На кои предци им трябва помощ?

По-долу е с честотната интервална таблица (структура) на населението в света спрямо духовното ниво. Тя се основава на информация придобита от Универсалния Ум и Интелект през 2013 година.

Духовно ниво на населението в света в 2013

Духовно Ниво

% на светското население

Брой на хора1

20-29%

63%

4.46 милиарди

30-39%

33%

2.34 милиарди

40-49%

4%

283 милиони

50-59%

Незначителен

15,000

60-69%

Незначителен

5,000

70-79%2

Незначителен

100

80-89%

Незначителен

20

90-100%

Незначителен

10

  1. Въз основа на преценката на светове население от gov на 16 май 2013 г. 7086000000
  2. Духовно ниво от 70% и по-горе е Светостта

Източник: Духовно изследване на Фондацията за  изследване на духовната наука

Моля, вижте статията “Какво е духовно ниво?”

Както можете да видите, в съвременния свят над 50% от хората попадат в категорията на 20-30% духовно ниво. Хората под 30% духовно ниво, което се дължи на липсата на някаква духовна практика имат много ниска духовна чистота или духовна сила. Когато човек умре, единственото нещо, което има значение в задгробния живот е духовното ниво или духовната чистота или сатвикта на финото тяло. За разлика от региона Земя (Булок). осезаемото тяло и различните житейски аспекти, като например пари, престиж, работа, колко добри връзки имаме и т.н. нямат абсолютно никакво значение в духовното измерение или финият свят.

BG_Heavyness-of-subtle-body-1

Фините тела на хората между 20-30% духовно ниво са тежки, както в най-ниския кръг показан на схемата по-горе. Тежестта е причинена главно поради греховете направени в живота си на Земята, огромни светски привързаности и липса на духовна практика, която отговаря на шестте основни принципи на духовната практика.

Предци, които се нуждаят от помощ в съответствие с тяхното духовно ниво

20-30%

Максимална помощ

30-50%

Умеренa помощ

50%+

Няма нужда от помощ

Поради тази духовна тежест, фините телата не могат да се придвижат към по-високи положителни измерения на Универсума и затова са изпратени в по-ниските фини региони като региона Чистилище (Буварлок) и Ада (Патал). Тук те преживяват пълна мярка на болка или нещастие според техните грехове съответно. В повечето случаи, греховете натхвърлят заслугите в хората на духовни нива от 20-30%. Затова те най-често изпитват болка и нещастие в тези сфери. Наред с това, по-мощни духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) ги атакуват и контролират. Тези предци се нуждаят от помощта ни най-много на духовно ниво. Ние сме дефинирали каква духовна помощ можем да им предоставим в следващите статии.

Предците между 30-50% духовни нива се нуждаят се по-малко и по-малко от помощта ни. Предците отвъд 50% духовно ниво не изискват никаква духовна помощ от техните потомци в живота след смъртта. Това е една от основните причини, защо достигане на 50% духовно ниво е ключово духовно събитие, към което ние трябва да се стремим