Hoạ Đồ Thông Tin: Hành Trình Sau Khi Lìa Đời

Bạn đã từng đặt câu hỏi điều gì sẽ xãy ra sau khi ta lìa đời? Hãy tìm hiểu thêm về hành trình ấy và làm thế nào để đi lên những cõi cao hơn của Vũ Trụ.

Để tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, các bạn có thể tìm hiểu thêm bài về sự sống sau khi lìa đời.

Ghi chú cho các blog và trang web: Tuỳ thuận mà lồng vào hoạ đồ trong trang web/blog của bạn. Nhưng lưu ý sử dụng mã lồng ghép (embed code) bên dưới bản liệu sau. Kích cỡ của hoạ đồ trong pixels là rộng 735 X dài 2158.

Dowload bản liệu hoạ đồ này ở đây