Духовни причини за пристрастяване

Описание: Причините за пристрастяването не са просто психически проблем. Резултатите од духовното изследване показват, че коренна причина за пристрастяването е в духовното измерение. Предлагаме хора и семейства, които се борят с пристрастяването да прочетат тази статия.

BG-Causes-of-addiction

1. Причини за пристрастяване спрямо модерната наука?

Няма консенсус по отношение на етиологията (причина), превенция и лечение на разстройства от зависимости. Правителство на САЩ публикува “Теории за злоупотреба с наркотици: Избрани Съвременни перспективи”, излязоха с не по-малко от 43 теории за химическа зависимост и най-малко 15 методи на лечение!

Ние ще дадем един пример за това объркване:

Много хора смятат пристрастяващите поведения като хазарт и алкохолизма като “болести” . Други смятат че те са научени поведения в отговор на сложно взаимодействие между наследственост и екологични фактори.

Други пък водят дебат в полза на генетичните причини. Някои изследователи отбелязват, че за разлика от повечето често срещани заболявания като туберкулоза, която има определена причина (микроб) и модел за определено третиране, за което всички са съгласни, няма убедителни основания или точно определен метод, към които всички да са съгласни, за повечето зависими поведения.

Тази липса на съгласие между експерти причинява проблеми с подходи за превенция и лечение на много зависими поведения. (Ref: Департамент Приложна Наука за Здраве, Indiana University, 2003)

По този начин, от една страна имаме милиард долара бюджети, за да се намали злоупотребата с наркотични вещества, от друга страна, не съществува консенсус относно причината за пристрастяването. SSRF предполага, че ако правителствата по света са били съсредоточeни върху духовните причини и духовното лечение на зависимости в своите изследвания, те ще са имали по-голям успех в овладяване на зависимостите.

2. Духовно изследване на причините за пристрастяването

2.1 Какво означава духовно изследване на причините за пристрастяването?

Духовнo изследванe на пристрастяване означава проучване на духовните причини и изцеление на зависимости с помощта на напреднало и активирано шесто чувство (ESP).

2.2 Кой може да диагностицира чрез духовно изследване?

Диагностика на специфичната духовна кауза за пристрастяване е възможна само од духовно еволюирал човек, който може да възприема финото измерение. Под духовно еволюирал имаме предвид, Светец, т.е. този, който е на духовно ниво по-високо от 70%. Човек с активно шесто чувство (ESP), може да възприема коренната причина, но преди да се достигне най-малко 60% духовно ниво, диагнозата трябва да се потвърди от духовно еволюирало лице (Светец) над 70% ниво.

За подробности обърнете се към следните статии:

  • Според Духовната наука, кой може да се счита за Светец?
  • Как човек може проведе духовно изследване?

2.3 Видове зависимости, обхванати в духовното изследване

Обхватът на духовното изследване върху зависимостите, проведено от SSRF обхваща всички видове зависимости.

2.4 Какви са причините за пристрастяването?

Степента на “познатия свят” в сравнение с “финото духовно измерение” е в съотношение от 1: безкрайност. Чрез духовно изследователски методики, ние можем да погледнем в духовното измерение и установим степента, в която то засяга живота ни. Въпреки това е уместно да се добави, че неосезаемостите и нюансите на различните духовни фактори и тяхното взаимодействие могат да бъдат много комплексни и сложни. Именно поради тази причина, човек може в най-добрия случаи да документира над 80% от допринасящите духовни фактори. Въпреки това, дори и с това ограничение, просто вземено в предвид духовното измерение, духовното изследване е далеч по-цялостно, отколкото конвенционалните изследвания в постигане до дъното на това защо нещата се случват.

Духовнo изследванe за установяване коренните причини за зависимостите осигуриха следните резултати:

Причина за зависимостта Среден процент допринасящ за зависимостта1
Физическата зависимост от пристрастяване 30
Ум и его 302
Духовни причини т.е. обладаване от духове или заминали предци, които искат да се докоснат до пристрастяващото вещество чрез лицето, което обладават 402
Общо 100

Забележки:

  1. Цифрите в тази таблица са само средни стойности и могат да варират значително в зависимост от конкретния случай. Важното е, че има голяма вероятност от духовно влияние в момента непознато за съвременната наука.
  2. Този аспект се дължи на ума и егото. Например, заради външния натиск, или просто за показване, един тийнейджър може да започне да използва пристрастяващо вещество. Това е дори по-често при пушенето, когато тенденцията е да покаже, че човек е “cool”.
  3. Делът на духовни причини за зависимостта може да варира значително. Дори ако зависимостта първоначално е поради психологически причини, негативните енергии могат да се възползват от тази слабост на един човек и да го обладат. По този начин зависимостта, която може да е започнала с физическа или психологическа причина скоро ескалира в духовна. Имайки това в предвид, съвсем разбираемо е когато Генералният хирург (САЩ) се позова на няколко национални проучвания, които разкриват 75% до 85% от 51 милиона пушачи в страната биха искали да се откажат, но досега не са били в състояние да го направят (Източник: Time списание). Наркоманите не са в състояние да се откажат от зависимостта, дори и да искат, поради влиянието, което негативната енергия има над тях.

Структура на духовните причини: Сред духовните причини за пристрастяването, фините тела на предците съставляват 30%, а негативните енергии или духове съставляват 70% от случаите. Духовете или фините тела на заминалите предци засягат или обладават хората, поради две основни причини:

  • За да задоволят собствената си жажда за веществото, което предизвиква пристрастяване
  • За създаване неприятности на лицето, правейки го наркоман

Вижте статията “Защо биха искали моите заминали близки и другите мои предци да ми причинят болка?

Хората с много зависимости могат или да бъдат повлияни от много духове/заминали предци, или просто един дух/заминал предак с множество зависимости.

Повторно връщане към зависимо поведение е много трудна тема в областта на зависимостите и е знак за неуспех. Духовното изследване показва, че широкото разпространение на духовните причини е една от причините за ниския процент на успешно лечение на физическо и психологическо ниво.

Физическо третиране означава рехабилитация с прекратяване на употреба на веществото и след това отказване с медикаменти. Химикали, като метадон се използват като по-безопасни заместители на оригиналното вещество, с което се злоупотребява.

Психологическо третиране включва консултиране, формална и/или неформална психотерапия и т.н. с или без физическо лечение.

Според статистиката за Алкохол и Алкохолизъм, над 46% от 100% от алкохолиците са се върнали повторно шест месеца след хоспитализация, както и над 48 процента са се върнали повторно в рамките на шест месеца след отворен тип рехабилитационна програма. Службата за национална политика за контрол над наркотици съобщава, че дългосрочните проценти за възстановяване от зависимост от метамфетамин може да бъде по-малко от 10% на сто. (Източник: michaelshouse.com, Офис на националната политика за контрол на наркотици, алкохол и алкохолизъм)

Дори и тези, които успяват в отказването за първи път, страдат същите 75% повторно върщане като възстановяване на зависимост от алкохол и хероин. (Източник: сп. Time)

2.5 Зависимости от гледна точка на съдбата или свободната воля

Според духовния Път на Действие (Кармайога), всички наши действия са или предназначени (не в нашия контрол) или в резултат на свободната воля (в рамките на нашия контрол). Като правило на палеца, в сегашната ера 65% от нашите действия са предназначени, и 35% се дължат на свободната воля. Въпреки това, в случай на пристрастяване, делът на съдбовен елемент е много по-голям. Важни събития в живота като раждане, брак, сериозни инциденти и смърт са изцяло предназначени, т.е. споделят съдбата на 100%.

Действителният дял на съдбата в даден пристрастен човек може да бъде установен само от хора над 70% духовно ниво (т.е. Светци), или от тези с много силно напреднало шесто чувство.

Обърнете се към статията “Духовни коренни причини за трудностите в живота“.