Negativne energije izazivaju nekontrolisane pokrete zaposednute osobe

 

 

  • Osobe prikazane na ovom video snimku su tragaoci za Istinom koji rade umerenu ili intezivnu duhovnu praksu, prema šest osnovnih principa duhovne prakse.
  • Svi su oni zaposednuti duhovima (negativnim energijama). Nekontrolisani pokreti koji se vide na snimku nastaju zbog ispoljavanja duhova kod zaposednute  osobe. Ovi ljudi nemaju nekih fizičkih ili psihičkih bolesti kojima bi se mogli objasniti ovakvi pokreti.
  • Videćete kako se duhovi ponekad ispoljavaju samo zato što se nalaze u prisustvu Svetaca ili predmeta koji pripadaju Svecima. Duhovi ne mogu da podnesu Božansku svesnost (Čaitanju) koja okružuje Svece (i njihove stvari), zbog čega su primorani da se pokažu, odnosno da se ispolje.