Колко точна е астрологията?

Резюме

Похвално е, че науката Астрология може да възприеме аспекти на финия свят и съдбата, което е отвъд разбирането на съвременните науки. Чрез духовно изследователска методология сме се уверили, че точността на Астрологията е не повече от 30%. Точността и силата на тълкуване на един астролог може да се увеличи само чрез духовна практика.

Съдържание

1. Въведение в точността на Aстрологията

От незапомнени времена, идеята, че небесните тела в небето могат да предоставят карта на бъдещето е очаровала човечеството. Романтиката на човечеството с Астрология варира от небрежен поглед към хороскопите във вестниците, до вземане на важни решения в живота като брачни, финансови и дори медицински съвети от астролози. Известно е, че някои държавни глави също са се консултирани с астролози, за да вземат решения, които биха могли да повлияят на хода на историята.

Така че каква е точността на Астрологията, когато се използва като средство за предсказване на бъдещето или за вземане на решения? Използвали сме духовна изследователска методология, за да помогнем при хвърля светлина върху този въпрос, заедно с предоставяне на духовна гледна точка на точността на астрологията и параметрите, които биха могли да я засегнат.

Какво е интересно за Астрологията е, че астролозите се опитват да разберат съдбата на хората въз основа на много ограничени данни, като времето на раждан и географската ширина и дължина на мястото на раждане. Астрологът се опитва да даде данни за някои аспекти от живота на дадено лице като астрологическата причина за дадено заболяване или затруднение, като например: неспособността да се оженим, най-доброто време за започване на бизнес предприятие или което и да е друго лично предприятие, национални въпроси.

Според Духовната наука, съдба е тази част от нашия живот, която е предопределена още преди нашето раждане. Всички големи събития в живота ни са предварително предопределени като родителите от които сме родени, лицето, което ще оженим или животозастрашаващо заболяване, което бихме могли да имаме. Съдбата е изначално духовен въпрос, който не може да бъде разбран от петте сетивни органи, ума и интелекта.

Фактът, че астролози твърдят, че те могат да предскажат съдбата ни чрез използване на тяхната астрологическа наука и малко интуиция1 ни заинтерeсова, и по този начин ние решихме да проучим тази система от знания.

Обърнете се към раздел 5.5.2

2. За Астрологията

2.1 Какво е Астрология?

Открихме, че има различни определения на астрологията, основани на разбирането на хората за обекта. Те включват:

Астрологията е сложна система от знания, изложени в томове книги, които съдържат много смели изчислявания въз основа на позициите на звездите и планетите и тяхното взаимно влияние на различни явления на Земята, включително и човешкия живот. (Справка: vedic.indastro.com, 2006 г.)

“Астрологията не предлага обяснение на законите на Универсума, нито защо съществува Универсума. Какво прави, казано с прости думи, е да покаже, че е налице съответствие между макрокосмоса и микрокосмоса. С една дума, че съществува ритъм на универсума, и живота на човек също е част от този ритъм” (Henry Miller – Ref: elore.com, Feb 2006).

Астрологията е древна практика, която предполага, че положението на звездите и планетите оказва пряко влияние върху хората и събитията. Предполага се, че течението на един живот може да бъде утвърден и показан чрез определяне на позицията на звездите и планетите в момента на раждането. Графиката, която се опитва да се постигне това е известна като хороскоп. (Ref: greatcom.org)

Някои от най-честите фрази, които открихме, са:

 • Взаимовръзка между позициите на звездите и планетите и явленията на Земята, включително човешкия живот.
 • Налице е съответствие между макрокосмоса и микрокосмоса.
 • Положението на звездите и планетите оказва пряко влияние върху хората и събитията.

Въпреки че има различия в дефиницията на Aстрологията, съществува съгласие, че за всеки хороскоп, времето на раждане е основната отправна точка, заедно с мястото на раждане (географска ширина и дължина на родното място).

2.2 Как се използва Aстрологията?

Чрез изследвания ние открихме, че има много видове на Aстрология и основните им приложения включват:

Приложение или използване Значение
Предикативно Да знаете за това, което предстои
Диагностично Служи като помощно средство за решаване на трудни медицински случаи и осигурява разбиране на коренните причини за трудности, засягащи всеки аспект на живота. Например, едно лице може да пита един астролог въпроса, защо той е постоянно изправен пред финансови трудности, въпреки че има добри доходи.
Основна природа и съвместимост Pазбирането на природата на един характер и неговата съвместимост с професията или с партньора в живота въз основа на зодиакалните знаци или хороскопа на другия.
Взимане на решения Това включва препоръки за най-доброто време за планиране на събитие като брак или на церемония по повод откриването на един бизнес или за отговор на специфични въпроси, като например, когато човек трябва да се ожени.

По-късно в раздела за духовна перспектива ние сме предоставили информация по отношение на точността на тези приложения на Астрологията.

Също така е важно да се добави, че в зависимост от това при кого отиваме за помощ за решаване на проблемите ни, метода на разследване на причините за проблемите ще бъде различен. Има един стих на Санскрит (древен индийски език) , който казва, че в случай на трудност:

Ако се консултирате с човек, който се занимава с науката Аюрведа , т.нар.ваидя ( Аюрведа лекар), той ще каже, че това се дължи на дисбаланс между трите хумори на жълчката, храчките и вятъра.

Ако се консултирате с астролог, той ще ви каже, че това се дължи на определени позиции на звездите и планетите.

Ако се консултирате с лекар, той ще ви каже, че е заради заболяване, засягащо някоя част от тялото.

Ако се консултирате с духовно еволюирало лице, то ще ви каже, че това се дължи на съдбата.

Така че, на коя интерпретация трябва да вярваме?

Според Духовната наука, отговорът е, че всички отговори са верни, защото тези отговори не са взаимно изключващи се или различни един от друг, но само различни начини за изразяване на една и съща истина зад трудността, въз основа на референтната точка. Например, какво ще се случи според съдбата на един човек може да се обясни от гледна точка на позицията на звездите и планетите.

3. Аргументи на съвременните науки срещу надеждността и точността на Aстрологията

Обещанието на определенията на астрологията, дадени по-горе в раздел 2.1 т.е. че астрологията е в състояние да предсказва бъдещето, открива много важни възможности. Въпреки това тя се среща със силна опозиция от страна на някои религии, а също и модерните науки във връзка с нейната точност и надеждност. Съвременните науки се отнасят към астрологията като фалшива или псевдонаука.

От проведеното изследване, ние открихме редица генерични възражения срещу Астрология. Някои от основните аргументи на съвременните науки срещу точността и надеждността на Астрологията включват:

3.1 Какво е със свободната воля?

Ако позицията на планетите (макро), се отразява и произвежда съответна реакция на един човек (микро), това прави един човек пионка в космоса, с неговия живот и дейност предопределени и без алтернатива. Какво е със свободната воля и взимането на решение за бъдещето си?

Духовната перспектива: Моля, вижте раздел 5.1 за духовната перспектива зад свободната воля.

3.2 Не стандартизация в тълкуването

Има много системи в Астрологията, всеки от които има свои собствени методи диаметрално противоположни един на друг. Не съществува единодушие в стандартизирането на тълкуването. Например, астролозите на Запад няма да интерпретират един хороскоп по същия начин, както и Китайски астролог.

Редактора на SSRF: Изводът е, че еднаквото тълкуване не е важно. Какво e от значение, и е важно, е дали техните прогнози са идентични.

3.3 Твърде генерализирана

Повечето прогнози за поведението и личностните характеристики са толкова общи, че би било трудно да бъдат поне частично верни.

Духовната перспектива: Моля, вижте раздел 5.4 за духовната перспектива по отношение на точността на астрологията.

3.4 Не използва всички планети

Oсновата на Астрологията се базира на броя на планетите в нашата слънчева система. И все пак повечето астрологични карти се основават на предположението, че има седем планети в нашата слънчева система (включително Слънцето и Луната). В древни времена, Уран, Нептун и Плутон не са могли да бъдат наблюдавани с невъоръжено око. В резултат на това, астролозите основават тяхната система на седемте планети, които те вярвали, че се въртяли около Земята.

Оттогава е доказано, че Слънцето, а не Земята е центъра на Слънчевата система и, че съществуват три други планети в нашата Слънчева система. Според астрологичната теория (че позицията на планетите има определено влияние върху човешкото поведение и събития), трите неоткрити досега планети също трябва да влияят на поведението и трябва да бъдат взети под внимание, когато се интерпретира конкретен хороскоп. Те обикновено не са взети под внимание, по този начин астрологичната теория се разпада, защото хороскопа не може да се тълкува правилно, без да бъдат разгледани всички планети и тяхното предполагаемо влияние.

Редактора на SSRF: Има доказателства, че традиционите системи като Ведическата Астрология са съществували в продължение на много хиляди години преди и дори по това време са имали дълбоко разбиране за астрономията и факти, както споменатите по-горе. Моля, вижте раздел 5.3

3.5 Прехвърляне на констелации от звезди

Астрологията не е наука, защото тя не взима под вниманието наличието на прецесия, или движението на съзвездията. Ранните астрономи не са знаели за прецесията и затова не са успели да го вземат предвид в тяхната система. Дванадесетте знака на зодиака първоначално са отговаряли с дванадесетте съзвездия на едни и същи имена. Въпреки това, поради прецесията, съзвездията са се преориентирали през последните 2000 години. Това означава, че съзвездието Дева в момента е в знака на Везни, съзвездието Везни сега е в знака на Скорпион, и така нататък.

Редактора на SSRF: Има доказателства, че традиционите системи като Ведическата Астрология са съществували в продължение на много хиляди години преди и дори по това време са имали дълбоко разбиране на астрономията и факти, както споменатите по-горе. Моля, вижте раздел 5.3

3.6 Други фактори, които влияят на раждането

Астрологията игнорира други гравитационни сили на тела, които не са соларни, например, силата на гравитацията от акушер-гинеколог на новородено дете е около шест пъти по-голяма от тази на Марс. (Справка: Хю Рос, Ph.D.)

Редактора на SSRF: Фондацията за  Изследване на Духовната Наука има няколко лекари, които практикуват Духовност под нейно водачество. Докато същите подкрепят твърдението, че влиянието на физическата сила, прилагана от акушер-гинеколог е много пъти повече от гравитационната сила на Марс, те твърдят, че тя е много по-голяма от 6 пъти, както е споменато от Хю Рос.

Духовна перспектива: Астролозите обикновено считат влиянието на планетите като най-значително. Но дали Астрологията е за физическото влияние на планетите или е за планетарните позиции, които действат като пътна карта на нашата съдба? Обърнете се към точка 5.2

3.7 Защо моментът на раждането, а не зачеването, се взима под внимание при изготвянето на наталната карта в астрологията?

Хороскопът се основава на точна информация: времето на раждане на субекта. Обаче защо е взето това време, а не времето на зачеването? Учените вярват, че много аспекти на личността на детето са установени много преди раждането – така че един хороскоп следва да вземе предвид живота преди раждането.

Духовна перспектива: Точното време на зачеването е трудно да се определи, но ако хороскопа е изготвен преди раждането ще има по-точни резултати. Моля, направете справка в раздел 5.5.5 за повече информация.

3.8 Статистически данни

През годините е имало различни статистически проучвания, проведени за потвърждаване на достоверността на Астрологията. Astrology-and-science.com говори за един експеримент, в който много набори от вродени карти са били разбъркани с описания на техните собственици. Задачата за астролозите е била да свържат картите с техните собственици.

“В Астрологическите книги те го правят през цялото време”, казаха те. “Така че ние очакваме делът на успешните мачове да достигне близо 100%. Към днешна дата общо 54 проучвания са направили този тест с помощта на общо 742 астролози и 1407 натални карти. Въпреки тези впечатляващи цифри, средният процент на успех е не се различава от 50%, което е получено от случайни догадки, това е не по-добро от хвърляне на монета.”

Редактора на SSRF: Твърди се, че ако дори един астролог успее да разпознае различните променливи в живота на дадено лице, като например финансово състояние, брой деца, личностни характеристики, брачни характеристики, бизнес, болести и т.н. би било похвално, тъй като вероятността за точни прогнози сред толкова възможности, ще бъде дори по-малка.

4. Някои религии отхвърлят Астрологията

Религии като Християнството напълно отричат Астрологията поради следните причини:

Християнския уебсайт absolutetruth.net обявява, че астрологията е силно осъдена от Библията като равносилна на магьосничество и окултизъм. Той пише: “Ако основната теория на Астрологията е вярна, че позицията на звездите въздейства, предсказва, или по някакъв начин определя човешката дейност, помислете за някои от последиците”:

> “Хората не могат да бъдат държани отговорни за своите действия, добри или лоши. Нямаше да има основа, върху която да се прецени някое поведение, “правилно” или “погрешно”, ако индивидът е бил принуден да се държи по този начин поради някаква космическа организация.”

Духовна перспектива: Според Духовната наука това не е съвсем правилно, моля обърнете се към статията за духовен закон на взимане и даване, който показва закона зад “каквото посееш, това ще пожънеш”.

> “Нашите решения ще загубят значение. Ако бъдещето може да бъде предсказано от измерването на движението на планетите и звездите, доказвайки, че ние живеем само с една илюзия за свободната воля, тогава нищо, което правим или не успеем да направим би имало значение. Ние ще бъдем в “капан” от нашата “съдба”.

Духовна перспектива: Според Духовната наука, съществуването на съдбата е безспорен факт, но ние можем да преодолеем нашата съдба и да не се хванем в капан с нея – Обърнете се към раздел 5.1 и статията за това как да преодолеем съдбата

> Промяна на живота, една от основните концепции на Библията, би била невъзможна, тъй като според астрологията, живота ни би бил предварително определен по рождение.

Духовна перспектива: Човек може да напредва духовно, дори ако той има трудна съдба. Обърнете се към раздел 5.1 статията как човек става по-добър чрез извършване на духовна практика, “Ползите от Духовната Практика“.

> Християните вярват, че демонични духовни сили могат да манипулират събитията в живота на хората, които са се отворили за окултивно влияние, като астрология и хороскопи. Библията съдържа строги предупреждения, свързани с това.

Духовна перспектива: Демоничните сили като духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) може да засегнат всеки, дори и ако те са вярващи. Те не се нуждаят от медиум като Астрология за да заблудят някой. Принципът е, че колко по-високо е духовното ниво и колко повече човек практикува Духовност, толкова повече човек е защитен от ефекта на духове (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.). Повечето хора в сегашната епоха, без оглед на религиозната принадлежност са на 20% духовно ниво. Следователно те имат малки резерви на духовна енергия и поради това нямат почти никаква защита срещу духове (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.). Обърнете се към нашия раздел за духове (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.).

5. Духовна перспектива за точността и надеждността на Aстрологията

По-долу са някои точки, които сме получили в хода на духовното ни изследванe, които ще хвърлят светлина върху Астрологията като научна система и нейната точност.

5.1 Колко свободна воля наистина имаме в живота?

Според Духовната наука, средно в настоящата ера 65% от живота ни се управлява от съдбата ни и 35% от свободната воля (свобода на избор). Съдбата е тази част от нашия живот, където ние нямаме контрол върху ситуациите од живота. Свободната воля е тази част от живот ни, върху която ние имаме контрол.

Колко точна е астрологията?

Астрологията може да възприема само до известна степен, което е в една съдба и как един човек вероятно ще използва умишлено действие си въз основа на основната му същност. Обикновено съдбата не може да се избегне, дори ако ни е предварително известна. Въпреки това, тъй като съдбата е изначално духовен фактор може да се преодолее само чрез духовни средства, което е духовна практика или благодатта на Гуру (т.е. духовен учител над 70% духовно ниво).

Каква е ползата за нас, ако ние знаем тежестта на нашата съдба?

Знаейки тежестта на съдбата ни, ние можем да направим съответното количество духовна практика, за да я преодолеем напълно или да бъдем защитени от нея. В случай на тежка съдба, поне можем да бъдем предупредени и по този начин може да бъдем готови и психически подготвени. Моля, вижте диаграмата по-долу за типа на съдба и средствата за нейно преодоляване.

Типове Съдба

Лека Умерена Тежка

Примери

Незначителни заболявания, усилията, необходими да се уреди един брак са по-големи от средното

Материални проблеми, финансови загуби, неспособност да се имат деца

Големи аварии и преждевременната смърт, невъзможност да се уреди брак въпреки огромните усилия

Как да се преодолее

Умерена духовна практика

Интензивна духовна практика

Не може да се промени с духовна практика. Само благодатта на Гуру може да я промени

Моля, обърнете внимание:

Интензивна духовна практика от гледна точка на количество би означавало около 12-14 часа практика на ден. По отношение на качеството, това означава, че лицето извършва всичките си ежедневни дейности като служба на Бога, с много желание и с основната цел да постигне Бога.

Умерена духовна практика от гледна точка на количество би означавало около 4-5 часа практика на ден. По отношение на качеството, това означава, че лицето извършва повечето от ежедневните си дейности като служба на Бога.

Моля, погледнете статиите на

съдбата, свободна воля и закона на кармата

5.2 Планетите и звездите наистина повлияват човешкото поведение, но само като пътни знаци.

Според Духовната наука:

 • Животът на един човек или събития на земята не са единствено повлияни от небесните тела или тяхната позиция. Ако трябва да вземем груби или физически влияния, има много други неща, които биха могли да повлияят на живота ни и то не може да бъде ограничено до само небесните тела.
 • Въпреки това, доказано е, че небесните тела имат определено влияние върху човешкия живот, например въздействието на пълнолунието и новолунието на човешки животи е добре документирано. Наред с това, небесните тела действат като маркери или пътни знаци в живота на дадено лице.

Обърнете се към раздел 5.4 за всички големи влияния в живота на човек.

5.3 Астрологията като наука

Астрологията точно както съвременните науки е част от всеобхватната Духовна наука. Причината за това е, че Астрологията е била потвърдена и потвърдена отново въз основа на наблюдения, изводи и заключения точно като модерните науки. Въпреки това използването на интуицията в Астрологичната наука е възможно само ако астрологът е на високо духовно ниво.

Астрологията има своите корени в древните Индийски Ведически писания. Мъдреците на древна Индия са знаели много факти за нашия Универсум преди хиляди години, които са известни на съвременната наука в близкото минало. Някои от тези факти са:

 • Че нашето Слънце е доста по-малъко в сравнение с другите слънца, е била известно на древните мъдреци на Индия преди 7000 години.
 • Описание на звездна мъглявина снимана от съвременните науки е било открито в Ригведа датиращо от хиляди години.
 • Това че звездата Вега (наречена Абхијит на Санскрит) се спуснала от небето 12 000 години преди Христа, което е известно на съвременните астрономи, вече е било споменато от Мъдреците Вяс през 5561 г. пр.н.е.
  (Вижте книгата Vedic science and Vedic time calculations by Dr. P.V. Vartak)
 • В Ведическата астрономия, ние откриваме твърдението, че Земята е движещото се тяло, но се появява статично, както е заявено от Ведическите ясновидци, дълго преди откритието на Галилео. (Справка: The Storehouse of Wisdom Dr. R.N. Aralikatti)
 • Мъдреците на Индия са открили удивителни фини и дълбоки психо-биофизични връзки между човешкия организъм и космическите процеси. Как може хората в онези далечни времена да знаят толкова много за условията и факторите, които регулират хода на жизнените процеси и характера на взаимодействието между човека и природата, особено влиянието на небесните тела, на Слънцето и Луната и различни лъчения, идвайки от космоса и недрата на земята, без каквито и да било опити или апарат? И всичко това е било взето под внимание при диагностицирането и в лечението! Дали това не отива до там да покаже удивителното високото ниво на култура, която трябва да повиши нашето възхищение, благодарност и желание да учим? (Справка: Professor Alexander Spirkin, a well-known psychologist, as quoted in Indastro.com)

Астрологията е доста уникална като наука и знание система, тей като  възприема в известна степен финия свят, който не може да се възприема чрез петте сетива, ума и интелекта. Например, Астрологията може да каже дали човек е засегнат от предци, въз основа на позицията на небесните тела.

От друга страна, съвременната наука се опитва да разбере Универсума чрез посредничеството на петте сетива, ума и интелекта. Въпреки това степента на известния физически универсум в сравнение с финото или духовно измерение е 1: безкрайност. Съвременната наука чрез съвременна научна техника не може да установи проблемите или трудностите в живота, които имат коренната причина в духовното измерение. Например, ако един човек се влияе от проблеми с предците, съвременните науки не могат да диагностицират или лекуват този симптом. Похвално е, че интелекта на опитен астролог (т.е. Ведически астролог,  бащата на нашите астролози) е в състояние да възприеме най-малко някоя част от финото измерение, така че да диагностицира че предците на някого са заседнали в някои задгробен регион и се нуждаят от помощта на потомъка си.

Също така по отношение на целия дебат за това дали Астрологията е наука или не, както и причините и аргументите, изтъкнати срещу нея, следните точки могат да се има предвид. Изглежда, че Aстрологията извади по-късия край на тоягата от гледна точка на съденето на съвременните науки. Науката не трябва да бъде 100% точна за да се счита за наука. Например, ако един геолог (въпреки милиардите долари финансиране), не може да каже къде и кога ще удари следващото земетресение, ние не казваме че геологията не е наука. Ако един лекар направи грешна диагноза, ние не дискредитираме цялата медицинска професия. Ако направим това, ще е като хвърляне на бебето заедно с мръсната вода. За сметка на справедливостта трябва да използваме една и съща строга преценъчна система за системите на знанието, както за Астрологията, така и за съвременните науки.

5.4 Точност на Астрологията

Както бе споменато по-рано, Астрологията обикновено се прилага на бббчетири начина. Какъв е максималният размер на точност, които може да бъде получен средно за тези четири приложения на астрологията? Проведеното духовно изследване посочи следните резултати:

Прилагане

Значение на прилагането

Максимална възможна точност2

(Чрез духовно изследване)

Предсказващо

За да знаете за това, което предстои

30%

Диагностично

Да действа като помощно средство да се разбере коренната причина за трудноста, засягаща някои аспект на живота.

27%

Основна природа и съвместимост

Да се разбере основната природа и съвместимостта с животните партньори или професия въз основа на  звездните им знаци или хороскоп.

27%

Вземане на решения

Това включва познанието на благоприятното време за планиране на събитие или отговорите на конкретен въпрос като например, когато човек трябва да се ожени.

5%

2 Тази точност се основава върху способността да се установи коренната причина за проблем през целото физическо, психологическо и духовно измерение.

 • Моля, прочетете раздела 5.5 за факторите, които влияят на точността на Астрологическото четене. Причините за въпроси/събития в живота ни, са многобройни и Астрологията не може да възприема всички от тях. Те включват, съдба, заедно със сметката на взимане и даване, духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), положителни енергии, как използваме нашата свободна воля (умишлено действие), духовни енергии в тялото и околната среда около нас.
 • Някои от нас може да се изкуши да отхвърли Астрологията като наука, основано на горните фигури.
 • Процентите са всъщност доста високи, когато ги сравним с другите дисциплини в съответните им области. Заедно с цифрите, цитирани по-долу, предвид факта, че един астролог е в състояние да постигне тези проценти само с парче хартия, за разлика от съвременните науки, които са подкрепени от милиарди долари финансиране и с помощта на най-съвременни съоръжения.

Ето няколко примера, където различните дисциплини попадат в обхвата на съвременните науки, класирани като успешни в съответните им области.

 1. Геология: Налице е голям интерес в предсказването на мястото и времето на големите земетресения поради техния разрушителен потенциал. Въпреки че в голяма степен е известно къде може да се появи земетресение, в момента няма надежден начин за предсказване на деня или месеца, когато дадено събитие ще се случи във някое специфично местоположение. (Справка: Department of Earth and Space Sciences – University of Washington)
 1. Психотерапия: Националният институт за злоупотребата с алкохол и алкохолизъм проучавал около 1700 пациенти, преди няколко години. От институционализираните пациентите за лечение и получаване на грижи, само 44% са успели да останат трезвени в продължение на три месеца, докато само 26% от получилите амбулаторно лечение, са оцелели три месеца без алкохол. (Справка: Pulitzer.org)
 1. Медицински: Установено е, че степента на оцеляване при рак на белия дроб е по-малко от 10%. (Справка: cancerresearchuk.org)

Игнорираме ли тези науки или дисциплини, само защото има нисък процент на успех в тези области?

5.5 Фактори, влияещи върху точността на астрологията

5.5.1 В зависимост от използваните традиции в Астрологията

Има различни традиции, използвани в Астрологията. Всяка от тях е различна методология. Следващата таблица е сравнителна графика на точността, която може да се постигне чрез по-значителните традиции, получена чрез духовно изследване.

3-BG-astrology-table

Забележка: Точността се основава на същата способност на астролога, който е в състояние да постигне точност от 30% във Ведическата Астрология.

5.5.2 Въз основа на духовното ниво на астролога

В зависимост от духовното ниво на астролога, резултатите могат да варират в точност.

Духовното ниво на астролога

Точност

20%3 (т.е. просечен човек, без духовна практика)

27%

30%

31%

40% 4

34%

50%

38%

60%

42%

Над 70%5

Не трябва Астрология

Забележки (въз основа на номерата в таблицата по-горе):

3 Повечето хора в сегашната епоха не вършат никаква духовна практика. В резултат на това средното духовно ниво в сегашната Eра на Раздора (Калиюг) е 20%.

4 Като правило, в сегашната епоха около 4 на всеки 100 души са между 40% -49% духовно ниво.

5 От 2016 е имало около 1000 Светци между 70% и 100% духовно ниво. Въпреки това има по-малко от 200 Светци и Гуруа, които активно разпространяват Духовността..

Един астролог понякога използва интуицията си, за да помогне при тълкуването на хороскопа. Според Духовната наука астролозите могат да използват интуицията си, само за да помогнат при по-точно предсказване, ако тяхното духовно ниво е високо.

5.5.3 Въз основа на лицето, което прави духовна практика

Единственият начин да се преодолее съдбата или да бъдем защитени от нея, е да се извършва духовна практика. Това е така, защото съдбата, която е духовен проблем може да се преодолее само чрез духовно средство. Въпреки това, ефектът от духовната практика и направените религиозни ритуали за преодоляване на проблем, когато коренната причина е духовна по своята същност, не е отразен в графиката. Следователно астрологическото четене не отразява духовната практика извършвана от лицето.

Например, при раждането, ако един астролог открие проблем с предците в хороскопа на лицето, и ако лицето направи ритуал и т.н. тогава този дефект се отстранява, но следващия астролог все още ще чете по същия начин. От тази гледна точка, хиромантията превъзхожда Астрологията, тъй като промените са отразени в линиите на ръцете. Тей като просечния човек не извършва духовна практика в истинския смисъл на думата, той не е наистина засегнат от този присъщ недостатък на Астрологията.

5.5.4 Въз основа на вида въпрос, зададен на астрологът

Точността също зависи от вида на въпрос, зададен на астрологът.

Например, някой може да попита един астролог дали да инвестира в една търговия или друга. Друг човек може да попита дали да се ожени за лице А или лице Б.

Много по-точни резултати могат да бъдат постигнати, ако лицето основно попита дали да инвестира или не, или дали да се ожени или не.

Ако посоката на разпитване е съгласно следната последователност, възможността за получаване на по-точни отговори е по-висока.

Въпрос 1: Трябва ли един инвестирам изобщо?

Въпрос 2: Ако отговорът е да, тогава в какво?

Въпрос 3: Кога трябва да се инвестира?

– Или –

Въпрос 1: Трябва ли да се оженя/омъжа?

Въпрос 2: Ако отговорът е да, тогава с кого?

Въпрос 3: Кога е благоприятно времето?

5.5.5 Според момента на раждането

Ако хороскопа е изготвен въз основа на времето на зачеването, тогава има повишено ниво на точност.

Причината за повишената точност намираме ако се върнем назад във времето на бременността:

 • Принципът е, че катo влиянието на светския компонент увеличава, точността намалява.
 • В момента на зачеването, въздействието на майката и околностa върху плода е минималнo. С течение на времето, това се увеличава и следователно точността намалява.

Въпреки това, коя бъдеща майка ще бъде в състояние да посочи точното време на зачеване? В нашето тяло има милиони клетки, от които, в една клетка, какви промени се случват е много трудно да се разбере. Коя жена може да разбере това? Само тази, която вече е достигнала духовно ниво на Светец от 90% и по-високо, и ако тя иска да знае. Обикновено обаче никой не зачева на това високо духовно ниво. В древните времена, съпругите на Мъдреците, които са били духовно еволюирали, са знаели точното време на началото на бременността си.

Точност от 100% може да се постигне единствено от Светец на духовно ниво от 90% и по-високо и това също само ако той иска да знае. Повечето от времето, те не би използвали духовните способности, за да научат това, освен ако въплътената душа, която трябва да се роди, е на повече от 80% духовно ниво и фактите около раждането на детето, трябва да се знаят предварително, спрямо Божието желание. Тъй като целта на този вид раждане се основава на духовна полза за човечеството и има максимално количество на Абсолютна Истина, получените отговори ще бъдат много точни. Ако това е едно обикновено раждане, тогава светската компонента (асат – преведено като това, което “не е вярно”) е повече и по този начин точността намалява.

6. Заключение

 • Точността на един хороскоп е в пряка зависимост от способността на тълкуване на един астролог.
 • Ако считаме силата на тълкуване на настоящия астролог (който е в състояние да предскаже до запълването на максимум 30% точност) като 1, тогава, за да получите 100% точен отговор, силата на тълкуване би трябвало да бъде 1000 пъти по силата на настоящото тълкуване.
 • Силата на тълкуване и интуиция могат да бъдат увеличени само с духовна практика.
 • В сегашната ера 65% от живота ни е предопределен. Ако ние използваме 35% от нашата свободна воля за да извършваме духовна практика, можем да преодолеем или да бъдем защитени от нашата съдба. Духовната практика е единственият начин да се противодейства на трудната съдба.