Kit nevezünk Istenkeresőnek?

1. Bevezető

Spirituális kutatással kiderítettük, hogy születésünknek alapvetően két oka van:

 1. Megélni és betölteni Sorsunkat
 2. Spirituális fejlődés

Sorsunk megélése egy olyan folyamat, amelyet nem tudunk befolyásolni, de tudatosan tehetünk erőfeszítéseket a spirituális fejlődés irányába. Amennyiben spirituális célja van életünknek, ennek elérésében bizonyos jó tulajdonságok támogatnak. Ebben a cikkben leírást adunk arról, hogy ki az istenkereső, milyen képességek szükségesek az istenkereső spirituális útján, illetve azok miként fejleszthetők.

2. Ki az istenkereső?

Az istenkereső az, aki:

 • naponta őszinte erőfeszítéseket tesz spirituális fejlődése érdekében,
 • erőteljes vágyat érez a spirituális fejlődés iránt, és
 • mind mennyiségben, mind minőségben igyekszik folyamatosan javítani spirituális gyakorlatán.

Fontos, hogy az istenkereső spirituális fejlődés iránt tett erőfeszítései összhangban legyenek a spirituális gyakorlat hat alapelvével.

3. Különbségek az istenkeresők és az Istent nem keresők között

Isten igaz keresője spirituálisan introvertált (befele figyel) és Istenre összpontosít. A spirituális introvertáltság lassan ahhoz vezet, hogy csökken azonosulásunk az 5 érzékszervvel, az elmével és az intellektussal. Azok viszont, akik nem keresik Istent, erősítik az 5 érzékszervvel, elmével és intellektussal való azonosulásukat. A következő táblázat bemutatja az istenkereső és az Istent nem kereső közötti különbségeket.

Nem istenkereső Istenkereső
A fő célja az anyagi fejlődés A fő célja a spirituális fejlődés
Az elme, test és intellektus fejlesztésére törekszik Törekszik feloszlatni elméjét, testét és intellektusát
Külső utazás Belső utazás
Erősíti a személyisgéhibákat, mint amilyen a kötődés, büszkeség, düh, stb. Isteni kvalitásokat fejleszt, mint amilyen a spirituális szeretet, befele figyelés, spirituális ézelem Isten irányába, stb.
Úgy érzi: "Mindent én csinálok!" Úgy érzi, mindent Isten végez

4. Az istenkereső kvalitásai

Az istenkereső rendelkezik néhány alapvető tulajdonsággal. Ezek a következőként segítik spirituális fejlődését:

HUN_Seeker-table

Emellett az ideális istenkereső még jónéhány adottsággal rendelkezik. Az alábbiakban ezek közül sorolunk fel.

 • Intenzív vágyat érez a születés és a halál körforgása alól való felszabaduláshoz

 • Meg akar változni azáltal, hogy eltávolítja személyiségi hibáit és Isteni minőségeket fogad be

 • Próbál mindent spirituális szemszögből nézni

 • Az Abszolut Igazság szolgálatában (satsēvā) arra fókuszál, hogy érezze Istent, vagy Guruját

 • Minden cselekedetéért kapott érdemet igyekszik Istennek felajánlani

 • Törekszik arra, hogy minden aktivitását kifogástalanul végezze el

 • Igyekszik minden aktivitását spirituális gyakorlatként végezni, és másokat is arra buzdít, hogy tegyenek ugyanígy

 • Szeretetet érez Isten teremtményei iránt

A spirituális fejlődés által az istenkereső egyre több ideális tulajdonségot, képességet sajátít el ezek közül. A spirituális tanítvány cselekedeteiben az említett kvalitások közül számos megmutatkozik.

5. Hogyan fejlődjünk istenkeresővé

Amennyiben vágyat érez ahhoz, hogy változzon, azért, hogy jobb istenkeresővé, illetve emberré váljon, minden egyes törekvése könnyebb lesz. A Spiritualitásban a spirituális fejlődés iránti vágynak 80%-os jelentősége van.

A folytatásban felsorolunk néhány konkrét lépést, amit a gyakorlatban alkalmazhat annak érdekében, hogy olyan értékeket tegyen magáévá, amelyekkel az istenkeresők rendelkeznek, és amelyeket gyakorolhat mindennapi életében, munkahelyén, otthon, stb.

 • Következetesen növelje jelenlegi spirituális gyakorlatát minőségében és menyiségében. Például, ha naponta 2 órát kántálunk más tevékenységek mellett, a következő hónapban ezt növelhetjük 3 órára, az azt követő hónapban 4 órára, és így tovább.

 • Figyelje meg a környezetében élők jótulajdonságait és próbálja követni azokat. Például: rendszeretés, pontosság, stb. Ha észrevesszük, hogy barátunk mindig pontosan és a megbeszélt időben érkezik, feltehetjük magunkban a kérdést, hogy vajon mi mindig pontosan érkezünk-e a találkozókra és igyekezhetünk pontosnak lenni.

 • Fejlessze a helyzetekből való tanulás készségét. Például, ha a kollégánk folyton mérges, ahelyett, hogy mi is azzá válnánk, megpróbálhatunk nyugodtnak maradni; megtanulhatjuk, hogyan segítsünk a másiknak; igyekezhetünk spirituális szemszögből szemlélni a dolgot, amivel a mások iránt érzett feltétel és elvárás nélküli szeretet Isteni minőségét fejleszthetjük magunkban.

A fent említettek elfogadása és alkalmazása már magában véve keresővé tesz minket. Fontos megjegyezni, hogy a kereső nem egy státusz, hanem hozzáálás, amelyet gyakorlunk a mindennapi életünk során.

6. Következtetés

A spirituális fejlődés gyors lesz, amennyiben elsajátítjuk az istenkeresői tulajdonságokat. Ezen kvalitások megszerzésével a spirituális utazás könnyeddé válik, így több Üdvösséget tapasztalunk meg.

Találkoztunk már olyan emberekkel, akik őszintén járták valamely spirituális utat 20, vagy akár 30 éven át, de nem érték el a várt spirituális fejlődést. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, azt javasoljuk, hogy a jó tulajdonságok elsajátítása mellett végezzünk olyan spirituális gyakorlatot, amely megegyezik a spiritualitás hat alapelvével.

Istenkeresők, igyekezzetek – Megváltásotok a ti kezetekben van. – Őszentsége Dr. Athavale