Сънуване на предци и починали членове на семейството

1. Въведение

Доста често нашите читатели питат за значението на честото виждане на починали роднини в сънищата си. Някои от тях приветстват виждането на починали роднини, а някои пък се страхуват. Техните въпроси включват: “Баща ми придвижи ли се в задгробния живот?”, “Отишъл ли е в рая?”, “Какво се опитват да ми кажат?” и т.н. В тази статия чрез духовно изследване ние хвърляме малко повече светлина по този въпрос както от психологическа, така и от духовна гледна точка.

Моля, прочетете какво е духовно изследване?

2. Какви са причините, които стоят зад виждането на починали членове на семейството в сънищата?

Чрез духовно изследване ние установихме, че има психологически и духовни причини зад виждането на починали членове на семейството в сънищата. През 30% от времето причината е психологическа и 70% от времето – духовна.

Психологическите причини могат да включват чувство на вина или съжаление за това, че не сме прекарвали време с любимия човек преди той / тя да почине или някаква тревожност за заминалия си член на семейството. Тук образите, които се появяват в съня, са поради нашето подсъзнание.

Духовните причини са основно две. Една от тях е, че неосезаемото тяло на заминалия си член на семейството се нуждае от помощ в задгробния живот и се опитва да се свърже с неговите потомци в региона на съществуване Земя (Булок). Другата причина е опит да се търси отмъщение, „разчистване на сметки“ с някой член на семейството.

Сънуване на предци и починали членове на семейството

Чрез духовно изследване ние открихме (по отношение на духовните причини), че през приблизително 70% от времето неосезаемото тяло се нуждае от помощ в задгробния живот и през 30% от времето търси отмъщение или безпокои потомците в региона на съществуване Земя.

Сънят може да се счита за духовен по своето естество, ако един и същ сън се повтаря най-малко три пъти. Починалите членове на семейството като цяло ще се опитат да се свържат с член на семейството (или да се появяват в сънищата), който те смятат, че е най-вероятно да направи нещо за тях. В задгробния живот неосезаемите тела намират за по-лесно да общуват чрез сънища, а не в будно състояние, защото по време на последното, лицето, с което те се опитват да се свържат, е по-съсредоточно в петте сетива и не разполага с концентрация на ума. По време на сън или сънно състояние, умът е по-възприемчив към съобщения от неосезаемото.

Ние открихме, че хората, които са имали ненавременна или насилствена смърт, са по-склонни да се появяват в сънищата, за разлика от хората, които са имали нормални смъртни случаи, като например след продължително боледуване. Това е така, защото човекът, който е починал от естествена смърт, е в по-голяма степен подготвен психически за смъртта и затова за него е по-лесно да се придвижи в задгробния живот.
Само в 10% от случаите може да има отрицателна енергия, маскирана като предшественик, в сънищата.

3. Ами ако сънят е на близък приятел, който е починал внезапно?

Както и да е, сънищата на покойниците не са задължително ограничени до починали членове на семейството. Понякога дори най-близките приятели, които са починали, се появяват в нечии сънища. Това е главно за търсене помощ, тъй като те могат да се чувстват по-близо до човека, с който те се опитват да се свържат, за разлика от членовете на техните семейства на Земята. Следващият пример, разказан от един от членовете на изследователския екип на SSRF, ще хвърли повече светлина върху този аспект.

Наскоро един мой приятел, Андрю (не е истинското му име), ме посети в изследователския център на SSRF и ми разказа как е бил измъчван от сънища за близък приятел, който е починал в трагичен инцидент. Андрю каза, че веднъж, докато е бил в университета, той не отишъл на екскурзия с приятеля си, защото той се състезавал в едно събитие, което приятелят му го бе тренирал. По време на пътуването, приятелят му се удавил.

Андрю бе завладян от чувство на разкаяние и вина, че не е бил там за приятеля си и може би в състояние да спаси неговия живот. Той не е имал сили да отиде на погребението. Скоро след погребението, починалия приятел на Андрю започнал да се появява в сънищата му. Това било един и същ сън всеки път и това се повтаряло на всеки няколко дни. Това продължавало в продължение на много години. Андрю е имал много страх от съня, но той не е помолил за помощ от никого по този въпрос.

Тогава, един ден, след много години, тои се изправил срещу страховете си и казал на приятеля си в съня, “Виж, съжалявам, че не бях там за теб. Не мога да променя миналото, но не мога да живея така, сънувайки за теб всеки втори ден. Така че каквото и да искаш от мен, …. прави, каквото трябва … убий ме ако искаш, не ми пука. ” От следващия ден нататък той не е имал сънища никога повече. Андрю почувствал, че да се изправи пред починалия му приятел в съня е било правилното нещо, което да направи. Въпреки това, от духовна гледна точка, всичко, което заминалия приятел искал, било някаква духовна помощ от най-близкия си приятел Андрю. След като е видял, че Андрю никога няма да разбре, финото тяло на починалия приятел отстъпило, без да го търси никога повече.

Правилното действие на Андрю е трябвало да бъде да помогне в организация на провеждане на ритуал, за да помогне на своя починал приятел.

4. Какво може да направи човек на духовно ниво, за да помогне на починали близки или членове на семейството, които се появяват в нечии сънища?

  • Името Шри Гурудев Дата е мощно песнопение, което осигурява облекчение от всякакви проблеми, причинени поради заминалите си предци или членове на семейството.
  • SSRF препоръчва също така за по-сериозни проблеми, дължащи се на заминалите си предци или членове на семейството, заедно с песнопеене Шри Гурудев Дата, някои специфични ритуали като Нараяна Нагбали (за предците), Трипинди Шрада и т.н. да се извършат.
  • Духовното ниво/способността на свещеника, който провежда ритуала, както и мантрите са факторите, които най-вече определят ефикасността на ритуала и неговата способност да помогне на починалия, който се нуждае от помощ в задгробния живот. Ритуали, които просто имат молитви са повече на психологическото ниво и имат минимален ефект, за разлика от енергията, генерирана от специфични мантри.

Сънуване на предци и починали членове на семействотоШоуря Мехта, архитект по професия има постоянни кошмари на починалата си сестра в болка в продължение на над 10 години. Това спряло само след проведен специфичен ритуал.