Sinh Lực (Prana shakti)

Sinh lực (Prāṇa-shakti) là nguồn năng lượng của sức sống thiết yếu để duy trì thân thể con người và toàn thể Vũ trụ.

Có năm loại liên quan đến một người:

  1. Năng lượng cho hoạt động hít vào (prāṇa).
  2. Năng lượng cho hoạt động thở ra và nói (udan).
  3. Năng lượng cho hoạt động của dạ dày và ruột (saman).
  4. Năng lượng cho các chuyển động tự nguyện và không tự nguyện của cơ thể (vyān).
  5. Năng lượng cho việc tiểu tiện, bài tiết, xuất tinh, sinh nở, v.v. (apan).