bg-karmayoga

1. Въведение в пътя на Действие или Kармайога

Думата път на Действие или Кармайога внушава образи на социални работници, благотворителни работници и доброволци. Въпреки това, в повечето случаи, тей като благотворителната работа се извършва от повечето тези социални работници и доброволци на емоционално ниво или за публичност и слава, то не представлява пътя на Действие или Кармайога в истинския смисъл на думата.

Някои хора смятат, че вършенето на ежедневните задължения или вършенето на работата правилно и честно представлява пътя на Действие. Но това отново не е вярно, т.е. вършене на тези неща не се трансформира в техен духовен растеж.

И така, какво точно претставлява пътя на Действие или Карма йога?

2. Някои основни понятия

Преди да разгледаме в подробности пътя на Действие или Карма йога, нека да разберем няколко основни понятия.

2.1 Законa на Кармата

Според Духовната наука, с всяко действие или постъпка която правим печелим плодове. Плодът е под формата на заслуга или грях, в зависимост от това дали е добра или лоша постъпка, и съответно сметка на взимане и даване с лицето или лицата участващи в акта.

 • Заслугите ни дават щастие, а греховете ни дават нещастие, пропорционално на интензитета на доброто или лошо деяние което сме направили.
 • Никой не може да избяга от плодовете на своите действия.
 • Ако плодовете на нашите действия не се ползват или претърпят в това раждане (и това се случва в повечето случаи), тогава ние трябва да се родим отново за да преминем през тях. В такива случаи ние трябва да изчакаме докато обстоятелства са благоприятни отново на Земята (Булок) за нас, за да преминем през тях. Това е до този момент, в който другите хора, с които ние трябва да завършим сметките на вземане и даване са също на Земята, и времената на Земята са съответни за вида на живот който ние трябва да поминем. Например ако ние трябва да преминем през много трудности в резултат на греховете които сме натрупали, тогава ще трябва да чакаме до момента когато е трудно на Земята.
Правдата (Дарма) е тази, която осъществява три задачи:

1. Поддържане на социалната система в отлично състояние

2. Постигане на светски напредък на всяко живо същество

3. Причиняване на напредък в духовния свят, също.

- Шри Ади Шанкарачаря
 • Разбираемо е, че никой не би искал да се подложи на последиците от направените лоши дела. От друга страна, защо някои не би искал да се възползва от заслугите? Една от причините, поради които не трябва да искаме заслуги, е че в хода на наслаждаване на плодовете от нашите заслуги в това или следващите раждания ще направим по-нататъшни действия, които ще могат тогава да поемат допълнителни заслуги или грехове. Това би не сложило в капан на един безкраен цикъл на живот и смърт в резултат от незавършени сметки с хората. В настоящите времена на Земята, когато Правдата (Дарма) е намалена, равнището на греховете с които ние сме родени, и възможността за получаване на по-нататъшни грехове в хода на живота на един човек е доста високо. Следователно животът на един духовно среден човек е изпълнен с повече нещастие, отколкото щастие. По този начин ние се засмукваме в водовъртеж на вечно нещастие със сравнително кратки периоди и по-малка интензивност на щастие.

2.2 Крия или Kрути

Крия са онези действия, които правим и които не водят нито до заслуги, нито до грехове. Най-общо казано това са нашите неволни и неволеви действия като мигане, кихане и т.н.

2.3 Карма

Карма” в буквалено означава действие или постъпка умишлено направена. Все пак, моля, имайте предвид че думата “действие” или “дело” не се ограничава само до физическите действия като ходене, говорене, усмихване и т.н., но включва всички действия на петте сетивни органи, петте моторни органи, ума и интелекта. От духовна гледна точка обаче кармата се отнася до тези действия които довеждат до заслуги или грехове. Въпреки това, дори и неволните действията, например с неволно удряне в някой докато се разхождаме по пътя печелим грехове ако удара причини леко увреждане на другото лице. Но 80% от степента на греха зависи от целта.

(Моля обърнете внимание че думата “карма”, използвана тук, не е синоним на кармата както е в съдбата.)

2.4 Акарма-карма (Бездействие-действие)

 • Това е върхът на духовен растеж или възможно най-високо постижимо ниво по пътя на Действие.
 • Това е възможно само в случай на духовно еволюирали хора над 80% духовно ниво. Все пак процесът на действие започва да се превъръща в акарма-карма на 80% духовно ниво и да става абсолютен само на 100% духовно ниво.
 • Тук дори доброволни/умишлени действия като помагане на другите се случват като “крия”.
 • Примери за “акарма-карма” действия са тези на духовно еволюиралите хора, които са в пълно общение с Бога. В това състояние, когато те губят напълно съзнание за тялото (отнася се за отиване отвъд съзнанието на всички тела, т.е. физическо, умствено, каузално и супракаузално тяло), плодовете на своите действия не принадлежат на тях. Също така, тъй като тези високо еволюирали хора са толкова слети с Бог, каквото и дело да се случва чрез тях, то се случва само по Божията воля. По този начин всички техни действия в основата са бездействия.
 • Важността на постигането на това състояние или духовно ниво е, че лицето е освободено от порочния кръг на последствията от своите действия.
 • Тъй като хората в това напреднало духовно ниво не могат да се идентифицират със своите пет сетива, ум и интелект, те не само не генерират заслуги или грехове, но също така са освободени от цялата им съдба и сметки (натрупана сметка на взимане и даване). Следователно те се освобождават от цикъла на раждане и смърт.

3. Определение на пътя на Действие

Това е Пътя в духовната практика, който ни дава отговори на въпроси

Мая или Великата илюзия се отнася до създадения Универсум. Мая може да се разбира като поява в Универсума на възприемане дуалност, по-малък обектив на реалност наслагван върху единството на Брахман.
 • Защо правим действие или дело?
 • Защо нашите действия или дела не слагат в капан или не вързват?
 • Как да правим действия или дела без да се хванем в капан от плодовете им?
 • Кои действия или дела ни освобождават от връзките на Великата илюзия (Мая), т.е. цикъла на раждане и смърт?
 • Какво е значението на продължаването на правене действия, дори и след постигане на състояние на Освобождение, когато сме все още въплътени (Живанмукта)?

4. Някои други определения на пътя на Действие

 • Правене на действия или дела по начин, който ще доведе до духовен растеж или Освобождение или реализация на Бог.
 • Правене на всички наши действия или дела, дори т.нар материални или светски действия, по такъв начин, че да не се създават никакви нови впечатления в ума ни, като по този начин ни освобождават от капана на облигации на тези впечатления.
 • Правене на всички дела или действия според Правдата, без никаква привързаност и без никакви очаквания от плодовете на нашите действия.
 • Правене на всички действия или дела с нагласата че аз не съм го направяил, а Бог или силата която управлява универсума го е направил, т.е. извършване на действията без “дуаршип”. По-просто казано “дуаршип” означава мислене че ние правим действията, а не Бог.

(Човек може да мисли че отказване от вършителството би довело до безотговорно поведение или липса на усилия. Въпреки това ние трябва да разберем че пътя на Действие ни съветва да положим всички усилия сякаш всичко е в наши ръце, но да мислим за плодовете на тези действия сякаш нищо не е в наши ръце.)

5. Полза за търсачите от другите пътища на духовна практика

Дори търсачите, които следят други пътища на духовна практика като пътя на Медитация или Преданост имат полза в тяхната духовна практика, ако я допълват с пътя на Действие.