BG_Stumbling-blocks-to-self-awareness--Alt-1

1. Препятствия в ставането самосвесен

По-долу са някои общи препятствия, с които човек се сблъсква по пътя на изучаването за себе си.

  1. Не иска да се подобри като личност: На някои хора им липсва основното, а това е волята да се подобрят. Това може да се дължи на личностни дефекти, като например гордост или мързел.
  2. Липса на нагласа за учене: Лице, което няма любопитство да научи повече за своите грешки и как трябва да действа, за да ги коригира.
  3. Екстровертност: В този случай да се бъде екстровертен означава да няма възможност да бъде интроспективен в житейски ситуации. Нека да вземем трите примери от предишната глава и да видим какво би била интроспективна нагласа в сравнение с екстровертна нагласа.
Пример Екстровертен Интровертен и интроспективен
Анет Защо шефът не ме хвали? Аз също работя усилено Какви са качествата на моя колега, които мога да науча?
Раул Просто нямам моята свобода в тази къща.Трябва да се изнеса. Баща ми имаше наистина дълъг ден. Какво мога да направя, за да се чувства по-удобоно? Защо трябва едно и също нещо да ми се казва отново и отново – какви ми липсва?
Марк Рут е съща като жена ми. Всички жени са еднакви. Джеръми и аз трябва да излезем на бира. Когато би гледал себе си в Джереми, тогава аз съм просто обикновен мрзливец и наистина трябва да се подобря в тази област

След разглеждане на горните примери, човек може да разбере защо се казва, че: “Тези, които прекарват времето си само в търсене на грешките на другите, обикновено не намират време за коригиране на техните собствени.”

  1. Високo его: Хората с високо его, обикновено никога не искат да признаят грешките, направени от тях, да не говорим за подобряване.
  2. Духовни фактори: Има много видове духовни коренни причини за проблемите в живота ни. Доста често хората трябва да се подложат на болка заради съдбоносни предопределени събития, повлияни от негативни енергии, проблеми, създадени от заминали предци, блокирана жизнената енергия и т.н. Понякога поради средна до тежка съдба, едно лице може да не бъде в състояние да мисли ясно и по този начин това се превръща в препятствие в неговите усилия, за да стане по-съзнателно. Също негативните енергии от духовното измерение биха могли да помрачат нечие мислене и да увеличат нечии личностни дефекти. От друга страна, дори и разбирането, че такъв тип проблеми съществуват и могат да ни причинят болка, ни помага да предприемем един по-философски поглед към живота. В действителност, всички важни събития в живота на един човек – добри или лоши – се дължат предимно на съдбата.

Един търсач, който е участвал в автомобилна катастрофа, която не е по негова вина, интуитивно е усещал, че част от съдбата му е била завършена. Струвало му се, че в предишен живот, той трябва да е повредил другия човек, а оттам в този живот другото лице, го е повредило него. С тази мисъл, той е в състояние да остане стабилен и да продължи ежедневието си спокойно.

2. В резюме

  • Ние трябва да бъдем нащрек за такива препятствия, които пречат на способността ни да станем наясно с нашите личностни дефекти.
  • Дори и малка следа от грешка, посочен от другите трябва да бъде взета сериозно, тъй като може да доведе до разкриване на по-дълбоки проблеми в нашата личност.
  • Имането реакции на другите, е обратна връзка за нас и знак за високо его.