Frequently asked questions (FAQ)

Tartalomjegyzék

Gyakori kérdések: Melyik Istenség Nevét kellene kántálnom?

Spirituális gyakorlatainak megalapozásához általában a beleszületett vallásának megfelelő Istennevet szoktuk ajánlani. Kérjük, olvassa el a „Kezdje meg spirituális utazását” című cikkünket.

Számos, a kántálandó Isten Nevére vonatkozó kérdést az alábbiakban válaszolunk meg.

 

1. Vallásváltásnál

1.1 Buddhistának születtem, de váltottam Kereszténységre. Mely Nevet kellene kántálnom?

Válasz: Amennyiben meggyőződésből vált Kereszténnyé, bizonyára több bizalma van az új vallásban. Kántáljon tehát ennek a vallásnak megfelelően. Amennyiben rákényszerítették az új vallásra, és inkább az eredeti vallását érzi magához közelebbinek, kántáljon a régi, születésekor felvett vallásának megfelelően. Ám, ha meggyőződésből váltott vallást, és mégis a születésekor felvett vallást érzi hitelesebbnek, szintén kántálhatja a régi vallásának megfelelő énekbeszédet.

1.2 Katolikusnak születtem, de protestánsnak neveltek. Először az „Ave Maria”-val próbálkoztam, de aztán az „Úr Jézus Krisztus”-ra váltottam. Rendben van ez így, vagy melyik Nevet kellene kántálnom?

Válasz: Folytassa az „Úr Jézus Krisztus”-sal.

1.3 Mi van abban az esetben, ha őseinket kényszerítették a vallásváltásra és mi már ebbe születtünk bele. Mit kell ilyenkor kántálnunk?

Válasz: A Spirituális Tudomány ajánlja, hogy a születésekor gyakorlott vallásának megfelelő Nevet kántálja.

Ám, ha nincs bizalma ahhoz a valláshoz, amit szülei nyújtanának, hanem inkább az ősi, eredeti vallását választaná, úgy az annak megfelelő énekbeszédet is választhatja.

1.4 Édesanyámnak és Édesapámnak különböző a gyakorlott vallása. Melyik Istenség Nevét kellene kántálnom?

Válasz: Kántáljaaz Édesapja vallásának megfelelő Istennevet. A Spirituális Tudomány szerint több előnye származik a gyermeknek az Édesapa vallásából.

2. Házassággal kapcsolatosan

2.1 Férjnél vagyok. Melyik Istenség Nevét kellene kántálnom?

Válasz: A Spirtuális Tudomány azt mondja, hogy egy nőnek az válik leginkább a javára, ha a házzaság után a férj vallásának megfelelő Istenaspektus Nevét kántálja. Amennyiben Ön Hindu, kántálja férje családjának Istenségnevét.

2.2 Külön élünk, de még nem váltunk el. Melyik Istenség Nevét kellene kántálnom?

Válasz: Ez azt jelenti, hogy még házas, hiszen nem váltak el. Ennek megfelelően alkalmazza a 2.1-ben leírtakat.

2.3 Elvált asszony vagyok. Melyik Istenség Nevét kellene kántálnom?

Válasz: Kántálja azt az Istennevet, amelyet a házassága előtt alkalmazott.

2.4 „Ave Maria”-t kántáltam gyerekkoromban. Férjem Hindu. Melyik Istenség Nevét kellene kántálnom?

Válasz: Amennyiben hosszabb ideje rendszeresen az „Ave Maria“-t kántálja és nagy bizalma van ebben a Névben, kántálja továbbra is ezt. De a Spiritualitás Tudománya szerint a nőknek a házasság után férjük családi Istenségének a Nevét javasolt kántálniuk.

3. Örökbefogadásnál

3.1 Az örökbefogadott gyermeknek mit kellene kántálnia?

Válasz: A Spiritualitás Tudománya szerint az örökbefogadott gyermeknek az örökbefogadó szülők vallásának megfelelő Nevet kellene kántálnia.

 

4. Saját vallással kapcsolatban

4.1 Túl száraznak találom az „Ave Maria”-t. Ehelyett kántálhatom, hogy „Ave Maria, Istennek Szent Anyja”?

Válasz: A Spiritualitás az egy Tudomány, mint az Orvoslás is, éppúgy speciális. A spirituális fejlődés igényli és szükségelteti, hogy a Tudományt kövessük ne pedig saját értelmünk követeléseit elégítsük ki. Egy, a Spiritualitás alapszabályaiból kimondja, hogy a sokaságtól az egy felé törekedjünk. Ennek megfelelően hatásosabb egy szót kántálni, mint többet. Ezt szem előtt tartva imádkozhat Isten Anyjához, hogy Kegyelme által képessé váljon Őt a Spirituális Tudomány által javasolt módon tisztelni és megszólítani. Amennyiben ezt kezdetben nem érzi lehetségesnek, kántálhatja azt, hogy „Ave Maria, Istennek Szent Anyja”.

5. Családi Istenséggel kapcsolatban

5.1 Ha nem ismerjük a családi Istenséget, akkor melyik Nevet kell kántálnunk?

Válasz: Amennyiben nem ismeri családja Istenségének Nevét, próbálja meg kikutatni, kérdezzen utána más családtagoknál, papoknál, védikus Jyotishhoroszkópban, stb. Addigis kántálhatja azt, hogy „Sree Kuladevataayai Namahaa“.

5.2 Abban az esetben, ha a „Sree Kuladevataayai Namahaa”-t túl nehéz volna kiejteni, választhatunk egy másik énekbeszédet?

Válasz: Némi gyakorlattal egyre könnyebbé válik. Valamely másik Névnek a kántálása kevésbé hatásos.

5.3 Kántálhatom a családi Istenség férfi formáját a női helyett?

Válasz: A Név, amit egy 90%-os spirituális szinttel rendelkező Guru (Paraatpar Guru) ad, spirituális növekedésünket 100%-osan szolgálja, míg a családi Istenség női aspektusa 30%-ban, férfi aspektusa 25%-ban támogat. Addig, amíg nem találkozunk a Guruval, jobb a női Családistenség Nevét kántálni. Amennyiben nincs női Istenség, kántálhatjuk a férfi Istenség nevét is.

6. Előszeretet bizonyos énekbeszédek iránt

6.1 Szeretem Sree Krishna-t. Kántálhatom az Ő nevét a családi Istenség helyett?

Válasz: Igen, rendben van, ha Krishna Nevét (vagy a Név, amit közel érez magához) kántálja. De a spirituális fejlődése szempontjából jobb, ha a családi Istenség Nevét vagy születési vallásának megfelelő Istenség Nevét kántálja. Kérjük olvassa el az „Én inkább a kedvenc Istenségem nevét kántálnám, mint sem a család Istenségét – rendben van ez így?” című cikkünket.

6.2 Tiszetelem Anyámat. Ő jelentette számomra a Gurut és Istent. Kántálhatom az ő nevét?

Válasz: Az Isten Nevében található isteni princípium miatt kántálunk. Semmilyen hatása nincs Édesanyánk nevének. A Spiritualitás Kutatás nem ismer egy esetet sem, ahol szülők vagy testvérek nevének kántálása bárkinek is segítségére vált volna. Még abban az esetben sem, ha az érintett (szülő/testvér) Szent vagy Guru volt.

6.3 Hindu vagyok. Kántálhatom az „Om“-ot?

Válasz: Az „Om“ egy magasabb és haladó formája a kántálásnak. Az Abszolút Tűzelemnek felel meg és Isten nem-megnyilvánuló formáját képviseli. A folyamatos „Om“-kántálás egy hosszabb idő után az Istenkeresőben nagyfokú tűz-elem-koncentrációt hoz létre, amit nem biztos, hogy el tud viselni az alacsonyabb elemek (Abszolút Föld- és Vízelem) spirituális gyakorlata nélkül. A család Istenségének, vagy a beleszületett vallásnak megfelelő Istenség Nevének a kántálása az Abszolút Földelemnek felel meg.

6.4 Kántálhatom egy Szent nevét?

Válasz: A Spirituális Tudomány javasolja, hogy a születésekor felvett vallása Istenségének Nevét kántálja és ne egy Szent nevét ismételgesse folyamatosan.

  •     Szentek, egy bizonyos spirituális szinttel (70%), energiával (Shakti) és küldetéssel születnek a Földre, amihez valamilyen megnyilvánuló isteni energiát kapnak. Ez az energia distress-t (finomrezgésű stresszt) okozhat, ha a nevét kántálják. Viszont az Istenségek Neve javarészt nem-megtestesült energiát tartalmaz, mely Név kántálása nem okoz distress-t. Ezen kívül az Istenkereső nem energiát, hanem Üdvösséget és letisztultságot szeretne elérni. (Egy Szent, 80% vagy 90%-os spirituális szinttel képes az Üdvösség és a Nyugalom továbbítására.)
  •     Mivel a teremtés – fenntartás – pusztulás törvénye a Szentekre is igaz, energiájuk csak egy bizonyos időszakra, pár száz évre szól. Egy idő után nem képesek meghallani kiáltásunkat. Ezzel szemben az isteni aspektusok mindig jelen vannak, a világ keletkezésétől a világ végéig.
  •     A Spirituális Tudomány azt mondja, hogy a Szentek dícsőítésére kialakított helységek létrehozása helytelen. Bár manapság igen elterjedt.

7. Előszeretet egy másik vallás iránt

7.1 Keresztény vagyok. Kántálhatom az „Om”-ot?

Válasz: A Spirituális Tudomány szerint a spirituális fejlődés szempontjából leginkább a beleszületett vallásunknak megfelelő Istennév kántálása javasolt. A gyors növekedés sokkal inkább elérhető a születésének megfelelő vallás Istennevének kántálásával, mint az „Om”-mal.

7.2 Keresztény vagyok, de Shiva-t szeretem. Kántálhatom az Ő Nevét?

Válasz: Igen, kántálhatja Shiva Nevét (vagy az előszeretett Istenség Nevét), de spirituális fejlődése céljából jobb, ha a születésének megfelelő vallás Istenének Nevét kántálja. Kérjük, olvassa el az „Én inkább a kedvenc Istenségem nevét kántálnám, mint sem a család Istenségét – rendben van ez így?” című cikkünket.

 

8. Ellenérzés a saját vallással szemben

8.1 Szeretnék kántálni, de nem érzem magamat vallásommal összekötve. Mit kántálhatok?

Válasz: Ebben az esetben kántálja azt az Istennevet, amit közel érez magához.

8.2 Kántálhatok egyszerűen „Isten”-t?

Válasz: Amikor egy Istennevet kántálunk, megpróbáljuk magunkhoz vonzani azt az isteni aspektust, amit a név képvisel. „Isten” túl általános megnevezés a nem-megnyilvánuló energiára. Tartalmazza az összes aspektusát, elemét, ill. principiumát a mindentudó, mindenható és egyetemes Istennek. Ezért az „Isten” kántálása azt jelentené, hogy az ember megpróbálja egyidejűleg magához vonzani és megvalósítani az összes isteni aspektust. Ez felérne egy herkulesi feladattal. Ezért a Spirituális Tudomány javasolja, hogy egy bizonyos Istennevet kántáljunk, amivel egy bizonyos isteni aspektust elsajátíthatunk, és amely a jelenlegi spirituális szintünknek megfelelő spirituális gyakorlatot jelenti.

8.3 Egy szent Név helyett kántálhatom-e azt, hogy „Testvériség”, „Szeretet”, „Nyugalom” vagy „Béke”?

Válasz: Spirituális nézőpontból a kántálás célja az, hogy felvegyük azt a különös isteni energiát, amit a Név képvisel. A fent említett szavak nem tartalmaznak isteni princípiumot, ezért nem hozhatnak számunkra isteni energiákat. Ezzel szemben Istennevek kántálásakor élvezhetjük az isteni energia áramlását. Ezen kívül az Istennevek megtestesítik a feltétlen Szeretetet, ezért kántáláskor sokkal jobban felébreszthetik ezt a bennünk is szunnyadó isteni minőséget, mint a „Testvériség” vagy a „Szeretet” szó önmagában.

8.4 Pillanatnyilag nem követem egyik vallást sem, nem tartozok sehova. Melyik Istenség Nevét kellenene kántálnom?

Válasz: Kántálja a születésekor felvett vallásnak megfelelő Isten Nevét.

8.5 Ha a beleszületett vallásomnak megfelelően kántálok, nem érzem jól magam. Mit tehetek?

Válasz: Amennyiben egy szellemi blokád miatt érez így születési vallása iránt, akár a körülmények, tapasztalatok vagy más okokból kifolyólag, talán segíthet Önnek a tudás, miszerint a Spiritualitás minden valláson felüli. A beleszületett vallásnak megfelelő kántálás az inkább a spirituális alapelvek alkalmazását jelenti, mintsem a vallás gyakorlását. Segít, ha a kántálás előtt befeléfordulva imádkozik a kántálás jótékony hatásáért és kiterjedéséért.

9. Ateizmus

9.1 Ateista vagyok. Nekem melyik Nevet kellene kántálnom?

Válasz: Mindig javasolt a beleszületett vallásnak megfelelő Istenség Nevét kántálni. A vallásnak megfelelő kántálás inkább jelenti a spirituális alapelvek alkalmazását, mintsem a vallás gyakorlását. Amennyiben komolyan és rendszeresen csinálja, hit és bizalom nélkül is sikeres változások következnek be életében. Az egyéni tapasztalat a legjobb tanácsadó ebben a spirituális gyakorlatban.

9.2 Olvastam az Önök honlapján a szám-kántálásról. Mivel ateista vagyok, kántálhatnék egy Név helyett egy számot?

Válasz: Igen, választhatja a szám-kántálást, amennyiben a kántálás célja csak egy testi vagy lelki betegség gyógyítása. De itt is a hatás csak feleannyi, mint az Istennév kántálásakor volna.