Чертеж чрез неосезаемо знание на Неговото Светейшество Бактарадж Махарадж

Неговото Светейшество Бактарадж Махарадж е бил ученик на Н.С Анантананд Саиш. Той е Гуру (еволюирал духовен водач) на Н.С. Д-р Джаянт Балажи Атавле, под чиято благословия е основана на Фондацията за Изследване на Духовната Наука. Безброй търсачи и поклонници на Н.С. Бактарадж Махарадж са имали различни видове духовни преживявания просто в Неговото присъствие или дори като са си мислили за Него. В изследователския център на SSRF, търсачите много често ползват Неговата снимка като инструмент за духовно изцеление. Ние също така направихме запис, чрез използване на биофийдек машини, как Неговата снимка предизвиква драматични положителни промени в чакрите на човека.

По-долу сме показали чертеж чрез неосезаемо знаниe на различните духовни вибрации, идващи от Него. Този чертеж чрез неосезаемо знание е бил създаден от Г-жа Йоя Вале, търсач от SSRF с напреднало шесто чувство за визия. Чертежа чрез неосезаемо знание е бил проверен за коректност от Н.С. Д-р Атавле.

 

По-долу е обяснение на различните духовни вибрации, излъчвани от Н.С Бактарадж Махарадж, както се вижда от чертежа чрез неосезаемо зннание. Чертежа чрез неосезаемо знание е доста сложен и комплексен и трябва да се четe в последователност по номерация за да разберете как неосезаемата художника Г-жа Йоя Вале го е видяла.

1 Привличане на потока на Божествения Принцип * в Адня чакра или чакра между веждите
1A Привличане на поток от Божествения Принцип в Анхата чакра или Сърдечната чакра
Пръстен на Божествения Принцип е създаден около лицето
Създаване на пръстен на Божествения Принцип в Анхата чакра
2 Създаване на пръстен от Принципа на Гуру
2A Емисии на потока от Принципа на Гуру
Създаване на пръстен от Принципа на Гуру
3 Създаване и излъчване на Върховното Блаженство (Пармананд)
3A Създаване на пръстен от Върховното Блаженство (Пармананд) около лицето
Емисии на частици от Върховното Блаженство (Пармананд)
4 Създаване и активиране на безусловна любов (или прити )
5 Създаване и излъчване на пръстени на преданост
5A Създаване на пръстен на преданост в около лицето
Разпространение на частици преданост в околната среда
6 Създаване и излъчване на пръстени от непроявено Божествено съзнание
7 Пръстен на Божественoто общение е създаден в Адня чакра
8 Създаване на пръстен на Божественото Знание
8A Привличане на поток от Божественото Знание и неговите частици
Създаване на Божествено напътствие, които думи се поглъщат от Н.С. Бактарадж Махарадж

Бележки под линия:

*Ние използваме думата “Божествен принцип” да представим вибрации/енергия, която се отнася до Бога.