Hukum perubahan

Adakan anda tertanya-tanya mengapa dunia luaran tidak boleh memberi kita kebahagiaan berterusan?

Jawapannya: Dunia di luar tidak tetap – adanya hanya satu yang tetap mengenai dunia luaran dan ianya adalah PERUBAHAN.

Sebagai contoh: Mungkin anda sukakan pekerjaan baru yang anda baru dapat, dan mendapati kerja tersebut memperkayakan dan merangsangkan. Akan tetapi apa yang berlaku selepas beberapa tahun apabila kerja tersebut menjadi berulang-ulang atau rakan pekerjaan anda berubah dan anda tidak menikmati tempat kerja yang kini adanya ramai pekerja yang baru? Dunia luaran selalu berubah – maka tidak ada kebahagiaan yang berpanjangan dan kekal yang boleh dijumpai.

Kini, jika anda hendakkan kebahagiaan yang kekal, kita perlu komited kepada apa yang tidak berubah dan kekal. Jiwa (ātmā) dalam tidak berubah dan kekal. Akan tetapi jika kita komited dengan diri kita dalam sesuatu, yang bersifat tidak kekal, maka jenis kebahagiaan seumpama yang kita dapat – kebahagiaan yang pendek dan tidak kekal.