Sinh Lực và các hệ thống năng lượng vi tế trong cơ thể

Cơ thể hoạt động thông qua nhiều hệ thống khác nhau như hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, v.v. Tương tự, có một nguồn sinh lực và hệ thống năng lượng tâm linh tinh tế để cung cấp năng lượng cho xác thân cũng như vi thể (thân vô hình). Các thành phần của vi thể được biểu thị bằng ngôi sao đối diện với nó trong biểu đồ bên dưới.

Chúng ta được hình thành bằng những gì?

Các hệ thống khác có thể được nhìn thấy bằng cách giải phẫu cơ thể. Nhưng những hệ thống năng lượng vi tế và sinh lực không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Chỉ những người có giác quan thứ sáu hoạt động mới có thể cảm nhận được nó. Một số người đánh đồng hệ thống năng lượng vi tế và nguồn sinh lực này với hệ thống thần kinh nhưng điều này không chính xác.

Các hệ thống năng lượng vi tế có hai loại

Giống như trái tim là trung tâm (cơ quan) chính của hệ tuần hoàn và đầu não của hệ thần kinh, tương tự như vậy, hệ thống năng lượng vi tế có nhiều trung tâm năng lượng vi tế hoặc luân xa (chakras) khác nhau. Chúng được gọi là ống dẫn và và các trung tâm (luân xa). Tất cả các ống dẫn và trung tâm đều nằm trong Kênh Mạch Trung Ương (Sushumnānāḍī). Trong các bài viết tiếp theo tại các liên kết bên dưới, chúng tôi thảo luận chi tiết về các hệ thống sinh lực và năng lượng vi tế này.