Često postavljana pitanja o precima

1. U jednom vašem članku ste pomenuli da je jedan od razloga zbog koga nas ometaju suptilna tela naših preminulih predaka, neizmiren račun uzimanja i davanja. Međutim, zar nije sudbinski predodređeno koliko ćemo računa uzimanja i davanja izmiriti, i sa kim, u određenom životu?

Da, ali mi račun nikada ne izmirimo do kraja, a pored toga pravimo novi račun uzimanja i davanja.