2.4.2 Sors és az Adok-Kapok szabály (Karma)

Az életünkben valamennyi esemény sorsszerű, a születésünktől kezdve. Olyan családba születünk, amely kedvező ahhoz, hogy megéljük a sorsunkat, és amelyben minden egyes családtaggal jelentős mennyiségű adok-kapok elszámolni valónk van.

A Karma törvénye szerint minden pozitív tett „érdemet” hoz, míg minden negatív tett „érdemtelenséget” vagy bűnt. Ennek megfelelően aratjuk le cselekedeteink termését. Minden alkalommal, amikor valakivel jót teszünk, együtt jár azzal, hogy pozitívat kapunk vissza (valamilyen boldogság formájában), eltekintve egy egyszerű „Köszönöm szépen!”-től az illetőtől. Minden alkalommal, amikor ártunk, együtt jár azzal, hogy negatívat kapunk vissza, valamilyen bánat formájában. Ezt nem lehet eltörölni egy egyszerű „Bocsánat!”-tal!

A Karma törvénye csalhatatlan. Ez olyasmi, mint Newton harmadik mozgástörvénye, ami kimondja, hogy “Minden hatásra létezik egy vele egyenlő mértékű és ellentétes irányú visszahatás”.

Az életeinken keresztül vagy egy régi egyenleget rendezünk, vagy pedig egy újat hozunk létre. Ha az egyenleget nem tudjuk rendezni ebben az életben, akkor azt átvisszük a következőre. Az előző életekben létrehozott adok-kapok egyenlegeknek nem vagyunk a tudatában.

Mindemellett a kapcsolat szintje és az egyén neme változhat az egymást követő életek során. Így egy személy apja lehet az egyik életben ugyanannak az egyénnek, akinek a lányaként születhet meg a következőben.

A folytatásban néhány példát látunk arra, hogy hogyan jönnek létre az egyenlegek, és hogy hogyan kerülnek rendezésre valakinek a sorsaként. Ez segíthet megérteni, hogy hogyan törölheti el a sors hatásait a spirituális gyakorlat:

Creation of a give-and-take account

A Spirituális tudomány szerint családunk legtöbb tagja olyan személy, akivel pozitív vagy negatív egyenlegünk van előző életeinkből. Ennek oka, hogy a másik személy környezetében kell élnünk, hogy a megfelelő örömöt vagy bánatot megtapasztalhassuk.

Így láthatjuk, hogy a Spiritualitás hasznos lehet azok számára is, akiknek semmiféle spirituális indíttatásuk nincs, csak világi törekvéseik. Még ezek a világi kapcsolatok is, hogy gyümölcsözőek lehessenek, el kell, hogy legyenek választva a sorstól.