Definitie van spirituele oefening

De Stichting voor Spirituele Wetenschap en Onderzoek (SSRF) definieert spirituele oefening als eerlijke en oprechte moeite dat consequent op een dagelijkse basis wordt gepraktiseerd voor het ontwikkelen van Zuivere eigenschappen en voor het verkrijgen van eeuwige Gelukzaligheid.

Een andere manier van het definiëren van spirituele oefening is onze persoonlijke weg van het inwaarts treden voorbij onze vijf zintuigen, geest en intelligentie om de gelukzaligheid van de Ziel (de God) binnen in ieder van ons te ervaren. Een van de kwaliteiten van God is eindeloze gelukzaligheid en door de Ziel in contact te brengen met God, ervaren ook wij Gelukzaligheid.

Definition of spiritual practice

Om middels onze spirituele oefening vlotte spirituele vooruitgang te realiseren zal het moeten: