Adakah akaun memberi-dan-menerima (karma) dengan nenek moyang saya dapat dihapuskan jika kita mengucap canta perlindungan Shri Gurudev Datta?

Ya, canta/mengucap (chanting) Nama Dewa Datta menghapuskan/menjelaskan (clears) akaun memberi-dan-menerima kita dengan nenek moyang kita. Mekanisme bagaimana hal ini berfungsi ialah komponen asas halus sattva (subtle basic sattva component) dihasilkan melalui canta Nama Tuhan dan disampaikan kepada nenek moyang/keturunannya.Hal ini bertindak sebagai mekanisme pembayaran balik (repayment mechanism) dan membantu untuk menghapuskan (nullify) akaun memberi-dan-menerima di antara orang terjejas dan nenek moyang/leluhurnya. Dengan meningkatnya komponen asas halus sattva, keinginan nenek moyang tersebut yang berkaitan dengan akaun memberi-dan-menerima nenek moyang dengan keturunan mereka yang melakukan canta berkurang. Namun, keinginan nenek moyang ini secara umumnya tidak berkurang. Bersama-sama dengan hal ini nenek moyang juga memperoleh rangsangan/dorongan kerohanian (spiritual boost) yang diperlukan untuk membuat perjalanan selanjutnya ke dalam sub-wilayah (sub-regions). yang lebih positif. Kuantiti dan kualiti canta kita akan menentukan berapa banyak yang kita boleh menyumbang kepada perjalanan mereka selanjutnya.

1-malay-datta-chant-2
Nota: Untuk memuat turun fail audio, sila klik kanan pada imej dan klik “simpan pautan sebagai / simpan sasaran sebagai”

2-malay-datta-images-2