Основни принципи на Духовността

Извършване на духовна практика в съответствие с духовното ниво или духовния капацитет

Ние трябва да проверим дали духовната практика, която сме избрали, е в съответствие с нашия духовен капацитет или духовно ниво. Студентът, който току-що е завършил трета година, няма да може да положи изпити от четвърта година, ако е учил само по програмата от трета година.

Също така, духовните търсачи не би трябвало да остават на едно ниво на духовна практика, а да се опитват да увеличават извършването на духовна практика.

Да минем през различни нива на духовно развитие, от поклонение на осезаемо ниво към неосезаеми форми на духовна практика, в зависимост от духовното ниво на тьрсача:

  1. В първоначалното ниво чувстваме, че можем да осъществим контакт с Божественото само ако отидем на мястото за поклонение и ако там се молим на статуя на Бог или на Божествено същество.
  2. След това чувстваме съединение с Божественото не само по време на обреда, но и докато четем духовни книги, седейки на мястото за поклонение.
  3. Тогава чувстваме, че и думите са твърде груби, а самото усещане на вибрациите в църквата или храма е достатъчно, за да бъде човек духовно изпълнен.
  4. След това вече не ни е необходимо да ходим на места за богослужение, но можем да почувстваме Бог в красотите на природата, високо в планините, на спокойно езеро и др.
  5. На още по-високо ниво, вече не ни е необходима природата, а можем да чувстваме Бог чрез ежедневните си дейности. Дори ако сме на неприятно място като бедняшки квартал или по средата на военна зона, можем да усетим комфорта, който ни дава присъствието на Бог и да му се прекланяме там в тишината на сърцето си.