Общи понятия в Духовността

Не губeте своята духовна енергия

Чрез извьршване на духовна практика получаваме духовна енергия. Ако използваме тази енергия, например под формата на молитва, за да получим светски ползи, тогава духовната енергия ще бьде изчерпана. Причината за това е, че черпим от нашата духовна енергия, за да получим светски облаги. Затова, вместо да използваме духовната енергия за увеличаване на нашия духовен растеж, ние дори бихме могли да се върнем назад духовно. Светските трудности нямат край и повечето от тях се дължат на нашата съдба. С духовното израстване нашите способности да се изправим пред съдбата си и в крайна сметка да я преодолеем се увеличават.