Từ nhiều trở về một

Tính hiệu quả từ những nỗ lực của chúng ta sẽ tăng lên khi chúng ta tập trung tất cả chúng vào một thay vì nhiều điểm.

Việc gì đạt hiệu quả cao hơn?

  • Đào một cái giếng sâu 10m để lấy nước hay đào 10 cái, mỗi cái sâu 1 m.

  • Tích lũy dặm bay từ nhiều hãng hàng không hay chỉ tập trung tích lũy từ một hãng.

Dưới đây là cách nguyên lý này hoạt động trong các con đường khác nhau dẫn tới Thượng đế.

Con đường Hành động (Karmayoga): Ở giai đoạn đầu, một người tầm đạo bố thí cho nhiều người ăn xin khác nhau. Ở giai đoạn tiếp theo, người đó tập trung nỗ lực của mình vào một mục tiêu duy nhất ví dụ quyên góp cho một trường học hoặc một bệnh viện.

Con đường Tri thức (Dnyānyoga)Sau khi nghiên cứu nhiều tài liệu tâm linh khác nhau từ tư tưởng triết học duy linh đến các kinh sách tôn giáo, một người tầm đạo cuối cùng sẽ chỉ tập trung vào tài liệu chứa đựng nhiều chân lý trong đó nhất.

Con đường Kính bái (Bhaktiyoga)Một người tầm đạo dần tiến tới việc thờ phụng chỉ một thay vì nhiều Thần linh, đi hành hương tới chỉ một thay vì nhiều điểm và đọc chỉ một thay vì nhiều quyển thi kệ.

Con đường Niệm Danh hiệu Thượng đế (Namsankirtanyoga)Một người tầm đạo chỉ niệm Danh hiệu của một thay vì nhiều Vị khác nhau.

Con đường nhờ vào sự gia trì của bậc Minh sư (Gurukrupāyoga)Sau khi thăm viếng nhiều vị Thánh, một người tầm đạo cuối cùng sẽ chỉ lui tới thăm viếng một vị Minh sư (Guru). Bất luận một người theo con đường Tâm linh nào, sự tiến bộ tâm linh sẽ chỉ dừng lại ở một mức nhất định nếu không có sự gia trì từ một vị Minh sư.