Phương pháp tự chữa lành – Nyas

Self healing technique landing image

SSRF khuyên nên tiếp tục điều trị y tế thông thường cùng với các phương pháp chữa bệnh bằng tâm linh để điều trị các bệnh về thể chất và tinh thần.

Người đọc nên sử dụng bất kỳ phương pháp chữa bệnh tâm linh nào theo chủ ý của họ.

Nyās là một phương pháp tự chữa lành bao gồm việc tập trung dòng năng lượng qua các ngón tay nối lại với nhau ở đầu. Bằng cách thực hiện nyas, chúng ta tập trung năng lượng tâm linh của mình bằng cách hướng các ngón tay chụm lại về phía một trung tâm năng lượng cụ thể.

1. Nyas đến một luân xa trong hệ thống Kundalini (một trung tâm năng lượng tâm linh):

Ví dụ, nếu như phương pháp chữa trị là làm nyas lên vùng luân xa con mắt thứ ba (Ādnyā chakra) thì nó sẽ như thế này.

self healing technique - nyas

 

2. Nyas đến hai luân xa trong hệ thống Kundalini:

Ví dụ, nếu như phương pháp chữa trị là làm nyas lên vùng luân xa con mắt thứ ba và luân xa tim (Anāhat-chakra) thì nó sẽ như thế này.

Self healing technique - two handed nyas

Cơ chế đằng sau hoạt động của nyas

Nyas hoặc bất kỳ kỹ thuật tự chữa trị nào khác phải luôn đi kèm với việc niệm. Bằng cách niệm, chúng ta hấp thụ năng lượng linh thiêng từ một ứng hóa thân của Thế Tôn mà chúng ta niệm danh hiệu. Bằng cách thực hiện nyas, chúng ta truyền năng lượng linh thiêng bắt nguồn từ việc niệm đến trung tâm năng lượng tâm linh cụ thể đó. Làm như vậy, năng lượng ấy sẽ được phân tán đến các cơ quan trong khu vực cụ thể này.

Nếu tay bạn bắt đầu đau trong quá trình thực hiện nyas, bạn có thể hạ tay xuống và cho nó nghỉ một lúc hoặc bạn có thể đổi tay.