1. Definitie van spirituele wetenschap en spirituele onderzoek

Voordat we zullen kijken naar de doelstellingen van spirituele onderzoek, laten we eerst de volgende definities eens examineren vanuit een spiritueel perspectief.

1.1 De betekenis van ‘spiritueel’:

‘The Oxford’ woordenboek definieert spiritueel als een bijvoegelijk naamwoord

 • Met betrekking tot of het aantasten van het menselijke wezen in tegenstelling tot materiele of grofstoffelijke dingen.

 • Met betrekking tot religie of religieus geloof.

Definitie van Spiritueel: SSRF definieert het woord ‘spiritueel’ als alle elementen voorbij de begrenzing van de vijf zintuigen, geest (oftewel onze gevoelens, emoties en verlangens) en intellect (oftewel onze bekwaamheid om beslissingen te maken en om te beredeneren)

1.2 Wetenschap en spirituele wetenschap:

Volgens het ‘Oxford’ woordenboek heeft het woord ‘wetenschap’ haar oorsprong van het Latijns woord ‘scientia’ en van ‘scire’ dat ‘te weten’ betekent. Als een zelfstandig naamwoord definieert het woordenboek het woord ‘wetenschap’ als

 • Het intellectuele en praktische activiteit dat bestaat uit de systematische studie van het structuur en gedrag van de grofstoffelijke en natuurlijke wereld middels observatie en experiment.

 • Een systematische georganiseerde ‘lichaam’ van kennis over iedere onderwerp.

Definitie van wetenschap: SSRF verbreedt de scope van het woord ‘wetenschap’ in combinatie met de bovenstaande definitie naar de grofstoffelijke, natuurlijke en spirituele wereld. Het acht wetenschap als dat wat keer op keer weer ervaren kan worden door alle soorten rassen, geslachten, religies, nationaliteiten, etc. dezelfde experimentele condities gegeven.

 

We noemen spirituele wetenschap (oftewel Spiritualiteit) een ‘wetenschap’ omdat:

 • De spirituele dimensie is net zo systematisch en logisch als dat van de natuurkundige wereld.

 • De reden voor alles dat er gebeurt in de spirituele of subtiele dimensie is waarneembaar net zoals in de natuurkundige of grofstoffelijke wereld.

 • De oorzaak en effect relatie is net zo waar in de subtiele dimensie als in de natuurkundig dimensie. Spirituele onderzoek gaat in principe over het begrijpen van deze subtiele en ontastbare ‘oorzaken’.

 • De principes aangaande de spirituele dimensie kunnen weer en weer gestest worden met de vereiste tools. Net zoals de tools voor onderzoek verschillend zijn voor natuurkunde en biologie, is dit ook het geval voor spirituele wetenschap. In Spirituele onderzoek, is het belangrijkste vereiste tool voor analyse en peiling de bekwaamheid van een hoog ontwikkelde subtiele gewaarwording, populairder bekend als het zesde zintuig.

1.3 Onderzoek en spirituele onderzoek: 

‘The Oxford Dictionary’ definieert ‘onderzoek’ als de systematische studie van materialen en bronnen om feiten te bevestigen en nieuwe conclusies te constateren. Terwijl de bestudering van een fenomeen vanuit een spiritueel gezichtspunt net zo systematisch is, is het niet hetzelfde als in dezelfde dimensie als onderzoek uitgevoerd in moderne wetenschappen.

Spirituele onderzoek is het verkennen van de spirituele dimensie of spirituele rijk met behulp van een geavanceerde zesde zintuig. Het spirituele rijk is datgene dat niet waargenomen kan worden middels onze vijf zintuigen, verstand en intelligentie. Het omvat de wereld van de Hemel, Hel, engelen, ‘spirits’, aura’s, spoken, etc.

Spirituele onderzoek is voornamelijk verwant aan datgene dat bekend is als de 4de en 5de dimensie. Tijd is de 4de dimensie en de onzichtbare ruimte is de 5de dimensie.

Spirituele onderzoek over de 4de dimensie is onderzoek over vorige levens om de gebeurtenissen of daden van op dat moment uit te vinden die nu bijdragen aan de positieve of negatieve gevallen in dit leven. Bijvoorbeeld, spirituele onderzoek kan ontmaskeren of mensen spirituele oefening hadden gedaan in vorige levens dat bijdraagt aan hun succes in dit leven.

Spirituele onderzoek over de 5de dimensie is onderzoek dat zich uitrekt naar de subtiele positieve en negatieve zons van het universum om de hoofdproblemen in onze levens uit te vinden. Bijvoorbeeld, ‘Spirituele onderzoek over de vijfde dimensie in het leven van Luis’ ontrafelde dat een subtiele heks de spirituele hoofdreden was van zijn overvloedige seksuele gedachten.

Spirituele onderzoek kan ook uitgevoerd worden in de eerste drie dimensies om moderne wetenschappen in de juiste directie te plaatsen waarbij het bevattingsvermogen van ‘wetenschappers’ en ‘onderzoekers’ over verschillende onderwerpen beperkt is. Als hulp van spirituele onderzoek aanvaardt wordt om wetenschappelijke onderzoek te assisteren, dan wordt alle onderzoek succesvol en kunnen vele jaren of zelfs een gehele levensduur van inspanning in de verkeerde directie bespaard worden.

2. Het doel en objectief van spirituele onderzoek

De spirituele dimensie kan tot aan 80% de oorzaak zijn van onze problemen in het leven. Dit is een reekspunt dat in onze onderzoek is ondervonden van de spirituele dimensie sinds 1985, en studie van de bijdragende factoren voor problemen in het leven. Wat het betekent voor ons is dat als we de spirituele dimensie niet in acht nemen in het vinden van de hoofdoorzaak van onze problemen in het leven, we potentieel 80% van het verhaal mislopen.

Zie het artikel over ‘De hoofdoorzaken van problemen in het leven’.

Het doel van SSRF’s spirituele onderzoek is:

 1. Om de samenleving te onderrichten over de spirituele dimensie en hoe het onze levens beinvloedt.

 2. Om mensen tools te verschaffen om:

  1. De spirituele dimensie te begrijpen en te ervaren

  2. Om problemen te overmeesteren en te begrijpen waarbij de oorzaak spiritueel in aard is

  3. Om eeuwige gelukzaligheid te verkrijgen

Online tutorial Spiritual Research