis voor hoe aanvechtingen of beproevingen van het leven gebruikt kunnen worden voor onze spirituele voordeel. Dezelfde koers van spirituele groei heeft ook plaatsgevonden in het geval van andere zoekers van God tijdens hun permanente laatste fase van hun zieke conditie.

 

 

3.7 Een perspectief op het recht om dood te gaan

Veel mensen denken dat iedere persoon het recht heeft om zijn of haar lichaam en leven te beheersen en dus in staat zal moeten zijn om te bepalen op welke tijd, op welke wijze, en door wiens interventie, hij of zij dood zal gaan.

We moeten begrijpen dat er volgens het spirituele pad van devotie niets in het Universum plaats kan vinden als het niet in overeenstemming is met God’s wil. Het is beter als de mensen met het bovengenoemde bewustzijn hun rechten zouden gebruiken om spiritueel proberen te groeien, dat ook de reden is waarom we onze leven hebben gekregen.

4. Euthanasie en zonde

Gewoonlijk resulteren al onze handelingen in verdienstelijkheden of zonden of in een combinatie van beiden. Afhankelijk van onze verdienstelijkheden en zonden en de conditie van onze ego, gaan we op het moment van de dood naar verschillende subtiele zones van het Universum. Bijvoorbeeld, als een persoon een hoop verdienstelijkheden heeft kan hij of zij naar de subtiele zone van de Hemel gaan (Swargaloka) en een persoon met een hoop zonden gaat naar een van de 7 subtiele zones van de Hel (Patal). Achter iedere handeling is de intentie het meest belangrijke aspect in de beslissing of een persoon verdienstelijkheden of zonden ontvangt door middel van zijn of haar handelingen.

De gestrengheid van een zonde en de navolgende afhandeling van het account van karma ervan, is niet hetzelfde als een simple wiskundige formule van 1+1=2; het bevat complexe overwegingen van een hoop factoren, waaronder:

 • De intentie bij de handeling. (De intentie bij de handeling moet in harmonie zijn met een spiritueel perspectief en niet met een sektarische gezichtspunt.)

 • De situatie op dat moment.

 • De schichtigheid ervaren door de persoon en het effect dat het heeft op het leven van de betrokken mensen.

 • Het spirituele level van de persoon die de handeling uitvoert.

 • De karma dat gecreëerd of voldaan wordt.

 • De soort persoon/entiteit dat beschadigd is (een gemiddelde persoon of een zoeker van God of een Heilige, een spirituele organisatie, etc.).

4.1 Opgelopen zonde door de persoon die de euthanasie assisteert  

In het geval van euthanasie is het zo dat als een arts met alle goede intenties ernaar streeft om een persoon te verlossen van zijn of haar intense leed, er zowel verdienstelijkheden als zonden zijn voor de arts middels deze handeling. Afhankelijk van de intentie bij de daad van euthanasie of geassisteerde zelfmoord, verandert de proportie van het balans van de verdienstelijkheden of zonden voor de arts. De volgende voorbeelden lichten op een schaal van 1 tot 100 de intenstiteit van verdienstelijkheden en zonden toe die opgelopen worden vanuit verschillende vrome en slechte daden.

 • De allerbeste deugd dat een persoon kan uitvoeren is als hij of zij het leven van een Heilige redt (100%).

 • De meest vreselijke zonde dat iemand kan begaan is als hij of zij het leven van een Heilige afneemt. Dit wordt zelfs nog ernstiger als het een Heilige betreft die actief betrokken is in het verspreiden van Dharma (rechtvaardigheid) (-100%)

 • In het geval dat als een arts euthanasie toedient, met de enige intentie van het verminderen van een gemiddelde persoon’s pijn, is de deugd 1% en zonde 1%.

De reden dat er zonden worden opgelopen komt doordat we een andere ziel van het leven beroven. Een menselijke geboorte is waardevol omdat het ons een mogelijheid biedt om spirituele oefening te doen om onze spirituele doel in het leven te realiseren. Zie het artikel – Hoe vaak worden we herboren?

Zoals al eerder aangegeven, is Aarde de enige zone van bestaan in het Universum (Hemel en daaronder) waar mensen praktisch spirituele oefening kunnen beoefenen. Als een persoon die geen spirituele oefening doet wordt vermoordt, wordt hij of zij van zijn of haar mogelijkheid beroofd om spirituele oefening te doen en derhalve worden er een hoop zonden opgelopen.

Vanuit het perspectief van een zoeker van God, is het belangrijk dat we zowel verdienstelijkheden als zonden overtreffen omdat ze ons allebei vastwortelen in het herhalende oneindige cyclus van geboorte en dood. Dit kan alleen bereikt worden middels spirituele oefening. Zie het concept over akarma-karma.

4.2 Opgelopen zonde door de persoon die vraagt om vrijwillige euthanasie

Als een persoon in volledige bewustzijn erom vraagt om middels euthanasie te willen sterven, wordt er een zonde begaan als de daad van euthanasie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vanuit een spiritueel perspectief is het zo dat, als een lijdende persoon (zonder hoop op herstel) zichzelf laat sterven met de assistentie van een andere persoon, het zelfmoord is. De zwaarte van de zonde is echter afhankelijk van de intentie bij het verzoek om euthanasie door de patiënt. In sommige gevallen kan een persoon zelfs verdienstelijkheden ontvangen, afhankelijk van zijn of haar intentie bij het verzoek om euthanasie.

De gemoedstoestand van een persoon die volledig ziek is varieert per individu afhankelijk van het spirituele level.

 • Als een persoon zich boven de 50% spirituele level bevindt, zal zijn of haar gemoedstoestand gekenmerkt zijn door de denkwijze van ‘alles gebeurt volgens God’s wens’. In zo een conditie, neemt zo een persoon meer een houding van observatie van zijn of haar pijn en onaangename situatie.

 • Op een lagere spirituele level wordt de gemoedstoestand van een persoon meestal bepaalt naar gelang hoe de persoon dingen plaats wilt laten vinden.

Het volgende betreft een aantal voorbeelden van de proportie van verdienstelijkheden versus zonden, begaan door een persoon die voor euthanasie kiest, afhankelijk van de intentie van de persoon:

 

5. Euthanasie en de tijd van de dood

In een eerdere sectie, hebben we het concept van de tijd van de dood besproken. Als eenmaal de tijd van de ‘Definitieve dood’ (Mahamrutyuyoga) voor een persoon is aangebroken, dan kan geen enkele hoeveelheid aan juridische obstakels deze dood tegengaan. De dood kan plaatsvinden middels euthanasie of vanwege een ziekte.

Dit zal allemaal wat duidelijker worden door middel van een nieuwsartikel over euthanasie van februari 2009:

Op een locatie in Italië waar het debat over ‘het recht om dood te gaan’ plaatsvindt, bevond zich een dame die naar een kliniek gaat waar zij toegestaan wordt om te mogen sterven, na 17 jaar in een vegetatieve conditie te hebben geleefd sinds een auto-ongeluk in 1992. Haar vader heeft sinds 1999 met de rechtbanken in Italië moeten ‘vechten’ om zijn dochter te laten sterven, en drong erop aan dat het haar wens was. In juli bewees een rechtbank in Milaan dat zekere artsen hadden aangetoond dat de dame’s coma niet ongedaan kon worden gemaakt. Het is ook aanvaardt, dat voordat het ongeluk plaatsvond, ze haar voorkeur voor de wijze van sterven had duidelijk gemaakt in plaats van het kunstmatig in leven te worden gehouden. Het officier van justitie diende een bezwaarschrift in tegen het raadsbesluit of vonnis, maar de rechtbank van cassatie in Rome verklaarde het gezag van uitdaging ontoelaatbaar in november. De Italiaanse ministerie van volksgezondheid publiceerde naderhand een bevelschrift behoudens alle ziekenhuizen in de regio dat ze hun ondersteuning voor de dame moeten intrekken, maar dit werd afgewezen door een rechtbank in Milan op 21 januari. Een privé medische specialiteit kliniek in Udine veklaarde vervolgens dat zij de dame zullen opnemen en haar ook zullen toestaan om te kunnen sterven.

Een subtiele analyse van het bovenstaande nieuwsbericht:

 • Alle grote gebeurtenissen in onze leven zijn voorbestemd. Het incident van het auto-ongeluk dat ervoor zorgde dat de getroffen dame zich uiteindelijk in een vegetatieve conditie bevond, was volgens haar lot.

 • Toen ze het ongeluk in 1992 meemaakte, bevond ze zich op het moment van haar ‘mogelijke dood’ (Apamrutyuyoga).

 • Voor vele jaren vocht haar vader ervoor om zijn dochter te laten sterven, maar helaas kreeg hij geen medewerking. De reden is omdat het volgens de dame’s lot, niet het moment was om dood te gaan.

 • Nou dat ze de tijd van haar ‘definitieve dood’ nadert (Mahamrutyuyoga) heeft het besluit van de rechtbank ingestemd met haar vader’s verzoek voor euthanasie.

 • Voor mensen die bedoeld zijn om te sterven op een bijzondere tijd volgens de ‘definitieve dood’ tijdsperiode in hun levens; zal hun dood ook alleen dan plaatsvinden, of met of zonder euthanasie. Maar, in de meeste gevallen, is de oorzaak van de ‘definitieve dood’ niet euthanasie, maar zijn het andere natuurlijke oorzaken.

6. Wat kan er allemaal gedaan worden voor een permanente zieke patiënt in palliatieve zorg? 

Palliatieve zorg omvat fysieke, emotionele en spirituele zorg voor een overlijdende persoon als een geneesmiddel niet toepasselijk is. Het omvat compassie en steun voor familie en vrienden. Maar holistische palliatieve zorg is niet altijd beschikbaar.

Een enquête-onderzoek (Verenigde Staten 2001) toonde aan dat permanente zieke patiënten eigenlijk het merendeel van hun tijd alleen doorbrengen, met een paar bezoeken van medische personeel of familieleden. Ref BBC over euthanasie.

Een enquête toonde aan dat 45% van de patiënten die uitstekende palliatieve zorg kregen, hun gedachten wat betreft euthanasie veranderden. Ref BBC over euthanasie.

De volgende punten zijn enkele belangrijke criteria om op te letten bij het geven van palliatieve zorg aan een persoon die permanent ziek is:

 • Onvermogen om spirituele oefening te doen: De meeste mensen doen geen spirituele oefening in harmonie met de 6 basis-principes van spirituele oefening. Als een persoon geen spirituele oefeing doet overeenkomstig de 6 basis-principes voordat hij of zij permanent ziek wordt, is het erg moeilijk om spirituele oefening te beginnen op deze late fase en onder nadelige condities.

 • Toename in RajaTama: Vanwege de verhoging in Raja-Tama met de start van de ziekte en de verwachting van nabije dood, is een groot percentage van permanente zieke patiënten beïnvloedt door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Deze negatieve energieën proberen dan vervolgens controle te nemen over het subtiele lichaam van de persoon na zijn of haar dood.

 • Belang van spirituele bescherming: Het meest belangrijke gedeelte van palliatieve zorg is het spirituele aspect. Voor de patiënt, is spirituele bescherming tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) het meest belangrijke factor, zelfs indien spirituele groei onwaarschijnlijk plaats zal vinden.

 • Welke spirituele oplossing: Het gebruik van oplossingen middels spirituele heling begaat een lange weg in het verschaffen van een subtiele beschermende schild voor de patiënt. Meest belangrijke is dat de juiste spirituele heling verschaft wordt zodat het toepasselijk is op de patiënt. In bijna alle gevallen is het zo dat mensen niet zeker zijn over welke spirituele heling ze moeten toepassen, vanwege hun onkunde om toegang te kunnen verkrijgen tot subtiele kennis. Het afspelen van een chant in de kamer van een permanente zieke patiënt of een patiënt in een vegetatieve conditie zal helpen om een beschermende schild om hem of haar heen te creëren. De volgende chants worden aanbevolen voor permanente zieke patiënten en voor patiënten die zich bevinden in een vegetatieve conditie:

  • Tot het jaar 2018: Is het aanbevolen om de chants Sree Gurudev Datta voor problemen met betrekking tot voorvaderen en de chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya gedurende de dag voor respectievelijk 6 uur (Datta chant) en 18 uur (Krishna chant) te chanten.

 • De persoon die palliatieve zorg uitvoert voor een patiënt moet het werk behandelen als satseva waarin hij of zij de God dient (de Ziel) binnenin de persoon.

7. Tot slot 

Terwijl euthanasie een onderwerp van hitsige twistgesprekken is, is het moeilijk om te bepalen welke kant te kiezen tenzij iemand een begrip heeft van de spirituele dimensie en de spirituele wetten die over onze leven en dood heersen. Vuistregel is dat als beslissingen zijn gericht op het spirituele doel van het leven, de genomen beslissingen waarschijnlijker spiritueel correct zijn. Makers van wetgeving en beslissingen, begrijpen de spirituele dimensie helaas niet en aldus zijn er tegenstrijdige uitzichtpunten.

Ook moeten we begrijpen dat er niets in het Universum plaats kan vinden zonder God’s wil. Het zou een beperkte zienswijze zijn als we zouden denken dat we onze levens kunnen kortknippen middels euthanasie zonder dat het God’s wil is. Om God’s gedragingen proberen te begrijpen en erover te argumenteren met onze beperkte geest en intellect, is net als een poging om de oceaan proberen te begrijpen middels een druppel van zoutwater. Het lot en karma beïnvloeden al onze grootschalige beslissingen. Zie het SSRF klaslokaal voor de handleiding – Waarom doen we de dingen die we doen?


Terwijl we spirituele onderzoek toepassen en het universum proberen te begrijpen, kunnen we uiteindelijk alleen beginnen met het schrappen van de oppervlakte van de wetenschap van het oneindige Goddelijke principe. Alhoewel spirituele onderzoek ver voorbij de moderne wetenschappelijke onderzoeken gaat, ‘in its scope’ bevredigt het alleen het beginfase van een zoeker’s spirituele traject. Het is om deze reden dat Heiligen op Aarde ons aansporen om spirituele oefening te doen om spiritueel te groeien, zodat we onze kleinschalige geest en intellect kunnen overtreffen, en onze Ziel met God kunnen verenigen. Als we spirituele oefening doen en het level van Heiligheid bereiken, wordt de gehele kwestie over euthanasie geen kwestie meer omdat we dan begrijpen en ervaren dat alles alleen volgens God’s wil gebeurt en dat spirituele oefening het enige punt van onze focus moet zijn.